Phrasal verbs

 0    328 fiszek    grower20101
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ask for
rozpocznij naukę
prosić o coś
ask somebody in
rozpocznij naukę
zaprosić kogoś do środka
be against
rozpocznij naukę
być przeciwnym czemuś
be away
rozpocznij naukę
być daleko
be back
rozpocznij naukę
być z powrotem
be for
rozpocznij naukę
być za czymś
be in
rozpocznij naukę
być w domu/ w budynku
be over
rozpocznij naukę
skończyć się
be up to someone
rozpocznij naukę
zależeć od kogoś
bear up
rozpocznij naukę
znosić dzielnie
blow out
rozpocznij naukę
gasić, zdmuchiwać, gasnąć
blow up
rozpocznij naukę
wybuchać, pompować, wysadzić
boil over
rozpocznij naukę
kipieć
break down
rozpocznij naukę
rozbijać, tłuc, załamać się
break in
rozpocznij naukę
wtrącać się
break into
rozpocznij naukę
włamać SIĘ
break out
rozpocznij naukę
wybuchać (o wojnie), uciekać (z więzienia)
break up
rozpocznij naukę
zerwać (z kimś), kończyć się
bring about
rozpocznij naukę
doprowadzać
bring back
rozpocznij naukę
przywracać
bring sb round
rozpocznij naukę
ocucić, przekonywać kogoś
bring up
rozpocznij naukę
wychowywać, wspominać coś
call back
rozpocznij naukę
występować jeszcze raz, oddzwaniać
call for
rozpocznij naukę
wzywać (pomoc), zgłaszać się
call off
rozpocznij naukę
odwoływać
call on
rozpocznij naukę
odwiedzać
call out
rozpocznij naukę
krzyczeć, wołać, wzywać
care for
rozpocznij naukę
opiekować się
carry on with
rozpocznij naukę
kontynuować
carry out
rozpocznij naukę
wykonywać, przeprowadzać (eksperyment), spełniać (obietnicę)
catch up on
rozpocznij naukę
doganiać, nadrabiać (zaległości)
catch up with somebody
rozpocznij naukę
doganiać kogoś
clear up
rozpocznij naukę
sprzątać, wyjaśniać, przejaśniać się
close down
rozpocznij naukę
zamykać
come across
rozpocznij naukę
natknąć się na
come down with
rozpocznij naukę
zachorować
come into
rozpocznij naukę
dostawać (pieniądze) w spadku
come out
rozpocznij naukę
wychodzić na jaw
come through
rozpocznij naukę
przetrwać
come up with
rozpocznij naukę
wymyślić - znaleźć (np. rozwiązanie)
cut down on
rozpocznij naukę
ograniczać
cut in
rozpocznij naukę
wtrącać się
cut off
rozpocznij naukę
odcinać
cut out
rozpocznij naukę
wycinać
cut up
rozpocznij naukę
ciąć na kawałki
die out
rozpocznij naukę
zanikać, wymierać
drop in
rozpocznij naukę
wpadać do kogoś
drop off
rozpocznij naukę
zasypiać
drop out
rozpocznij naukę
wycofywać się, zrezygnować
do up
rozpocznij naukę
zawijać
do with
rozpocznij naukę
zrobić z - chcieć
do without
rozpocznij naukę
zrobić bez - radzić sobie bez
fade away
rozpocznij naukę
zanikać (o dźwięku)
fall apart
rozpocznij naukę
rozpadać się
fall back
rozpocznij naukę
wycofywać się
fall behind
rozpocznij naukę
pozostawać w tyle, zalegać
fall in
rozpocznij naukę
rozpadać się
fall out with
rozpocznij naukę
pokłócić się z, wejść w konflikt z
fall over
rozpocznij naukę
przewracać się
feed on
rozpocznij naukę
żywić się
to be fed up with
rozpocznij naukę
mieć czegoś dosyć
fill in
rozpocznij naukę
wypełniać (np. formularz)
find out
rozpocznij naukę
dowiedzieć się
get along / on with
rozpocznij naukę
być w dobrych stosunkach
get away with
rozpocznij naukę
uciec - uniknąć Kary
get by
rozpocznij naukę
przechodzić, radzić sobie
get down to
rozpocznij naukę
zabierać się do
get over
rozpocznij naukę
wychodzić (z choroby), otrząsnąć się z szoku
get through
rozpocznij naukę
uzyskiwać połączenie telefoniczne, przebrnąć (przez książkę)
get together
rozpocznij naukę
spotykać się
give away
rozpocznij naukę
rozdawać (pieniądze)
give back
rozpocznij naukę
oddawać
give in
rozpocznij naukę
poddawać się
give up
rozpocznij naukę
poddawać się, rezygnować
go by
rozpocznij naukę
mijać, upływać (np. o czasie)
go off
rozpocznij naukę
psuć się (o jedzeniu), wystrzelić (o broni)
grow up
rozpocznij naukę
dorastać
hang about
rozpocznij naukę
pałętać się
hang on
rozpocznij naukę
poczekać
hang out
rozpocznij naukę
rozwieszać (pranie)
hang up
rozpocznij naukę
odkładać słuchawkę
hold back
rozpocznij naukę
powstrzymywać (rzeczy, osoby)
hold on
rozpocznij naukę
czekać
hold up
rozpocznij naukę
zatrzymywać, opóźniać
keep down
rozpocznij naukę
ograniczać (koszta)
keep on
rozpocznij naukę
nadal coś robić
keep up with
rozpocznij naukę
nadążyć - dotrzymywać Kroku, byc na bieżąco
lay down
rozpocznij naukę
odkładać (rzecz)
lay off
rozpocznij naukę
zwalniać (np. z pracy)
lead up to
rozpocznij naukę
prowadzić do
leave out
rozpocznij naukę
opuszczać, pominąć
let down
rozpocznij naukę
zawieść kogoś
live on
rozpocznij naukę
żyć (z czegoś)
look after
rozpocznij naukę
opiekować się
look back at sth/ sb
rozpocznij naukę
oglądać się na kogoś/ na coś
look down on
rozpocznij naukę
patrzeć na kogoś z góry
look for
rozpocznij naukę
szukać
look forward to
rozpocznij naukę
z niecierpliwością czekać na
look into
rozpocznij naukę
badać, przeprowadzać dochodzenie
look up
rozpocznij naukę
sprawdzać (w słowniku)
look up to
rozpocznij naukę
szanować, podziwiać
make out
rozpocznij naukę
zorientować się, zrozumieć np. znaczenie
make up
rozpocznij naukę
wymyślać, pogodzić się
make up for
rozpocznij naukę
nadrobić - zrekompensować
make up sb’s mind
rozpocznij naukę
zdecydować SIĘ
miss out
rozpocznij naukę
opuszczać
mix up
rozpocznij naukę
mylić ze sobą, pomieszać
move in
rozpocznij naukę
wprowadzać się
move on
rozpocznij naukę
ruszać
move out
rozpocznij naukę
wyprowadzać się
move up
rozpocznij naukę
awansować
pass out
rozpocznij naukę
zemdleć
pay (someone) back
rozpocznij naukę
zwracać (komuś) np. pieniądze
pay for
rozpocznij naukę
płacić
pick up
rozpocznij naukę
poprawiać się (o zdrowiu), odebrać kogoś (np. z dworca), wybierać
point out
rozpocznij naukę
wskazywać (na kogoś, na coś)
pull down
rozpocznij naukę
rozbierać (budynek)
pull up
rozpocznij naukę
zatrzymywać się
put aside/by
rozpocznij naukę
oszczędzać, odkładać, np. pieniądze
put forward
rozpocznij naukę
wysunąć (np. wniosek)
put on
rozpocznij naukę
przybierać na wadze
put off
rozpocznij naukę
odkładać - przełożyć NP. Termin na późniejszy
put out
rozpocznij naukę
gasić (np. papierosa, świecę)
put together
rozpocznij naukę
składać
put up
rozpocznij naukę
rozbić namiot, przenocować kogo
put up with
rozpocznij naukę
tolerować
ring up
rozpocznij naukę
zadzwonić, dzwonić
ring off
rozpocznij naukę
odkładać słuchawkę
ring back
rozpocznij naukę
oddzwonić
run across/into
rozpocznij naukę
wpadać na kogoś, napotykać problemy
run out (of)
rozpocznij naukę
kończyć się
see about
rozpocznij naukę
zajmować się czymś
see off
rozpocznij naukę
odprowadzać
set out/off
rozpocznij naukę
wyruszać np. w drogę
set up
rozpocznij naukę
zakładać (np. organizację, firmę)
show off
rozpocznij naukę
popisywać się
shut down
rozpocznij naukę
zamykać
stand by (someone)
rozpocznij naukę
wspierać kogoś
stand for
rozpocznij naukę
znaczyć, reprezentować
stand up for
rozpocznij naukę
stawać w obronie
stay up
rozpocznij naukę
nie kłaść się
take after (somebody)
rozpocznij naukę
przypominać kogoś
take down
rozpocznij naukę
notować
take in
rozpocznij naukę
oszukiwać
take on
rozpocznij naukę
zatrudniać, podejmować (prace)
take off
rozpocznij naukę
startować (np. samolot), zdjąć (ubranie)
take over
rozpocznij naukę
przejmować (np. firmę)
take up
rozpocznij naukę
zacząć uprawiać np. sport
think over
rozpocznij naukę
przemyśleć
think up
rozpocznij naukę
wymyślać
throw away/ out
rozpocznij naukę
wyrzucać np. śmieci
try on
rozpocznij naukę
przymierzać (ubranie)
try out
rozpocznij naukę
wypróbowywać, testować
turn down
rozpocznij naukę
odrzucać (np. podanie), ściszyć
turn on
rozpocznij naukę
włączać (np. światło, radio)
turn off
rozpocznij naukę
wyłączać (np. światło, radio)
turn out
rozpocznij naukę
okazać się
turn up
rozpocznij naukę
pojawiać się (o osobie), podgłaszać
walk out
rozpocznij naukę
wychodzić (przed końcem)
wait on
rozpocznij naukę
obsługiwać
wash up
rozpocznij naukę
zmywać
watch out (for)
rozpocznij naukę
uważać (na)
wear out
rozpocznij naukę
zdzierać się, wyczerpywać
wipe out
rozpocznij naukę
zmiatać z powierzchni ziemi
work out
rozpocznij naukę
rozpracowywać (np. problem), znajdować (rozwiązanie), powieść się
absent from
rozpocznij naukę
nieobecny na, w
accustomed to
rozpocznij naukę
przyzwyczajony do czegoś
accused of
rozpocznij naukę
oskarżony o coś
acquainted with
rozpocznij naukę
zapoznany z czymś
addicted to
rozpocznij naukę
uzależniony od czegoś, kogoś
annoyed about/with/at
rozpocznij naukę
poirytowany
allergic to
rozpocznij naukę
uczulony na coś
amazed at/by
rozpocznij naukę
zdziwiony
anxious about
rozpocznij naukę
zmartwiony o coś, kogoś
appreciated for
rozpocznij naukę
wdzięczny za coś
ashamed of
rozpocznij naukę
zawstydzony
associated with
rozpocznij naukę
powiązany z czymś, kimś
astonished at/by
rozpocznij naukę
zaskoczony
aware of
rozpocznij naukę
świadomy
angry with
rozpocznij naukę
zły na coś, kogoś
afraid of
rozpocznij naukę
obawiający się czegoś
attached to
rozpocznij naukę
przywiązany do czegoś
bad at
rozpocznij naukę
zły z czegoś
based on
rozpocznij naukę
opart na czymś
beneficial to
rozpocznij naukę
korzystny dla kogoś
bored with
rozpocznij naukę
znudzony
brilliant at
rozpocznij naukę
świetny w czymś
busy with
rozpocznij naukę
zajęty
capable of
rozpocznij naukę
zdolny do
careful with/about/of
rozpocznij naukę
ostrożny
certain about
rozpocznij naukę
pewny
characteristic of
rozpocznij naukę
charakterystyczny dla kogoś, czegoś
connected with
rozpocznij naukę
połączony z czymś, kimś
conscious of
rozpocznij naukę
świadomy czegoś
content with
rozpocznij naukę
zadowolony z czegoś
crazy about
rozpocznij naukę
szalejący na punkcie czegoś, kogoś
crowded with
rozpocznij naukę
zatłoczony
curious about
rozpocznij naukę
ciekawy
dissatisfied with
rozpocznij naukę
niezadowolony z czegoś, kogoś
doubtful about
rozpocznij naukę
wątpiący
delighted at/about
rozpocznij naukę
zadowolony z czegoś, kogoś
derived from
rozpocznij naukę
otrzymany z czegoś
different from
rozpocznij naukę
różny od kogoś, czegoś
disappointed with
rozpocznij naukę
rozczarowany
engaged to
rozpocznij naukę
zaręczony, zaręczona z kimś
enthusiastic about
rozpocznij naukę
entuzjastyczny
excellent in/at
rozpocznij naukę
świetny w czymś
excited about
rozpocznij naukę
podekscytowany czymś
experienced in
rozpocznij naukę
doświadczony w czymś
exposed to
rozpocznij naukę
wystawiony na coś
envious of
rozpocznij naukę
zazdrosny o coś, kogoś
faithful to
rozpocznij naukę
wierny
familiar with
rozpocznij naukę
podobny do kogoś, czegoś
famous for
rozpocznij naukę
sławny z czegoś
fed up with
rozpocznij naukę
mieć dosyć czegoś, kogoś
fluent in
rozpocznij naukę
być biegłym w języku
frightened of
rozpocznij naukę
przestraszony
friendly with/to
rozpocznij naukę
zaprzyjaźniony z kimś
fond of
rozpocznij naukę
lubiący
furious about
rozpocznij naukę
wściekły o coś
furnished with
rozpocznij naukę
umeblowany
full of
rozpocznij naukę
pełny
guilty of
rozpocznij naukę
winny
gentle with
rozpocznij naukę
łagodny
good at
rozpocznij naukę
dobry
grateful to
rozpocznij naukę
wdzięczny
happy about
rozpocznij naukę
szczęśliwy
immune to
rozpocznij naukę
odporny na coś
inferior to
rozpocznij naukę
gorszy od czegoś, kogoś
indifferent to
rozpocznij naukę
obojętny na coś
innocent of
rozpocznij naukę
niewinny
interested in
rozpocznij naukę
zainteresowany czymś, kimś
incapable of
rozpocznij naukę
niezdolny do czegoś
jealous of
rozpocznij naukę
zazdrosny o coś, kogoś
kind to
rozpocznij naukę
miły
keen on
rozpocznij naukę
skory do czegoś
late for
rozpocznij naukę
spóźniony na coś
limited to
rozpocznij naukę
ograniczony
lucky at
rozpocznij naukę
szczęśliwy
opposed to
rozpocznij naukę
przeciwny czemuś
pleased with
rozpocznij naukę
zadowolony z czegoś, kogoś
polite to
rozpocznij naukę
grzeczny
popular with
rozpocznij naukę
znany z czegoś
proud of
rozpocznij naukę
dumny z czegoś, kogoś
qualified for
rozpocznij naukę
wykwalifikowany
ready for
rozpocznij naukę
gotowy na coś
related to
rozpocznij naukę
spokrewniony z kimś
relevant to
rozpocznij naukę
istotny dla kogoś, czegoś
responsible for
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za coś, kogoś
get rid of
rozpocznij naukę
pozbyć się czegoś, kogoś
satisfied with
rozpocznij naukę
zadowolony z czegoś
scared of
rozpocznij naukę
przestraszony
sensitive to
rozpocznij naukę
wrażliwy na coś
serious about
rozpocznij naukę
poważny
sick of
rozpocznij naukę
mieć dość czegoś, kogoś
similar to
rozpocznij naukę
podobny do kogoś, czegoś
shocked by
rozpocznij naukę
zaszokowany
successful in
rozpocznij naukę
odnoszący sukces
suitable for
rozpocznij naukę
odpowiedni do czegoś
superior to
rozpocznij naukę
lepszy od kogoś, czegoś
surprised at
rozpocznij naukę
zaskoczony
suspicious of
rozpocznij naukę
podejrzliwy
sympathetic with
rozpocznij naukę
współczujący
terrible at
rozpocznij naukę
kiepski w czymś
terrified of
rozpocznij naukę
przestraszony
tired of
rozpocznij naukę
zmęczony
thankful to/for
rozpocznij naukę
wdzięczny za coś
typical of
rozpocznij naukę
typowy dla kogoś, czegoś
unaware of
rozpocznij naukę
nieświadomy czegoś
upset about
rozpocznij naukę
zdenerwowany czymś
used to
rozpocznij naukę
przyzwyczajony do czegoś
vital for/to
rozpocznij naukę
istotny dla
worried about
rozpocznij naukę
zmartwiony czymś
accuse of
rozpocznij naukę
oskarżyć o
admire for
rozpocznij naukę
podziwiać za
apologize to sb for (doing) sth
rozpocznij naukę
przepraszać kogoś za coś
argue with sb about/over sth
rozpocznij naukę
spierać się z kimś o coś
ask about
rozpocznij naukę
pytać o
beg for
rozpocznij naukę
błagać o
blame sb for sth
rozpocznij naukę
winić kogoś za coś
confuse with
rozpocznij naukę
mylić z
congratulate on doing sth
rozpocznij naukę
gratulować czegoś
consist of
rozpocznij naukę
składać się z
cope with
rozpocznij naukę
dawać sobie radę z
decide on
rozpocznij naukę
zdecydować o, co do
die of/from
rozpocznij naukę
umrzeć na
disapprove of
rozpocznij naukę
nie pochwalać
dream of/about
rozpocznij naukę
marzyć o
explain sth to sb
rozpocznij naukę
wytłumaczyć coś komuś
feel like doing sth
rozpocznij naukę
mieć ochotę coś robić
fight for/against
rozpocznij naukę
walczyć o/przeciw
forgive sb for doing sth
rozpocznij naukę
przebaczyć komuś zrobienie czegoś
graduate from
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę, uzyskać dyplom
happen to
rozpocznij naukę
przydarzyć się komuś
hear from
rozpocznij naukę
mieć wiadomości od
help with
rozpocznij naukę
pomóc w
hope for
rozpocznij naukę
mieć nadzieję na
insist on
rozpocznij naukę
nalegać na, upierać się przy
invite to
rozpocznij naukę
zaprosić
laugh at
rozpocznij naukę
śmiać się z
learn about
rozpocznij naukę
uczyć się o
listen to
rozpocznij naukę
słuchać
mistake for
rozpocznij naukę
pomylić z, wziąć za
object to
rozpocznij naukę
sprzeciwiać się
offer sth to sb
rozpocznij naukę
oferować coś komuś
pay for
rozpocznij naukę
płacić za
point at
rozpocznij naukę
celować w
pray for
rozpocznij naukę
modlić się o
profit from
rozpocznij naukę
czerpać korzyści z
protect from
rozpocznij naukę
chronić od
punish for
rozpocznij naukę
ukarać za
remind about
rozpocznij naukę
przypominać o
remind of
rozpocznij naukę
przypominać (kogoś, coś)
get rid of
rozpocznij naukę
pozbywać się
search for
rozpocznij naukę
szukać czegoś
shout at
rozpocznij naukę
krzyczeć na
smile at
rozpocznij naukę
uśmiechać się do
spend sth on sth
rozpocznij naukę
wydawać (pieniądze) na
succeed in doing sth
rozpocznij naukę
odnieść sukces w robieniu czegoś
suffer from
rozpocznij naukę
cierpieć na (np. chorobę)
suspect sb of doing sth
rozpocznij naukę
podejrzewać kogoś o coś
tell sth from sth
rozpocznij naukę
odróżnić coś od czegoś
think about
rozpocznij naukę
myśleć o
think of
rozpocznij naukę
sądzić o
vote for/against
rozpocznij naukę
głosować za/przeciw
wait for sth
rozpocznij naukę
czekać na
warn about/of sth
rozpocznij naukę
ostrzegać przed
worry about
rozpocznij naukę
martwić się o

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.