życie rodzinne i towarzyskie

 0    159 fiszek    mrowkaowocowka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
start a family
rozpocznij naukę
założyć rodzinę
adult
/ˈædʌlt/
rozpocznij naukę
dorosły
be in one's teens/twenties/fifties
rozpocznij naukę
być nastolatkiem/po dwudziestce/po pięćdziesiątce
childhood
/ˈtʃaɪldhʊd/
rozpocznij naukę
dzieciństwo
generation
/ˌdʒenəˈreɪʃn/
rozpocznij naukę
pokolenie
grown-up
/ˌɡrəʊn ˈʌp/
rozpocznij naukę
dorosły
inherit
/ɪnˈherɪt/
rozpocznij naukę
odziedziczyć
kids
/kɪd/ ?
rozpocznij naukę
dzieci
married
/ˈmærid/
rozpocznij naukę
mężatka/żonaty
mature
/məˈtʃʊə(r)/
rozpocznij naukę
dojrzały
relatives
/ˈrelətɪv/
rozpocznij naukę
krewni
retire
/rɪˈtaɪə(r)/
rozpocznij naukę
odejść na emeryturę
retired
/rɪˈtaɪəd/
rozpocznij naukę
emerytowany, na emeryturze
teenager
/ˈtiːneɪdʒə(r)/
rozpocznij naukę
nastolatek
divorced
/dɪˈvɔːst/
rozpocznij naukę
rozwiedziony
immature
/ˌɪməˈtjʊə(r)/
rozpocznij naukę
niedojrzały
accept
/əkˈsept/
rozpocznij naukę
akceptować
agree
/əˈɡriː/
rozpocznij naukę
zgadzać się
argue
/ˈɑːɡjuː/
rozpocznij naukę
kłócić się
argument
/ˈɑːɡjumənt/
rozpocznij naukę
kłótnia
believe in
rozpocznij naukę
wierzyć w
best friend
rozpocznij naukę
najlepszy przyjaciel/przyjaciółka
boast
/bəʊst/
rozpocznij naukę
przechwalać się
cheer somebody up
rozpocznij naukę
pocieszać
communicate
/kəˈmjuːnɪkeɪt/
rozpocznij naukę
porozumiewać się
complain
/kəmˈpleɪn/
rozpocznij naukę
narzekać, skarżyć się
daily life
rozpocznij naukę
życie codzienne
fortune
/ˈfɔːtʃuːn/
rozpocznij naukę
los
fortune teller
rozpocznij naukę
wróżka
get on with
rozpocznij naukę
dostać się na
gossip
/ˈɡɒsɪp/
rozpocznij naukę
plotkować
habit
/ˈhæbɪt/
rozpocznij naukę
nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj
have a bath
rozpocznij naukę
brać kąpiel
have a lot in common
rozpocznij naukę
mieć wiele wspólnego
have a routin
rozpocznij naukę
mieć ustalony porządek dnia
have an argument
rozpocznij naukę
pokłócić się
have an influence on somebody
rozpocznij naukę
mieć wpływ na kogoś
help with the housework
rozpocznij naukę
pomagać w pracach domowych
irritate somebody
rozpocznij naukę
denerwować kogoś
keep a diary
rozpocznij naukę
pisać pamiętnik
keep an eye on somebody
rozpocznij naukę
pilnować kogoś, mieć oko na kogoś
keep in touch with
rozpocznij naukę
utrzymywać z kimś kontakt
lifestyle
/ˈlaɪfstaɪl/
rozpocznij naukę
styl życia
pocket money
rozpocznij naukę
kieszonkowe
affection
/əˈfekʃn/
rozpocznij naukę
czułość, uczucie
blind date
rozpocznij naukę
randka w ciemno
break a promise
rozpocznij naukę
złamać obietnicę
date (romantic)
/deɪt/
rozpocznij naukę
randka, chodzić z kimś, randkować
engaged
/ɪnˈɡeɪdʒd/
rozpocznij naukę
zaręczony
fall in love/be in love
rozpocznij naukę
zakochać się/być zakochanym
fall out with
rozpocznij naukę
pokłócić się
fascinate
/ˈfæsɪneɪt/
rozpocznij naukę
fascynować
get married
rozpocznij naukę
pobrać się
go on a blind date
rozpocznij naukę
iść na randkę w ciemno
go out with
rozpocznij naukę
chodzić z kimś
hate
/heɪt/
rozpocznij naukę
nienawidzieć
have a good/bad/successful relationship with
rozpocznij naukę
być z kimś w dobrym/złym/udanym związku
hold hands
rozpocznij naukę
trzymać się za ręce
honeymoon
/ˈhʌnimuːn/
rozpocznij naukę
miesiąc miodowy
hug
/hʌɡ/
rozpocznij naukę
przytulać się
kiss
/kɪs/
rozpocznij naukę
całować
look after
rozpocznij naukę
opiekować się
love affair
rozpocznij naukę
romans
love at first sight
rozpocznij naukę
miłość od pierwszego wejrzenia
miss somebody
rozpocznij naukę
tęsknić za kimś
moon
/muːn/
rozpocznij naukę
księżyc
moonlight
/ˈmuːnlaɪt/
rozpocznij naukę
światło księżyca
promise
/ˈprɒmɪs/
rozpocznij naukę
obiecywać
regret
/rɪˈɡret/
rozpocznij naukę
żałować
relationship
/rɪˈleɪʃnʃɪp/
rozpocznij naukę
związek, relacja
secret/keep secret/in secret
rozpocznij naukę
tajemnica/dochować tajemnicy/w tajemnicy
serious
/ˈsɪəriəs/
rozpocznij naukę
poważny
share secrets
rozpocznij naukę
dzielić sekrety
sigh
/saɪ/
rozpocznij naukę
wzdychać
solitude
/ˈsɒlɪtjuːd/
rozpocznij naukę
samotność
split up with
rozpocznij naukę
rozstać się, rozejść się
trust
/trʌst/
rozpocznij naukę
ufać
wedding anniversary
rozpocznij naukę
rocznica ślubu
wedding ring
rozpocznij naukę
obrączka
ballet lessons
rozpocznij naukę
lekcje baletu
be crazy about
rozpocznij naukę
przypadać za czymś, mieć bzika na punkcie
be interested in
rozpocznij naukę
być zainteresowanym
brighday/reunion/house-warming party
rozpocznij naukę
przyjęcie urodzinowe/zjazd/parapetówka
bored with
rozpocznij naukę
znudzony
go out clubbing
rozpocznij naukę
wyjść do klubu
get a piercing/tattoo
rozpocznij naukę
zrobić sobie piercing/tatuaż
can't stand
rozpocznij naukę
nie znosić, nie cierpieć
celebrate
/ˈselɪbreɪt/
rozpocznij naukę
obchodzić, świętować
challenge
/ˈtʃælɪndʒ/
rozpocznij naukę
wyzwanie
challenging
/ˈtʃælɪndʒɪŋ/
rozpocznij naukę
wymagający, ambitny
choir
/ˈkwaɪə(r)/
rozpocznij naukę
chór
be fond of
rozpocznij naukę
lubić
have a picnic
rozpocznij naukę
zrobić piknik
be keen on/not keen on
rozpocznij naukę
lubić/nie lubić
leisure activities
rozpocznij naukę
rozrywka, zajęcia w czasie wolnym
listen to a personal stereo
rozpocznij naukę
słuchać walkmana
be mad about
rozpocznij naukę
szaleć za kimś/za czymś
New Year's Eve
rozpocznij naukę
Sylwester
nightclub
nightclub
rozpocznij naukę
klub nocny
nightlife
/ˈnaɪtlaɪf/
rozpocznij naukę
życie nocne
not mind
rozpocznij naukę
nie mieć nic przeciwko
not my cup of tea
rozpocznij naukę
nie moja ulubiona czynność
play an instrument
rozpocznij naukę
grać na instrumencie
pocket money
rozpocznij naukę
kieszonkowe
prefer
/prɪˈfɜː(r)/
rozpocznij naukę
woleć
café
/ˈkæfeɪ/
rozpocznij naukę
kawiarnia
cinema
/ˈsɪnəmə/
rozpocznij naukę
kino
relax
/rɪˈlæks/
rozpocznij naukę
relaksować się
religion
/rɪˈlɪdʒən/
rozpocznij naukę
religia
routine
/ruːˈtiːn/
rozpocznij naukę
rutyna
social skills
rozpocznij naukę
talenty towarzyskie
spend time
rozpocznij naukę
spędzać czas
stay in (not go out)
rozpocznij naukę
zostać w domu
stay up late
rozpocznij naukę
późno położyć się spać
Valentine's Day
rozpocznij naukę
Walentynki
adolescence
/ˌædəˈlesns/
rozpocznij naukę
wiek dojrzewania
affect
/əˈfekt/
rozpocznij naukę
oddziaływać na, wpływać
apologise
/əˈpɒlədʒaɪz/
rozpocznij naukę
przepraszać
birth
/bɜːθ/
rozpocznij naukę
narodziny, urodzenie
blame
/bleɪm/
rozpocznij naukę
obwiniać
board game
rozpocznij naukę
gra planszowa
break up
rozpocznij naukę
zerwać z kimś
bride
/braɪd/
rozpocznij naukę
panna młoda
bring up
rozpocznij naukę
wychowywać
bury
/ˈberi/
rozpocznij naukę
pogrzebać
childish
/ˈtʃaɪldɪʃ/
rozpocznij naukę
infantylny, dziecinny
christening
/ˈkrɪsnɪŋ/
rozpocznij naukę
chrzciny
coin
/kɔɪn/
rozpocznij naukę
moneta
company
/ˈkʌmpəni/
rozpocznij naukę
towarzystwo
cope
/kəʊp/
rozpocznij naukę
radzić sobie
deal (with)
rozpocznij naukę
uporać się (z), poradzić sobie (z)
divide
/dɪˈvaɪd/
rozpocznij naukę
dzielić
empathy
/ˈempəθi/
rozpocznij naukę
empatia, zrozumienie
emphatic
/ɪmˈfætɪk/
rozpocznij naukę
pełen zrozumienia, nieobojętny
engaged
/ɪnˈɡeɪdʒd/
rozpocznij naukę
zaręczony
family reunion
rozpocznij naukę
spotkanie rodzinne
fault
/fɔːlt/
rozpocznij naukę
wina
fiancée/fiancé
/fiˈɒnseɪ/ /fiˈɒnseɪ/
rozpocznij naukę
narzeczony/narzeczona
fraternal
/frəˈtɜːnl/
rozpocznij naukę
bratni/braterski
groom
/ɡruːm/
rozpocznij naukę
pan młody
grow up
rozpocznij naukę
dorastać
guilty
/ˈɡɪlti/
rozpocznij naukę
winny
half (brother/sister)
rozpocznij naukę
przyrodni brat/przyrodnia siostra
household duties
rozpocznij naukę
obowiązki domowe
improve
/ɪmˈpruːv/
rozpocznij naukę
poprawiać
in-laws
/ˈɪn lɔːz/
rozpocznij naukę
teściowie, powinowaci (nieformalnie)
interact
/ˌɪntərˈækt/
rozpocznij naukę
nawiązywać kontakty, współdziałać
knitting
/ˈnɪtɪŋ/
rozpocznij naukę
szydełkowanie/robienie na drutach
left-handed
/ˌleft ˈhændɪd/
rozpocznij naukę
leworęczny
male
/meɪl/
rozpocznij naukę
męski
memory
/ˈmeməri/
rozpocznij naukę
pamięć
misunderstanding
/ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ/
rozpocznij naukę
nieporozumienie
openly
/ˈəʊpənli/
rozpocznij naukę
otwarcie
painful
/ˈpeɪnfl/
rozpocznij naukę
bolesny
peaceful
/ˈpiːsfl/
rozpocznij naukę
spokojny, pokojowy
playground
/ˈpleɪɡraʊnd/
rozpocznij naukę
plac zabaw
pregnancy
/ˈpreɡnənsi/
rozpocznij naukę
ciąża
service (in a church)
/ˈsɜːvɪs/
rozpocznij naukę
nabożeństwo
siblings
/ˈsɪblɪŋ/
rozpocznij naukę
rodzeństwo, brat, siostra

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.