A02, November 2016 revision

 0    137 fiszek    patrycjon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
hold held held
rozpocznij naukę
trzymać, prowadzić
hold a training
rozpocznij naukę
prowadzić szkolenie
suspense
rozpocznij naukę
zawieszenie
to perform
rozpocznij naukę
wykonywać, przeprowadzac
amendment
rozpocznij naukę
poprawka, adjustment
impairment
rozpocznij naukę
obniżenie wartości
to ensure
rozpocznij naukę
zapewnić, upewnić się
justification
rozpocznij naukę
uzasadnienie
binder
rozpocznij naukę
segregator
applicable
rozpocznij naukę
„możliwe do zastosowania”
acquisition
rozpocznij naukę
nabycie, przejęcie
(D5 119)
rozpocznij naukę
(D5 119)
29.09.2016
rozpocznij naukę
29.09.2016
major
rozpocznij naukę
główny, większy
minor
rozpocznij naukę
pomniejszy, mniejszy, mniej ważny
minority interest
rozpocznij naukę
udział mniejszościowy
Shall I / Shall we?
rozpocznij naukę
Shall I / Idziemy?
Shall I help you?
rozpocznij naukę
Pomóc ci?
Shall we start?
rozpocznij naukę
Zacznijmy.
I shall do it for you today.
rozpocznij naukę
Załatwię to dla ciebie dziś.
shall – should
rozpocznij naukę
uznaje się - powinny
I should do it. = My boss made me do it.
rozpocznij naukę
Powinienem był to zrobić. = Mój szef kazał mi to zrobić.
I shall do it. = I will do it for sure & I want it. (polite)
rozpocznij naukę
Ja to zrobię. = Zrobię to na pewno, i chcę go. (uprzejmy)
can – could
rozpocznij naukę
może - może
can < could < may < might = gradation of politeness
rozpocznij naukę
Można <dało <może <= gradacji może z grzeczności
Can you do it?
rozpocznij naukę
Czy możesz to zrobić?
Could you do it?
rozpocznij naukę
Czy mógłbyś to zrobić?
will - would
rozpocznij naukę
będzie - będzie
Will you do it?
rozpocznij naukę
Zrobisz to?
Would you do it?
rozpocznij naukę
Zrobiłbyś to? (hypothesis)
accurate information
rozpocznij naukę
właściwe, dokładne informacje
then
rozpocznij naukę
zatem (zazwyczaj na koncu zdania)
Let's go then.
rozpocznij naukę
Chodźmy zatem.
with respect to
rozpocznij naukę
z uwzględnieniem
pass something on to somebody
rozpocznij naukę
przekazać coś dalej = forward
mustn't
rozpocznij naukę
nie wolno
needn't
rozpocznij naukę
nie trzeba
the meeting is due to take place next month
rozpocznij naukę
spotkanie ma się odbyć w przyszłym miesiącu
the flight was cancelled due to fog
lot został odwołany z powodu mgły
rozpocznij naukę
lot został odwołany z powodu mgły
deferred
rozpocznij naukę
odroczony
in accordance with / in compliance with the law
rozpocznij naukę
zgodnie z prawem, w zgodzie z prawem
depreciation refers to tangible assets
rozpocznij naukę
odnosi się do amortyzacji środków trwałych
amortisation refers to intangible assets
rozpocznij naukę
odnosi się do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
provide for
rozpocznij naukę
przewidywać
item
rozpocznij naukę
sztuka, pozycja w zestawieniu
favourable
rozpocznij naukę
dogodny
capital letter
rozpocznij naukę
duża litera
actual price
rozpocznij naukę
cena faktyczna
cost of revenue
rozpocznij naukę
koszty uzyskania przychodu
real estate
rozpocznij naukę
nieruchomości
premises
rozpocznij naukę
lokale, budynki
as regards
rozpocznij naukę
dotyczący, co się tyczy
to destine
rozpocznij naukę
przeznaczać
destined for
rozpocznij naukę
przeznaczony za
to determine
rozpocznij naukę
określać
06.10.2016
rozpocznij naukę
10.06.2016
to urge
rozpocznij naukę
nakłaniać, ponaglać
to recede
rozpocznij naukę
cofać się
concern
rozpocznij naukę
troska, obawa
commonly known
rozpocznij naukę
powszechnie znany
familiar with
rozpocznij naukę
zaznajomiony z
provision for bad debts
rozpocznij naukę
rezerwa na złe długi
figures
rozpocznij naukę
liczby
reserve capital
rozpocznij naukę
kapitał rezerwowy
destined for
rozpocznij naukę
przeznaczony na
to perform an audit / to carry out an audit
rozpocznij naukę
przeprowadzać audyt
in addition
rozpocznij naukę
w dodatku
obviously
rozpocznij naukę
najwyraźniej, oczywiście
unduly cautious
rozpocznij naukę
niepotrzebnie zaniepokojony
duly
rozpocznij naukę
należycie, zgodnie z planem
to distribute
rozpocznij naukę
rozdzielić
to foresee
rozpocznij naukę
przewidywać
objection
rozpocznij naukę
zarzut, zastrzeżenie
capable of
rozpocznij naukę
zdolny do
cosy
rozpocznij naukę
przytulny
to get used to
rozpocznij naukę
przyzwyczaić się
I am used to it.
rozpocznij naukę
Jestem przyzwyczajona do tego.
I can't imagine
rozpocznij naukę
nie wyobrażam sobie
13.10.2016
rozpocznij naukę
13.10.2016
to reverse (UK) / to back up (US)
rozpocznij naukę
cofać (autem)
„-au-” audit
rozpocznij naukę
„-o-” [o: dit]
the 20's (the twenties)
rozpocznij naukę
lata dwudzieste
rolls
rozpocznij naukę
bułki
law on accountancy
rozpocznij naukę
ustawa o rachunkowości
Polish
rozpocznij naukę
polski
polish my English
rozpocznij naukę
szlifować (dosł. polerować) angielski
to put forward
rozpocznij naukę
przedłożyć
to provide
rozpocznij naukę
dostarczać
to substantiate
rozpocznij naukę
uzasadnić, poprzeć faktami
to vary
rozpocznij naukę
różnić się
to consider
rozpocznij naukę
rozważać, uważać za
I consider him a wise men.
rozpocznij naukę
Ja uważam go za mądrego człowieka.
If it had been love it wouldn't have been a problem for you.
rozpocznij naukę
Gdyby to była miłość, to nie stanowiłoby dla ciebie problemu.
If I had married him I would have 3 children now.
rozpocznij naukę
Gdybym za niego wyszła, miałabym teraz troje dzieci.
obstacle
rozpocznij naukę
przeszkoda
catechist
rozpocznij naukę
katechet(k)a
manufacturer
rozpocznij naukę
producent, wykonawca
foresee – foresaw – foreseen
rozpocznij naukę
przewidzieć
forecast, predict
rozpocznij naukę
przewidzieć (logicznie)
If I hadn't reminded him of the yesterdays appointment he wouldnt have kept about it.
rozpocznij naukę
Gdybym nie przypomniał mu o wczorajszej powołania byłby on zachowali o nim.
pre-emption
rozpocznij naukę
przedwstępny
please be advised
rozpocznij naukę
niniejszym informujemy
03.11.2016
rozpocznij naukę
03.11.2016
appropriate
rozpocznij naukę
właściwy, poprawny, stosowny
enquiry, query
rozpocznij naukę
zapytanie
CC (carbon copy)
rozpocznij naukę
do wiadomości
content
rozpocznij naukę
zawartość
Attached you will find...
rozpocznij naukę
“Załączone znajdziesz...”
file
rozpocznij naukę
plik
Excel sheet
rozpocznij naukę
arkusz kalkulacyjny
containing
rozpocznij naukę
zawierający
concerning
rozpocznij naukę
dotyczący
Should you need any help feel free to contact me.
rozpocznij naukę
Gdybyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy, skontaktuj się ze mną.
Should you need further explanation...
rozpocznij naukę
gdybyś potrzebował dalszych wyjaśnień...
Either... or...
rozpocznij naukę
albo... albo...
Either email me or call my boss.
rozpocznij naukę
Albo zamejluj do mnie albo zadzwon do mojego szefa.
In reference with...
rozpocznij naukę
w nawiązaniu do...
direct
rozpocznij naukę
bezpośredni
indirect
rozpocznij naukę
pośredni
your sincerely
rozpocznij naukę
z poważaniem
do not hesitate
rozpocznij naukę
nie wahaj się
further information
rozpocznij naukę
dalsze informacje
I cant make it to...
rozpocznij naukę
nie dam rady przyjść...
I'm away on the day
rozpocznij naukę
nie ma mnie tego dnia
tomorrow morning at the latest
rozpocznij naukę
jutro rano najpóźniej
to point out
rozpocznij naukę
wskazać na
please note
rozpocznij naukę
proszę zauważ
scheduled for
rozpocznij naukę
zaplanowany na, przewidziany na
I am involved in this project.
rozpocznij naukę
Jestem zaangażowana w ten projekt.
to calculate
rozpocznij naukę
obliczyć
to circulate
rozpocznij naukę
rozesłać
to estimate
rozpocznij naukę
oszacować
relevant
rozpocznij naukę
odpowiedni, właściwy
in stock
rozpocznij naukę
na składzie
to take advantage of
rozpocznij naukę
skorzystać z
listed in your email
rozpocznij naukę
wymienione w twoim mailu
mentioned in your email
rozpocznij naukę
wspomniane w twoim mailu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.