irregular verbs

 0    101 fiszek    magdalenamajkowska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

be - was (were) - been

móc, umieć, potrafić
rozpocznij naukę
can - could - been able to

sleep - slept - slept

jeździć, prowadzić (samochód)
rozpocznij naukę
drive - drove - driven

fly - flew - flown

draw - drew - drawn

sit - sat - sat

cut - cut - cut

dostawać, dostawać się (gdzieś)
rozpocznij naukę
get - got - got

hit - hit - hit

kopać (w ziemi)
rozpocznij naukę
dig - dug - dug

catch - caught - caught

leave - left - left

stand - stood - stood

lie - lay - lain

swim - swam - swum

clothe - clad/clothed - clad/clothed

wear - wore - worn

przychodzić, przyjeżdzać
rozpocznij naukę
come - came - come

przynosić, przyprowadzać
rozpocznij naukę
bring - brought - brought

buy - bought - bought

pay - paid - paid

have - had - had

robić, czynić
rozpocznij naukę
do - did- done

cost - cost - cost

find - found - found

drink - drank - drunk

sing - sang - sung

mówić, rozmawiać
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken

gubić, przegrywać
rozpocznij naukę
lose - lost - lost

steal - stole - stolen

nosić (mieć na sobie)
rozpocznij naukę
wear - wore - worn

take - took - taken

see - saw - seen

ring - rang - rung

mean - meant - meant

mówić, powiedzieć
rozpocznij naukę
say - said - said

write - wrote - written

zatrzymywać, utrzymywać
rozpocznij naukę
keep - kept - kept

make - made - made

send - sent - sent

kłaść, składać
rozpocznij naukę
put - put - put

nauczać, uczyć
rozpocznij naukę
teach - taught - taught

spędzać (czas), wydawać (pieniądze)
rozpocznij naukę
spend - spent - spent

wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know - knew - known

feel - felt - felt

roznąć, uprawiać
rozpocznij naukę
grow - grew - grown

ranić, sprawiać ból
rozpocznij naukę
hurt - hurt - hurt

sell - sold - sold

hear - heard - heard

hold - held - held

budzić się
rozpocznij naukę
wake - woke - woken

think - thought - thought

pożyczać (komuś)
rozpocznij naukę
lend - lent - lent

give - gave - given

łamać (się), tłuc (się)
rozpocznij naukę
break - broke - broken

rozrywać, drzeć
rozpocznij naukę
tear - tore - torn

pachnieć, wąchać, czuć (zapach)
rozpocznij naukę
smell - smelt - smelt

tonąć, opadać
rozpocznij naukę
sink - sank - sunk

ustalać, ustanawiać; zachodzić (o słońcu)
rozpocznij naukę
set - set - set

spell - spelt - spelt

jeździć (konno, na rowerze)
rozpocznij naukę
ride - rode - ridden

read - read - read

opowiadać, powiedzieć
rozpocznij naukę
tell - told - told

learn - learnt - learnt

meet - met - met

kłaść, nakrywać (stół)
rozpocznij naukę
lay - laid - laid

chować (się), ukrywać (się)
rozpocznij naukę
hide - hid - hidden

palić (się), przypalać (się), parzyć
rozpocznij naukę
burn - burnt - burnt

bite - bit - bitten

zaczynać (się)
rozpocznij naukę
begin - began - begun

stawać się
rozpocznij naukę
become - became - become

understand - understood - understood

win - won - won

throw - threw - thrown

wisieć, wieszać
rozpocznij naukę
hang - hung - hung

shine - shone - shone

shoot - shot - shot

show - showed - shown

forget - forgot - forgotten

choose - chose - chosen

feed - fed - fed

marzyć, śnić
rozpocznij naukę
dream - dreamt - dreamt

blow - blew - blown

forbid - forbade - forbidden

forgive - forgave - forgiven

freeze - froze - frozen

prowadzić (być na czele)
rozpocznij naukę
lead - led - led

let - let - let

zapalać (się)
rozpocznij naukę
light - lit - lit

wstawać, wschodzić (o słońcu); wzrastać (o cenach, płacach)
rozpocznij naukę
rise - rose - risen

shut - shut - shut

strike - struck - struck

przeklinać, przysięgać
rozpocznij naukę
swear - swore - sworn

iść, jechać (dokądś)
rozpocznij naukę
go - went - gone

fight - fought - fought

eat - ate - eaten

hit - hit - hit

build - built - built

run - ran - run

spadać, upadać
rozpocznij naukę
fall - fell - fallen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.