Tekst Rozdział 1

 0    34 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zaangażować
rozpocznij naukę
get involved

ability

móc
Wkrótce będziesz mógł jeździć samochodem.
rozpocznij naukę
to be able to
Soon you'll be able to drive a car.

mention a situation that many us have found ourselves in
rozpocznij naukę
wspominając sytuację, że wiele nam nie znaleźliśmy się w

wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
rozpocznij naukę
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.

podać kwotę, ilość
rozpocznij naukę
indicate the amount

zapamiętać
rozpocznij naukę
recall

mierzyć
Musimy zastosować drastyczne działania.
rozpocznij naukę
measure
We have to take drastic measures.

dręczące uczucie
rozpocznij naukę
nagging feeling
I have got a nagging feeling that I have forgetten something!

popularne doświadczenie
rozpocznij naukę
common experience
Going into the room ant then forgetting why you have gone there is guite a common experiece.

poruszać kwestie, budzić wątpliwości
rozpocznij naukę
raise questions
Recent incidents at out stadiums raise questions about the level of violence in football.

recognise,

nie mogę zlokalizować
rozpocznij naukę
can't quite place
I have heard that song before but I can't guite place it.

przeprowadzić testy
rozpocznij naukę
carry out on

dowiedzieć się
rozpocznij naukę
find out

recognition

stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
rozpocznij naukę
gradually
The change should be made gradually.

obviously, of course,

sharpen

widen

develop

wyrafinowany
rozpocznij naukę
sophisticated
The new equipment in the computer room is extremely sophisticated, so be careful when you use it!

przeskanować, przejrzeć
rozpocznij naukę
scan
I have scan the letter and it looks as if you have included everything we said.

rozjaśniać się
Nagle niebo rozjaśniło się jak za dnia.
rozpocznij naukę
light up
Suddenly, the sky lit up like day.

Obszar mózgu
rozpocznij naukę
area of brain

odpowiedzialny za
rozpocznij naukę
responsible for

Kształt oczu
rozpocznij naukę
shape of eyes

dręczące wątpliwości
rozpocznij naukę
nagging doubt

przeziębienie
rozpocznij naukę
common cold

podnoś głosu
rozpocznij naukę
raise your voice

wyrafinowany język
rozpocznij naukę
sophisticated language

zeskanować tekst
rozpocznij naukę
scan a text


include


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.