University Vocabulary

 0    87 fiszek    annaalberska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

secondary school
rozpocznij naukę
szkoła średnia

graduate from
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę

praktykant

undergraduate dissertation
rozpocznij naukę
praca lincencjacka/inżynierska

first-cycle studies
rozpocznij naukę
studia pierwszego stopnia

angażować

praktyka

work experience
rozpocznij naukę
doświadczenie w pracy

zajęcia

wykład

przedmiot (na studiach)

dean's office
rozpocznij naukę
dziekanat

at the first attempt
rozpocznij naukę
za pierwszym razem

nie ukończył studiów

professional experience
rozpocznij naukę
doświadczenie zawodowe

student information system
rozpocznij naukę
wirtualny dziekanat

academic performance scholarship
rozpocznij naukę
stypendium naukowe

field of studies
rozpocznij naukę
kierunek studiów

on first-name terms
rozpocznij naukę
być na "ty" z kimś

post-graduate
rozpocznij naukę
podyplomowe

wydział

full-time studies
rozpocznij naukę
studia stacjonarne

tuition fees
rozpocznij naukę
czesne

student exchange programme
rozpocznij naukę
program wymiany studentów

semestr

financial aid
rozpocznij naukę
pomoc finansowa/stypendium socjalne


elective course
rozpocznij naukę
obieralne przedmioty

uczęszczać

powtórzyć (egzamin, przedmiot)

student research group
rozpocznij naukę
koło naukowe

student personal gradebook
rozpocznij naukę
indeks

science club
rozpocznij naukę
koło naukowe (w krajach anglosaskich)

how many courses are you doing this semester?
rozpocznij naukę
ile przedmiotów masz w tym semestrze?

grade average
rozpocznij naukę
średnia ocenprofesor

doktor/doktorat

TA (teaching assistant)
rozpocznij naukę
asystent

MSc (Master of Science)
rozpocznij naukę
magister studiów ścisłych

BSc (Bachelor of Science)
rozpocznij naukę
inżynier

MA (Master of Arts)
rozpocznij naukę
magister nauk humanistycznych

BA (Bachelor of Arts)
rozpocznij naukę
licencjat

research worker
rozpocznij naukę
pracownik naukowy

PhD student/doctoral student
rozpocznij naukę
doktorant

wykładowca

examiner of a thesis
rozpocznij naukę
recenzent (pracy magisterskiej)

thesis supervisor
rozpocznij naukę
promotor

praktykant

Absolwent

BSc studies (undergraduate studies)
rozpocznij naukę
Studia licencjackie

Studia magisterskie

Studia doktoranckie

postgraduate studies
rozpocznij naukę
studia podyplomowe

extramural studies
rozpocznij naukę
studia zaoczne

wiedza specjalistyczna

extensive knowledge
rozpocznij naukę
rozległa wiedza

the exact science
rozpocznij naukę
nauki ścisłe

educational background
rozpocznij naukę
wykształcenie

znajomość tematyki

umiejętności

to specialize in/to major in
rozpocznij naukę
specjalizować się w

in the field of
rozpocznij naukę
w dziedzinie

the humanities
rozpocznij naukę
nauki humanistyczne

seminarium

certificate of completion
rozpocznij naukę
świadectwo ukończenia/absolutorium

indeks

miasteczko studenckie

stypendium naukowe

defence of master's/doctoral thesis
rozpocznij naukę
obrona pracy magisterskiej/licencjackiej

get a credit
rozpocznij naukę
uzyskać zaliczenie

attend lectures
rozpocznij naukę
chodzić na wykłady

obtain/get a degree in the field of
rozpocznij naukę
uzyskać stopień w dziedzinie

a master's thesis/disseration
rozpocznij naukę
praca magisterska

scientific circle
rozpocznij naukę
koło naukowe

program studiów

laboratoria

exam session
rozpocznij naukę
sesja egzaminacyjna

examining board
rozpocznij naukę
Komisja egzaminacyjna

standards of teaching
rozpocznij naukę
poziom nauczania

a resit, a retake/repeat/make-up exam
rozpocznij naukę
egzamin poprawkowy

maintenance grant
rozpocznij naukę
stypendium socjalne

to do a project on
rozpocznij naukę
robić projekt

an academic year
rozpocznij naukę
rok akademicki

dormitory/hostel
rozpocznij naukę
akademik

to do student practice/internship
rozpocznij naukę
odbywać praktyki


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.