zdania słówka pażdziernik 2016

 0    42 fiszki    typer3
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
budynek
Na tej budowie były w zeszłym miesiącu 2 wypadki
rozpocznij naukę
building
There were 2 accidents on this building site last month.
test
Nowy system komputerowy zdał egzamin.
rozpocznij naukę
a test
The new computer system passed the test.
anioł
Ona jest taką dobrą osobą - prawdziwy z niej anioł.
rozpocznij naukę
angel
She's such a kind-spirited person - a real angel.
raport
Przygotuj roczny raport na przyszły tydzień.
rozpocznij naukę
report
Prepare an annual report for next week.
Sprzedawca
Sprzedawca podniósł alarm, gdy zobaczył broń w kieszeni mężczyzny.
rozpocznij naukę
shop assistant
The shop assistant raised the alarm when he saw a gun in the man's pocket.
stolica
Możesz sprawdzić położenie każdej stolicy w atlasie świata.
rozpocznij naukę
capital
You can check the location of every city in a world atlas.
wróg
Wrogie oddziały zostały zaatakowane przez artylerię.
rozpocznij naukę
an enemy
The enemy troops were attacked with artillery.
atak
Wrogie oddziały zostały zaatakowane przez artylerię.
rozpocznij naukę
attack
The enemy troops were attacked with artillery.
krew
Na ogół mam niskie ciśnienie krwi.
rozpocznij naukę
blood
Usually my blood pressure is low.
muzyka
Czy lubisz muzykę?
rozpocznij naukę
Music
Do you like music?
łódż
Przepłynęliśmy na drugą stronę rzeki łodzią.
rozpocznij naukę
boat
We crossed the river in a boat.
choroba
Lekarze mają nadzieję, że pewnego dnia będą w stanie wyleczyć tę chorobę.
rozpocznij naukę
disease
Doctors hope that someday they will be able to cure this disease.
załoga
Obsługa hotelu zaniosła bagaże na górę.
rozpocznij naukę
staff
The hotel staff carried the luggage upstairs.
produkcja
Musimy zbadać wszelkie możliwe sposoby zwiększenia produkcji żywności.
rozpocznij naukę
production
We must explore all possible ways to increase food production.
opowieść
Opowieść mówi o tym, jak Dawid walczył z Goliatem.
rozpocznij naukę
story
The story tells how David fought Goliath.
pielegniarka
Wrzask dziecka denerwował pielęgniarkę.
rozpocznij naukę
nurse
The child's screaming irritated the nurse.
pensja
Moja pensja nie pozwala mi żyć rozrzutnie.
rozpocznij naukę
a salary
My salary doesn't allow me to live extravagantly.
ciastko
Podziel się ciastkiem ze swoim bratem.
rozpocznij naukę
cookie
Share the cookie with your brother.
przyjaciel
Mary była lubiana przez swoich przyjaciół.
rozpocznij naukę
a friend
Mary was popular with her friends.
dworzec kolejowy
Sklep jest usytuowany obok głównego dworca kolejowego, po jego wschodniej stronie.
rozpocznij naukę
a railway station
The shop is situated next to the main railway station, on its eastern side.
park
Dom jest blisko parku.
rozpocznij naukę
park
The house is close to the park.
oparzenie
Krzyczał bardzo głośno, mimo że miał tylko małe oparzenie na palcu.
rozpocznij naukę
a burn
Despite having only a minor burn on his finger he screamed very loud.
chory
Paul spędził cały zeszły tydzień w łóżku, ponieważ był chory.
rozpocznij naukę
ill
Paul spent all last week in bed, because he was ill.
kościół
Henryk VIII założył Kościół Anglikański.
rozpocznij naukę
a church
Henry VIII established the Church of England.
powód
Przyczyna pożaru nie jest znana.
rozpocznij naukę
cause
The cause of the fire is not known.
meble
Przed malowaniem przykryli meble.
rozpocznij naukę
furniture
They covered the furniture before painting.
półka
Podaj mi tę książkę z półki proszę.
rozpocznij naukę
a shelf
Get me that book off the shelf please.
apteka
Apteka była otwarta przez całą dobę, więc udało mu się jednak dostać swoje tabletki.
rozpocznij naukę
pharmacy
The pharmacy was open twenty-four hours, so he managed to get his tablets after all.
praktyka
Po praktyce w szpitalu stał się lepszym lekarzem.
rozpocznij naukę
practice
After his practice in the hospital, he became a better doctor.
hotel
Zadzwoń do hotelu i zrób rezerwację na trzy noce.
rozpocznij naukę
a hotel
Ring the hotel and make a reservation for three nights please.
grzech
Większym grzechem jest kogoś okłamać, niż nie powiedzieć nic.
rozpocznij naukę
sin
It's a bigger sin to lie to someone than to say nothing.
pytanie
Jego pytanie mnie zdezorientowało.
rozpocznij naukę
question
His question confused me.
porównanie
W porównaniu do Kate Jane jest bardzo cierpliwa.
rozpocznij naukę
comparison
In comparison to Kate, Jane is very patient.
plac zabaw
Dzieci uwielbiają bawić się na placu zabaw.
rozpocznij naukę
playground
My children love to play in the playground.
rozmowa kwalifikacyjna
Brian przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej do swojej pierwszej pracy.
rozpocznij naukę
a job interview
Brian is preparing for his interview for his first job.
parking
Parkowanie przed sklepem jest zabronione.
rozpocznij naukę
Parking
Parking in front of the shop is not allowed.
zawód
Jaki jest twój zawód?
rozpocznij naukę
profession
What is your profession?
religia
Ludzie wszystkich ras i religii wzięli udział w demonstracji przeciwko wojnie.
rozpocznij naukę
religion
People of all races and religions took part in the demonstration against the war.
most
Wąski drewniany most był jedyną drogą na drugą stronę.
rozpocznij naukę
a bridge
A narrow wooden bridge was the only way to get to the other side.
ból
Każdy ruch powodował pulsujący ból w jego głowie.
rozpocznij naukę
a pain
Every move caused shooting pains in his head.
święty
Święty Jerzy jest patronem Anglii.
rozpocznij naukę
Saint
Saint George is the Patron Saint of England.
mistrzostwo
Mike Tyson przegrał walkę o mistrzostwo świata.
rozpocznij naukę
championship
Mike Tyson lost his world championship fight.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.