Gramatyka opisowa języka angielskiego - słowotwórstwo; Descriptive Grammar - Word Formation

 0    60 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
części zdania
rozpocznij naukę
constituent parts
podmiot (jest wykonawcą czynności)
rozpocznij naukę
subject (S)
orzeczenie (czasownik w formie osobowej)
rozpocznij naukę
verb (V)
część zdania, która stoi po czasowniku oznaczającym stan (be, seem) i "uzupełnia" podmiot
rozpocznij naukę
subject complement (Cs)
część zdania, która w jakiś sposób uzupełnia dopełnienie (object)
rozpocznij naukę
object complement (Co) e.g. My son painted his room blue. (Blue modifies the direct object room.) (wikipedia)
dopełnienie, ktoś (coś) na czym czynność jest wykonywana (zazwyczaj tłumaczony w bierniku kogo? co?)
rozpocznij naukę
direct object (OD) e.g. Michael explored China. (China is a direct object)
dopełnienie, ktoś (coś) co jest odbiorcą (zazwyczaj tłumaczony w celowniku komu? czemu?)
rozpocznij naukę
indirect object (OI) e.g. They sent him a postcard. (him is indirect object)
określenie w zdaniu
rozpocznij naukę
adverbial (A)
części mowy
rozpocznij naukę
parts of speech
rzeczownik
rozpocznij naukę
noun
czasownik
rozpocznij naukę
verb
przymiotnik
rozpocznij naukę
adjective
przysłowek
rozpocznij naukę
adverb
rodzajnik
rozpocznij naukę
article
słowo określające przynależność
rozpocznij naukę
possessive adjective
zaimek wskazujący
rozpocznij naukę
demonstrative pronoun
słowo określające ilość
rozpocznij naukę
quatifier
spójnik
rozpocznij naukę
conjunction
stopień wyższy przymiotnika
rozpocznij naukę
comperative
stopień najwyższy przymiotnika
rozpocznij naukę
superlative
słowotwórstwo (morfologia)
rozpocznij naukę
word formation (morphology)
tworzenie nowych słów
rozpocznij naukę
derivation
tworzenie form słów kupić -> kupiła
rozpocznij naukę
inflection
rdzeń wyrazu, to co zostaje po odcięciu końcówek
rozpocznij naukę
stem
wyraz podstawowy, wyraz od którego formujemy kolejne
rozpocznij naukę
base
dodawanie przed- i przyrostków
rozpocznij naukę
affixation
rostki
rozpocznij naukę
affixes
przedrostek
rozpocznij naukę
prefix
przyrostek
rozpocznij naukę
suffix
dodawanie przedrostków
rozpocznij naukę
prefixation
dodawanie przyrostków
rozpocznij naukę
suffixation
negacja
rozpocznij naukę
negation
odwrócenie, przywrócenie
rozpocznij naukę
reversal
pozbawiające
rozpocznij naukę
privative
powtórzenie
rozpocznij naukę
repetition
produktywny
rozpocznij naukę
productive
produktywność
rozpocznij naukę
productivity
czasowniki przyczynowe, sprawcze znaczenie "to make into..., to put in..., make..." np. enlarge
rozpocznij naukę
causative verbs
"abstact deverbal action nouns" abstrakcyjne rzeczowniki odczasownikowe?
rozpocznij naukę
nomina actionis
"abstract deadjectival nominalizations" abstrakcyjne rzeczowniki odprzymiotnikowe
rozpocznij naukę
nomina essendi
wykonawca czynności ktoś, kto...
rozpocznij naukę
agentive noun
ktoś, komu coś jest robione
rozpocznij naukę
object nominalization
3 affixy dla rodzaju żeńskiego
rozpocznij naukę
-trix -ette -ess
tworzenie przymiotników od rzeczowników
rozpocznij naukę
denominal adjectivization
przymiotniki opisujące podobieństwo
rozpocznij naukę
similitudinal adjectives
przymiotniki wyrażające "przybliżenie"
rozpocznij naukę
attenuative adjectives
przybliżenie
rozpocznij naukę
approximation
sposób tworzenia nowych słów bez zmiany formy
rozpocznij naukę
conversion (zero derivation)
morfem zerowy
rozpocznij naukę
zero-morpheme
rzeczownik odczasownikowy
rozpocznij naukę
deverbal noun
rozszerzenie znaczenia bez zmiany formy wyrazu
rozpocznij naukę
semantic extension
wzór
rozpocznij naukę
pattern
"sklejanie" dwóch wyrazów, żeby powstał nowy
rozpocznij naukę
compounding
główna część compounda endocentryczego
rozpocznij naukę
head
określenie w compoundzie egzocentrycznym
rozpocznij naukę
modifier
złożenia, których znaczeni to suma składowych
rozpocznij naukę
endocentric compounds
główna cecha endocentric compounds
rozpocznij naukę
recursiveness
druga największa grupa złożeń
rozpocznij naukę
exocentric compounds
złożenia, w których człony są w miarę niezależne
rozpocznij naukę
appositional compounds
złożenia, w których każda z części coś traci
rozpocznij naukę
blends

Komentarze:

joasia25O191 napisał: 2011-10-24 10:35:09
takie sobie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.