Vika 17th Nov 2016 (2 hours) #18 #19

 0    55 fiszek    engonskype
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
lustro
rozpocznij naukę
mirror
9 stycznia
rozpocznij naukę
ON the 9th of Jan
Zamierzam poszukać bieltów.
rozpocznij naukę
I'm going to look for the tickets.
szukać czegoś
rozpocznij naukę
to look for sth
Czego szukasz?
rozpocznij naukę
What are you looking FOR?
Na co patrzysz?
rozpocznij naukę
What are you looking AT?
opiekować się kimś
rozpocznij naukę
to look AFTER sb
postawa
.
rozpocznij naukę
attitude
attitude TO sth / towards sth
Jakie masz zdanie na temat ...?
.
rozpocznij naukę
What's your attitude towards/to ...?
What's your opinion ABOUT sth?
Miałam mieszane uczicia.
rozpocznij naukę
I had mixed feeling.
Prawdopodobnie będzie padać.
rozpocznij naukę
It's likely to rain.
dostać pracę / szukać pracy
rozpocznij naukę
to get a job / to look for a job
Idę do pracy.
rozpocznij naukę
I'm going TO work.
Bądź na czas.
rozpocznij naukę
Be on time.
cierpliwa
rozpocznij naukę
patient
bądź cicho
rozpocznij naukę
be quiet
Jest za wcześnie dla mnie.
rozpocznij naukę
It's too early for me.
Ile godzin śpisz?
rozpocznij naukę
How many hours do you sleep?
Mamy coś wspólnego.
rozpocznij naukę
We have something in common.
w tym miesiącu
.
rozpocznij naukę
this month
this week / this year
Kiedyś mieszkałam w Wilnie.
rozpocznij naukę
I used to live in Vilnius.
Kiedyś uczyłam się niemieckiego codziennie.
rozpocznij naukę
I used to learn German every day.
poczekaj chwilę
rozpocznij naukę
wait a moment / wait a sec / wait a minute
zaskoczony
rozpocznij naukę
surprised
włożyć coś np. sweter
rozpocznij naukę
to put on
zdjąć coś (np. sweter)
rozpocznij naukę
to take off
Jeśli jest ci ciepło / hot, zdejmij kurtkę.
rozpocznij naukę
If you are warm / hot, take off your jacket.
Gdybym był wyższy, byłbym koszykarzem.
rozpocznij naukę
If I were taller, I would be a basketball player.
otyły / bardzo gruby
rozpocznij naukę
obese
Postarałabym się schudnąć.
rozpocznij naukę
I would try to lose weight.
przytyć
rozpocznij naukę
to gain weight / to put on weight
nawet na Litwie
rozpocznij naukę
even in Lithuania
ty jesteś szczęściarą
rozpocznij naukę
you are lucky
pójść na randkę
rozpocznij naukę
to go on date
spotykać się
rozpocznij naukę
to meet UP with sb / to meet sb
zrelaksowany
rozpocznij naukę
relaxed / laid-back
dawać coś komuś
rozpocznij naukę
to give sth TO sb
kopnąć kogoś
rozpocznij naukę
to kick sb
przymierzyć
rozpocznij naukę
try sth on
bursztyn
rozpocznij naukę
amber
pieścionek
rozpocznij naukę
ring
na co dzień / codziennie
rozpocznij naukę
on a daily basis / every day
on dał mi to
rozpocznij naukę
he gave it to me
sowa
rozpocznij naukę
an OWL
mądrość
rozpocznij naukę
wisdom
mądry
rozpocznij naukę
wise
siostrzeniec / bratanek
rozpocznij naukę
nephew
zaproszenie
rozpocznij naukę
invitation
ogólnie
rozpocznij naukę
in general
klucz (wiolinowy / basowy)
rozpocznij naukę
clef
branzoletka
rozpocznij naukę
bracelet
Nie dogadujemy się.
rozpocznij naukę
We don't get along.
włączyć czajnik
rozpocznij naukę
to put on the kettle
uprawiać sport
rozpocznij naukę
to do sports
ćwiczyć na siłowni
rozpocznij naukę
to work out

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.