lesson 5+6 GOLD

 0    84 fiszki    magdalenatur88
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

press
The press has to compete with other media for our attention.
rozpocznij naukę
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.

poświęcić czas

niepokoić, zdawać sobie sprawę

zwinność, sprawność, zręczność

burn out calories
rozpocznij naukę
spalić kalorie

guidance
He needs advice and guidance.
rozpocznij naukę
poradnictwo
Potrzebuje porady i wskazówek.

fall out with sb
rozpocznij naukę
pokłócić się z kimś

dążyć do

likely to do
rozpocznij naukę
prawdopodobne, aby zrobić

bezcelowy, bezsensowny

valid
My passport is valid till the year 2012.
rozpocznij naukę
ważny (np. o paszporcie)
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.

prawdopodobny

turn up, show up
rozpocznij naukę
pojawić się, pojawiają się

do sth for a living
rozpocznij naukę
zarabiać na życie

don't mind doing sth
rozpocznij naukę
nie przeszkadza mi sth

odmówić

żałować

can afford to
rozpocznij naukę
może sobie pozwolić na

feel like sth
rozpocznij naukę
ochoty czegoś

consider
We'll have to consider all pros and cons.
rozpocznij naukę
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.


w 1980 roku

in the 1980s
rozpocznij naukę
w latach 80tych

biedni

niewidomych


resume [rizju: m]
rozpocznij naukę
wznowić [rizju: m]

pomyłka, gafa

wykoleić

migawka, zdjęcie

imponować

spodziewany, potencjalny

to the point
rozpocznij naukę
do rzeczy

remain
This difference still remains a serious cause of concern.
rozpocznij naukę
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.

nieistotny

krawiec

ekspertyza, wiedza specjalistyczna

kula, pocisk, nabój

bullet point
rozpocznij naukę
punktor, wypunktowanie

nieczystość

negatywna strona

plaga, dręczyć

pewny, konkretny

dać kopa, zwiększyć

inflammation
rozpocznij naukę
zapalenie, stan zapalny

jadalny

while
Don't talk while eating.
rozpocznij naukę
podczas / w trakcie
Nie rozmawiaj podczas jedzenia.

karmić, odżywiać

wzmacniacz

podczas / w trakcie, zaraz


mieszanka, związek chemiczny

free radicals
rozpocznij naukę
wolne rodniki

zwalczać, przeciwdziałać

warunek, stan

błyskawicznie

spłukać (wypłukać)

zatrzymanie, zastój

take offence at
rozpocznij naukę
obrażać się na

take pity on sth
rozpocznij naukę
zlituj on sth

detoksykacji

1. pomoc 2. zasiłek

first-aid kit
There is a new first-aid kit in every classroom.
rozpocznij naukę
apteczka
W każdej klasie jest nowa apteczka.


krzepić, pobudzać, ożywiać

sense
It makes no sense to go there.
rozpocznij naukę
zmysł
Nie ma sensu tam iść.

koić, łagodzić


zapach

środek, czynnik

wzdęcia

zatem

rotate, revolve
rozpocznij naukę
obracać, obracać

revolving, rotating
rozpocznij naukę
obrotowe, obrotowe

intencja / zamiar

intentionally
rozpocznij naukę
celowo, z zamiarem

obey the rule
rozpocznij naukę
przestrzegać zasady

doganiać, nadgonić

catch sb red handed
rozpocznij naukę
złapać na gorącym uczynku SB

czytelnik, czytnik

enquiry, inquiry
rozpocznij naukę
Pytanie, zapytanie ofertowe

stołówka

bear in mind
rozpocznij naukę
pamiętać o, mieć na uwadze

language of instruction
rozpocznij naukę
język instrukcji


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.