High maths abilities. Bad school lives.

 0    54 fiszki    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
rozpocznij naukę
outstanding
It was an outstanding achievement.
spełnic obietnicę
rozpocznij naukę
fulfil a promise
odnośny/związany z tematem
rozpocznij naukę
relevant
niezwiązany z tematem
rozpocznij naukę
irrelevant
kolidować z
rozpocznij naukę
interfere with
ingerować/mieszać się/wtrącać się/kolidować
rozpocznij naukę
interfere
pogarszać się/niszczeć
rozpocznij naukę
deteriorate
pogorszenie/podupadanie
rozpocznij naukę
deterioration
poprawa/ulepszenie
rozpocznij naukę
improvement
utrata/ubytek/strata
rozpocznij naukę
loss
zwiększenie/przyrost
rozpocznij naukę
increase
maleć/zmniejszać się
rozpocznij naukę
decrease
mieć na uwadze/pamiętać o
rozpocznij naukę
bear in mind
wśród/pośród
rozpocznij naukę
among
wzdłuż
rozpocznij naukę
alongsite
poza/ponad/dalej
rozpocznij naukę
beyond
dotyczyć
rozpocznij naukę
concern
przypominać sobie
Bring (a fact, event, or situation) back into one's mind; remember.
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
rozpocznij naukę
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
rozpocznij naukę
achieve
Together we will achieve more.
osiągnięcie
rozpocznij naukę
achievement
z łatwością
rozpocznij naukę
at ease
gardzić
rozpocznij naukę
despise
uznać/przyznać/potwierdzać
rozpocznij naukę
acknowledge
skończyc szesnastkę
rozpocznij naukę
turn sixteen
nieświadomy
4; Not aware of or concerned about what is happening around one.
Stała się zaabsorbowana, nieświadoma upływającego czasu.
rozpocznij naukę
oblivious/unaware/ignorant/unconscious
She became absorbed, oblivious to the passage of time.
oprócz
2 dwuwyrazowe
rozpocznij naukę
aside from/apart from
dzięki czemuś
rozpocznij naukę
owing to sth
na wskroś
rozpocznij naukę
throughout
przed czymś
rozpocznij naukę
prior to sth
w kierunku/wobec
rozpocznij naukę
towards
dalej niż
2
rozpocznij naukę
past/further than
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
rozpocznij naukę
maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
udogodnienia
2
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
rozpocznij naukę
facilities/amenities
They lack even the most basic amenities.
realizować/rozwijać hobby
3
rozpocznij naukę
follow/pursue/develop hobby
pozaprogramowe
rozpocznij naukę
extracurricular
odziedziczyć
rozpocznij naukę
inherit
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
rozpocznij naukę
effort
I've put a lot of effort into this.
zakładać, że
rozpocznij naukę
assume
ledwie
3
rozpocznij naukę
hardly/barely/merely
cecha charakteru
rozpocznij naukę
trait of character
cecha
2
rozpocznij naukę
characteristic/feature
zatracenie/fatum
rozpocznij naukę
doom
przeciętny
2
rozpocznij naukę
average/mediocre
przeciętność
rozpocznij naukę
mediocrity
pojemność/zdolność/przepustowość
rozpocznij naukę
capacity
być zdolnym do
be able to
rozpocznij naukę
be capable of
znaczące
rozpocznij naukę
significant
gen
rozpocznij naukę
gene
genetyczny
rozpocznij naukę
genetic
wrodzony
rozpocznij naukę
innate
niezmienialny
rozpocznij naukę
unchangeable
połknąć
rozpocznij naukę
swallow
ustalone
frazeologizm
rozpocznij naukę
set in stone
czynnik genetyczny
rozpocznij naukę
genetic factor

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.