lekcja 13 (pictures & at the Moulin Rouge)

 0    59 fiszek    klaudia17871303
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Na pierwszym planie jest Jane Avril.
rozpocznij naukę
In the foreground there's Jane Avril.
Kobieta która poprawia sobie włosy.
rozpocznij naukę
The woman who's checking her hair.
W tle.
rozpocznij naukę
In the background.
Spójrz w lewo...
rozpocznij naukę
Look to the left...
posąg
rozpocznij naukę
a statue
Nie ma prawej ręki. (posąg)
rozpocznij naukę
It's missing its right arm.
Dostał szału (ataku).
rozpocznij naukę
He's having a fit.
Jest niegrzeczny.
rozpocznij naukę
He's being naughty.
ławka
rozpocznij naukę
bench
Wygląda jak hitler.
rozpocznij naukę
He looks like hitler.
Siedzi z założonymi rękoma.
rozpocznij naukę
He's sitting with his arms crossed.
Na obrazku jest...
rozpocznij naukę
In the picture there is...
Krzywe oczy.
rozpocznij naukę
Two eyes not in line.
Jest tylko krzesło.
rozpocznij naukę
There's just a chair.
słuchawki nauszne
rozpocznij naukę
headphones
słuchawki douszne
rozpocznij naukę
earphones
On wskazuje na znak.
rozpocznij naukę
He's pointing at the sign.
Nie wiem na pewno.
rozpocznij naukę
I don't know for sure.
Widzisz...(coś)?
rozpocznij naukę
Can you see...?
robić zdjęcie
rozpocznij naukę
to take a picture
Po swojemu.
rozpocznij naukę
In my own way.
W drodze do domu.
rozpocznij naukę
On my way home.
Czy to dotyczy sprzątania?
rozpocznij naukę
Is it about cleaning?
Czy to ma coś wspólnego ze sprzątaniem?
rozpocznij naukę
Does it have anything to do with cleaning?
wózek sklepowy
rozpocznij naukę
shopping cart
Jeszcze nie.
rozpocznij naukę
Not yet.
Zdawałam Historię Sztuki na maturze.
rozpocznij naukę
I took History of Art at Matura.
Cokolwiek co przychodzi Ci do głowy.
rozpocznij naukę
Anything that comes to your mind.
cylinder
rozpocznij naukę
top hat
Tutaj jest to napisane.
rozpocznij naukę
It says here.
Przygotowują się do występu.
rozpocznij naukę
They're getting ready for a show.
Chcą puścić jakąś muzykę.
rozpocznij naukę
They want to play some music.
Ten z wąsami i brodą.
rozpocznij naukę
The one with the moustache and beard.
biuro obsługi
rozpocznij naukę
help desk
Obraz na który teraz patrzymy jest autorstwa francuskiego malarza Touluse Lautrec.
rozpocznij naukę
The painting we are looking at now is by the french painter Tolouse Lautrec.
Obraz nazywa się "W Moulin Rouge".
rozpocznij naukę
The painting is called "At the Moulin Rouge".
Jak Państwo zapewne wiedzą, Moulin Rouge to klub nocny w Paryżu.
rozpocznij naukę
As you probably know The Moulin Rouge is a nightclub in Paris.
W 19 wieku ten nocny klub był znany z pięknych tancerek i piosenkarek.
rozpocznij naukę
In the 19th century, the nightclub was very famous for its beautiful dancers and singers.
Toulouse Lautrec stworzył wiele obrazów i plakatów na temat Moulin Rouge.
rozpocznij naukę
Toulouse Lautrec did a lot of paintings and posters of the Moulin Rouge.
Szczególnie uwielbiał malowanie tancerek.
rozpocznij naukę
He especially loved painting the dancers.
Na swoich obrazach zamieszczał czasem swoich znajomych.
rozpocznij naukę
In his paintings he sometimes included his friends too.
Pośrodku obrazu jest pięć osób które siedzą przy stole i piją.
rozpocznij naukę
In the middle of the picture there are five people who are sitting at the table having a drink.
Kobieta która nosi kapelusz jest tancerką.
rozpocznij naukę
The woman who's wearing a hat is a dancer.
Mężczyzna siedzący po prawo jest fotografem.
rozpocznij naukę
The man sitting on the right is a fotographer.
Po prawo jest kobieta z jasnymi włosami.
rozpocznij naukę
On the right, there is a woman with fair hair.
Jej twarz wygląda bardzo biało.
rozpocznij naukę
Her face looks very white.
To jest inna sławna tancerka zwana Jane Avril.
rozpocznij naukę
That's another famous dancer called Jane Avril.
Z tyłu obrazka są dwie kobiety stojące razem.
rozpocznij naukę
At the back of the picture, there are two women who are standing together.
Jedna z kobiet dotyka swoich włosów.
rozpocznij naukę
One of the women is touching her hair.
La Goulue była jedną z najsłynniejszych piosenkarek w Moulin Rouge w tamtym czasie.
rozpocznij naukę
La Goulue was one of the most famous singers at the Moulin Rouge at that time.
Jeśli popatrzycie uważnie na lewo od tych dwóch kobiet, są dwaj mężczyźni wychodzący z nocnego klubu.
rozpocznij naukę
If you look carefully to the left of the two women, there are two men walking out of the night club.
Jeden z nich jest bardzo wysoki a drugi bardzo niski.
rozpocznij naukę
One of them is very tall and the other one is very short.
Niski mężczyzna to Toulous Loutrec we własnej osobie.
rozpocznij naukę
The short man is Toulous Loutrec himself.
Bardzo wysoki mężczyzna to kuzyn Toulousa Loutreca, Gabriel.
rozpocznij naukę
The very tall men is Tolous Loutrec's cousin Gabriel.
Toulous Loutrec miał tylko 1 m 50 cm wzrostu.
rozpocznij naukę
Toulous Loutrec was only 1 meter 50 centimeters tall.
Miał bardzo krótkie nogi i nie mógł dobrze chodzić.
rozpocznij naukę
He had very short legs and couldn't walk very well.
po lewo
rozpocznij naukę
on the left
Popatrz na pierwszy plan, tam jest mężczyzna gapiący się na znak.
rozpocznij naukę
Look in the foreground, there is a man staring at the sign.
rzeźba
rozpocznij naukę
sculpture

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.