Lekcja 1,2,3

 0    110 fiszek    albinmucha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

hectic schedule
I will have in next week ver hectic schedule.
rozpocznij naukę
gorączkowy harmonogram
będę miał w przyszłym tygodniu bardzo gorączkowym harmonogram.

ahead of their time
Einstaint ahead of their time.
rozpocznij naukę
wyprzedza swój czas/wcześnie
Einstaint wyprzedził swój czas.

deadline
In last week I had many deadlines
rozpocznij naukę
ostateczny termin
w ostatnim tygodniu miałem wiele terminów

time during
In time during week I have to work
rozpocznij naukę
okres, w np w tygodniu
W okresie tygodnia muszę pracować.

strangely
It's strangely smell.
rozpocznij naukę
dziwnie
To dziwnie pachnie.

might be
May, are you will go to swiming pool with me?
rozpocznij naukę
może być
Może, pójdziesz na basen ze mną?

scrub up
Before eating, you had to scrub this pepper.
rozpocznij naukę
szorować się
Przed jedzieniem, trzeba wyszorować tą paprykę.

those
Those dishes are dirty!
rozpocznij naukę
tamten
Te naczynia są brudne!

washing up
I have planed, tomorrow I will washing up.
rozpocznij naukę
Mycie naczyń
Mam zaplanowane, jutro będę myć naczynia.

flour
I will bake biscuts and I will need the flour.
rozpocznij naukę
mąka
Będę piec ciastka i będę potrzebować mąki.

backing goods
My teacher which teach in school catering show backing goods for make cake.
rozpocznij naukę
wyroby do pieczenia
Mój nauczyciel, który uczy mnie w szkole gastronomicznej, pokazuje wypieki do pieczenia ciasta.

store
I have a lot of km to store.
rozpocznij naukę
sklep
Mam wiele kilometrów do sklepu.

packet
Finally! The postman bring me packet.
rozpocznij naukę
paczka
Wreszcie! Listonosz przyniósł mi paczkę.

biscuits
My mother bakes deliciuos biscuts.
rozpocznij naukę
ciasteczka
Moja mama piecze pyszne ciastka.

top shelf
My furniture aren't top shelf.
rozpocznij naukę
najwyższej półki
Moje meble nie są z najwyższej półki.

certainly
Certainly I get it.
rozpocznij naukę
rzeczywiście/oczywiście
Oczywiście rozumiem.

to reach
This gypsy man from image want to reach yours wallet.
rozpocznij naukę
sięgać
Ten Cygan z obrazka chcą sięgnąć twój portfel.

trolley
When I was college, I and my friends destroyed the trolley at the supermarket.
rozpocznij naukę
wózek sklepowy
Kiedy byłem uczelni, ja i moi przyjaciele zniszczyliśmy wózek w supermarkecie.

point out
My accountant pointed out this paragraph.
rozpocznij naukę
wskazywać
Mój księgowy wskazał na ten paragraf.

direction
I thinking, you choose a good direction.
rozpocznij naukę
kierunek
Myśle, że wybrałeś dobry kierunek.

till
The till is empty.
rozpocznij naukę
kasa
kasa jest pusta

rules
In law are rules.
rozpocznij naukę
Zasady
W prawie są zasady.

conduct of the operation
My commant officer conducted of this operation.
rozpocznij naukę
prowadzenie operacji
Moj CO przeprowadził tą operację.

lead
Legia Warszawa leading the polish ligue
rozpocznij naukę
prowadzić
Legia Warszawa na czele Polskiej Ligi

formal opening
Mayor started formal opening,
rozpocznij naukę
Uroczyste otwarcie
Burmistrz rozpoczął formalne otwarcie,

built
My father built the home
rozpocznij naukę
wybudowany
Mój ojciec zbudował dom.

quite modern
My car is quite modern.
rozpocznij naukę
bardzo nowoczesny
Mój samochód jest nowoczesny.

finally
Finally, I have started learn english.
rozpocznij naukę
w końcu / wreszcie
Wreszcie zacząłem uczyć się angielskiego.

going out with friends
Honey, are you goin out with firends?
rozpocznij naukę
wychodzisz z przyjaciółmi
Kochanie, wychodzisz z przyjaciółmi?

exhibition
I saw the image exhibition two years ago.
rozpocznij naukę
wystawa
Widziałam wystawę obrazów dwa lata temu.

perhaps
Perhaps I forgot about my dog.
rozpocznij naukę
być może
Być może zapomniałem o moim psie.

afterwards
Afterwards, we going for a creams.
rozpocznij naukę
potem
Potem, poszliśmy na kremówki.

supposed to
Supposed to be great weather.
rozpocznij naukę
będzie/ma być
Miała być super pogoda

nearest
I don't know where is nearest station.
rozpocznij naukę
najbliższy
Nie wiem, gdzie jest najbliższa stacja.

tube station
Only in Warsaw is tube station.
rozpocznij naukę
stacja metra
Tylko w Warszawie jest stacja metra.

blocks away
This street is a few blocks away.
rozpocznij naukę
przecznic
Ta ulica jest kilka przecznic dalej.

south
Italy is on south.
rozpocznij naukę
południe
Włochy są na południu.

confusing
This request is confusing.
rozpocznij naukę
skąplikowane/ mylące
To zadanie jest skomplikowane.

Then may I
I said:" Then may I"
rozpocznij naukę
To może ja
Powiedziałem: "to może ja"

In that case
In that case I prefer cola.
rozpocznij naukę
W tym wypadku
W tym przypadku wolę colę.

suggest
My mother suggests, on I will eat this soup.
rozpocznij naukę
sugerować
Moja matka sugeruje, będę się jeść tę zupę.

instead
I drive bike instead I run.
rozpocznij naukę
zamiast
Jeżdżę na rowerze, a nie biegnę.

straight to
I had a accident. I will go strahgt to hospital.
rozpocznij naukę
prosto do
Miałem wypadek. Poszedłem prosto do szpitala.

flat
I was in my flat two weeks ago.
rozpocznij naukę
mieszkanie
Byłem w moim mieszkaniu dwa tygodnie temu.

current place
My current place is Grabów now.
rozpocznij naukę
obecne miejsce pobycia
Moje obecne miejsce zamieszkania jest teraz w Grabowie.

view
I have diffrent view as a lot of people.
rozpocznij naukę
pogląd
Mam inny pogląd jak wielu ludzi.

afford
I can not afford to play now.
rozpocznij naukę
pozwolić sobie
nie mogę pozwolić sobie na zabawę teraz.

subway
In Grabów, We don't have a subway.
rozpocznij naukę
metro
W Grabowie nie mamy metra.

convenience
My brother likes convenience.
rozpocznij naukę
wygoda
Mój brat lubi wygodę.

consider
I consider about change job.
rozpocznij naukę
rozważać
Rozważam o zmianie pracy.

retiring
When is diffrent opinion, I will retiring.
rozpocznij naukę
ustępujący
Kiedy jest inna opinia, ja ustepuje,

flatmate
My flatmate isn't friendly.
rozpocznij naukę
współlokator
Mój współlokator nie jest przyjazny.

neighbourhoods
She live two neighbourhoods away.
rozpocznij naukę
dzielnice
Ona mieszka dwie dzielnice dalej.

weekly chores
Weekly chores I have made on sunday.
rozpocznij naukę
tygodniowy porządki
Cotygodniowe porządki wykonuje w niedziele.

out of stock
The books wchich you wish are out of stock.
rozpocznij naukę
brak na stanie
Książki, które chcesz są niedostępne.

dust
My wife always dusts the rug.
rozpocznij naukę
odkurzać
Moja żona zawsze odkurza dywan.

furniture
The furnitures aren't resolution for my room.
rozpocznij naukę
meble
Te meble nie są rozdzielczości do mojego pokoju.

talked me
He talked me on spend money.
rozpocznij naukę
namówił mnie
On namówił mnie na wydawanie pieniędzy.

deal
I have deal for you!
rozpocznij naukę
sprawa
Mam sprawę dla Ciebie!

city guide
My city guide will walk with me on city.
rozpocznij naukę
przewodnik miejski
Mój przewodnik miejski pójdzie ze mną na miasto.

district
My house is on calm district.
rozpocznij naukę
dzielnica
Mój dom znajduje się na spokojnej dzielnicy.

tenant
My tenant made a lot of problems.
rozpocznij naukę
lokator
Mój lokator popełnił wiele problemów.

advertisement
In my company, the advertisements are very expensive.
rozpocznij naukę
reklama
W mojej firmy, reklamy są bardzo drogie.

to avoid
I avoid selfish people.
rozpocznij naukę
unikać
Unikam egoistycznych ludzi.

admire
I admire my teacher
rozpocznij naukę
podziwiać
Podziwiam mojego nauczyciela

outdoor
The event was a outdoor.
rozpocznij naukę
na wolnym powietrzu
Impreza była na zewnątrz.

transfer to
Can you transfer this carton to wagon?
rozpocznij naukę
przenieść do
Można przenieść ten karton do wagonów?

similar
Your sister is very similar at you.
rozpocznij naukę
podobny / podobna
Twoja siostra jest bardzo podobna do ciebie.

move up the ladder in company
I wish you move up the leadder in company.
rozpocznij naukę
awansu w firmie
Życzę awansu w firmie.

rivals
My rivals always are envy me.
rozpocznij naukę
rywale
Moi rywale zawsze mi zazdroszczą.

taking people on
My boss will take people for work.
rozpocznij naukę
prowadzić rekrutacje
Mój szef weźmie ludzi do pracy.

sales
My collagues work in sales department.
rozpocznij naukę
dział sprzedaży
Moi koledzy pracują w dziale sprzedaży.

newest
My friend has newest phone.
rozpocznij naukę
Najnowszy
Mój przyjaciel ma najnowszy telefon.

amount of sth
I have a lot of amount of candies.
rozpocznij naukę
ilość czegoś
Mam dużą ilość cukierków.

require
I require dyscipline!
rozpocznij naukę
wymagać
Ja wymagam dyscypliny!

used
My car was used.
rozpocznij naukę
używany
Mój samochód był używany.

getting used
I getting used for effort
rozpocznij naukę
przyzwyczaić
Przyzwyczaiłem się do wysiłku

organise
My brother told me about, as he will organise party iat home.
rozpocznij naukę
zorganizować
Mój brat powiedział mi o, jak chce zorganizować imprezę w domu.

productive
My subordinates are productive.
rozpocznij naukę
produktywny/ wydajny
Moi podwładni są produktywni.

dedicate
I dedicate this prize for my girlfriend.
rozpocznij naukę
przeznaczyć
Dedykuje tę nagrodę mojej dziewczynie.

opportunities
I think, in this century we have many opportunities.
rozpocznij naukę
Możliwości
Myślę, że w tym wieku mamy wiele możliwości.

breake down
You have to breake down!
rozpocznij naukę
przełamanie
Musisz się przełamać.

barriers
Barriers are everywhere!
rozpocznij naukę
Bariery
Bariery są wszędzie!

hire someone
My dad hired someone.
rozpocznij naukę
zatrudnić kogoś
Mój tata kogoś zatrodnił.

letter of resignation
rozpocznij naukę
pismo z rezygnacją

podawać

letter of recommendation
rozpocznij naukę
list polecający

stanowisko

nie krępuj się

używać


familiar with, knowing
rozpocznij naukę
znają, wiedząc,

maintaining combat readiness
rozpocznij naukę
utrzymanie gotowości bojowej

witać

wejścia w

do obsługi

duties, responsibilities
rozpocznij naukę
Zadania, obowiązki

competitiors
rozpocznij naukę
zawodników

aktualizować

efektywniej

to run smoothly
rozpocznij naukę
płynnie (bez problemów)

założyć (ubranie / odzież)

wolne posady

powiesić

obecność

obowiązkowy

atuty

improve upon
My friend day to day has improved upon machine.
rozpocznij naukę
ulepszyć
Mój kolega dzien po dniu poprawia się na maszynie

areas
This areas are us!
rozpocznij naukę
Obszary
Te obszary są nasze!

available
Wi-Fi is available.
rozpocznij naukę
dostępny
Wi-Fi jest dostępny.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.