Czasowniki nieregularne.

 0    154 fiszki    olivsko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pękać
rozpocznij naukę
burst
rzucać
rozpocznij naukę
cast
kosztować
rozpocznij naukę
cost
ciąć
rozpocznij naukę
cut
uderzyć
rozpocznij naukę
hit
ranić
rozpocznij naukę
hurt
pozwolić
rozpocznij naukę
let - let - let
kłaść
rozpocznij naukę
put
postawić
rozpocznij naukę
set
rzucać
rozpocznij naukę
shed
zamknąć
rozpocznij naukę
shut
rozszerzać się
rozpocznij naukę
spread
pchnąć
rozpocznij naukę
thrust
przewrócić
rozpocznij naukę
upset
budzić się
rozpocznij naukę
awake awoke awoke
zginąć
rozpocznij naukę
bend bent
wiązać
rozpocznij naukę
bind - bound - bound
krwawić
rozpocznij naukę
bleed bled
hodować
rozpocznij naukę
breed - bred - bred
przynieść
rozpocznij naukę
bring brought
budować
rozpocznij naukę
build - built - built
palić
rozpocznij naukę
burn - burnt - burnt
palić
rozpocznij naukę
burn - burnt - burnt
kupować
rozpocznij naukę
buy bought
łapać
rozpocznij naukę
to catch
pełzać
rozpocznij naukę
creep crept
rozdawać
rozpocznij naukę
deal dealt
kopać
rozpocznij naukę
dig - dug - dug
karmić
rozpocznij naukę
feed fed
czuć
rozpocznij naukę
feel - felt - felt
walczyć
rozpocznij naukę
fight fought
znaleźć
rozpocznij naukę
find - found - found
uciekać
rozpocznij naukę
flee - fled - fled
ciskać
rozpocznij naukę
fling - flung - flung
przepowiadać
rozpocznij naukę
forecast - forecast - forecast
dostać
rozpocznij naukę
get got
mleć
rozpocznij naukę
grind - ground - ground
wisieć
rozpocznij naukę
hang hung
mieć
rozpocznij naukę
have had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear heard
trzymać
rozpocznij naukę
hold - held - held
klęczeć
rozpocznij naukę
kneel - knelt - knelt
położyć
rozpocznij naukę
lay laid
prowadzić
rozpocznij naukę
lead - led - led
skoczyć
rozpocznij naukę
leap lept
opierać się
rozpocznij naukę
lean leant
uczyć się
rozpocznij naukę
learn learnt
opuścić
rozpocznij naukę
leave left
pożyczyć
rozpocznij naukę
lend lent
zapalić
rozpocznij naukę
light lit lit (or lighted x2)
zgubić
rozpocznij naukę
lose lost
robić
rozpocznij naukę
make made
znaczyć
rozpocznij naukę
mean - meant - meant
spotkać
rozpocznij naukę
meet - met - met
płacić
rozpocznij naukę
pay paid
dać
rozpocznij naukę
give gave given
iść
rozpocznij naukę
go went gone
rosnąć
rozpocznij naukę
grow - grew - grown
ukryć
rozpocznij naukę
hide hid hidden
wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew known
leżeć
rozpocznij naukę
lie lay lain
mylić się
rozpocznij naukę
mistake mistook mistaken
kosić
rozpocznij naukę
mow - mowed - mown
wziąć udział
rozpocznij naukę
partake partook partaken
jechać
rozpocznij naukę
ride rode ridden
dzwonić
rozpocznij naukę
ring - rang - rung
wznosić się
rozpocznij naukę
rise rose risen
biegać
rozpocznij naukę
run ran run
pilowac
rozpocznij naukę
saw sawed sawn
szyć
rozpocznij naukę
sew - sewed - sewn
trząść
rozpocznij naukę
shake - shook - shaken
pokazać
rozpocznij naukę
show showed shown
kurczyć się
rozpocznij naukę
shrink - shrank - shrunk
śpiewać
rozpocznij naukę
sing sang sung
tonąć
rozpocznij naukę
sink - sank - sunk
zabić
rozpocznij naukę
slay slew slain
siać
rozpocznij naukę
sow sowed sown
mówić
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
przasc
rozpocznij naukę
spin span span
skoczyć
rozpocznij naukę
spring sprang sprung
kraść
rozpocznij naukę
steal stole stolen
śmierdzieć
rozpocznij naukę
stink - stank - stunk
ustać
rozpocznij naukę
strew streved striven
usiłować
rozpocznij naukę
strive - strove/strived - striven/strived
przysiac
rozpocznij naukę
swear swore sworn
puchnac
rozpocznij naukę
swell swelled swollen
pływać
rozpocznij naukę
swim swam swum
brać
rozpocznij naukę
Take took taken
rozerwać
rozpocznij naukę
tear tore torn
prosperować
rozpocznij naukę
thrive - throve/thrived - thriven/thrived
rzucić
rozpocznij naukę
throw threw thrown
deptać
rozpocznij naukę
tread trod trodden
ulec
rozpocznij naukę
under go underwent Undergone
rozwiązać
rozpocznij naukę
undo undid undone
budzić
rozpocznij naukę
wake - woke - woken
nosić na sobie
rozpocznij naukę
wear wore worn
tkać
rozpocznij naukę
weave - wove - woven
wycofać się
rozpocznij naukę
withdraw withdrew withdrawn
pisać
rozpocznij naukę
write wrote written
czytać
rozpocznij naukę
read read read
powiedzieć
rozpocznij naukę
say said said
szukać
rozpocznij naukę
seek sought sought
sprzedać
rozpocznij naukę
sell sold
posłać
rozpocznij naukę
send sent
świecić
rozpocznij naukę
shine shone
strzelać
rozpocznij naukę
shoot - shot - shot
siedzieć
rozpocznij naukę
sit sat
spać
rozpocznij naukę
sleep slept
pachnieć
rozpocznij naukę
smell - smelt - smelt
pedzic
rozpocznij naukę
speed sped
literowac
rozpocznij naukę
spell spelt
spędzić wydać
rozpocznij naukę
spend spent
pluć
rozpocznij naukę
spit - spat - spat
stać
rozpocznij naukę
stand - stood - stood
lepić
rozpocznij naukę
stick stuck
ukluc
rozpocznij naukę
sting stung
uderzyć
rozpocznij naukę
strike struck
zamiatac
rozpocznij naukę
sweep swept
hustać się
rozpocznij naukę
swing swung
uczyć
rozpocznij naukę
teach taught taught
powiedzieć
rozpocznij naukę
tell told
myśleć
rozpocznij naukę
think - thought - thought
rozumieć
rozpocznij naukę
understand understood
utrzymać
rozpocznij naukę
uphold upheld
płakać
rozpocznij naukę
weep wept
wygrać
rozpocznij naukę
win won
nakręcić
rozpocznij naukę
wind wound
wykręcić
rozpocznij naukę
wring wrung
powstawać
rozpocznij naukę
arise - arose - arisen
być
rozpocznij naukę
be was were been
nieść
rozpocznij naukę
bear bore borne
rodzić
rozpocznij naukę
bear bore born
bić
rozpocznij naukę
beat - beat - beaten
stać się
rozpocznij naukę
become became become
zacząć
rozpocznij naukę
begin began begun
kazać
rozpocznij naukę
bid - bade - bidden
gryźć
rozpocznij naukę
bite bit bitten
dmuchać
rozpocznij naukę
blow - blew - blown
łamać
rozpocznij naukę
break - broke - broken
wybrać
rozpocznij naukę
choose chose chosen
przyjść
rozpocznij naukę
come came come
czynić robić
rozpocznij naukę
do did done
rysować
rozpocznij naukę
draw - drew - drawn
pić
rozpocznij naukę
drink drank drunk
kierować
rozpocznij naukę
drive - drove - driven
jeść
rozpocznij naukę
eat ate eaten
upaść
rozpocznij naukę
fall fell fallen
latać
rozpocznij naukę
fly flew flown
zakazać
rozpocznij naukę
forbid - forbade - forbidden
przewidzieć
rozpocznij naukę
foresee foresaw foreseen
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget forgot forgotten
wybaczyć
rozpocznij naukę
Forgive forgave forgiven
porzucić
rozpocznij naukę
forsake forsook forsaken
marznąć
rozpocznij naukę
freeze froze frozen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.