Chemia, nazewnictwo soli, kwasów i wodorotlenków

 0    56 fiszek    agaszpak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

krzemowodór
rozpocznij naukę
SiH4

NH3

fosforowodór
rozpocznij naukę
PH3

kwas siarkowodorowy
rozpocznij naukę
H2S

kwas fluorowodorowy
rozpocznij naukę
HF

kwas chlorowodorowy
rozpocznij naukę
HCl

kwas jodowodorowy
rozpocznij naukę
kwas jodowodorowy po angielsku
HI

kwas borowy (III)
rozpocznij naukę
H3BO3

kwas węglowy (IV)
rozpocznij naukę
H2O * CO2

kwas metakrzemowy(IV)
rozpocznij naukę
H2SiO3

kwas ortokrzemowy(IV)
rozpocznij naukę
H4SiO4

kwas azotowy (III)
rozpocznij naukę
HNO2

kwas azotowy (V)
rozpocznij naukę
HNO3

kwas metafosforowy (V)
rozpocznij naukę
HPO3

kwas ortofosforowy (V)
rozpocznij naukę
H3PO4

kwas pirofosforowy(V)
rozpocznij naukę
H4P2O7

kwas siarkowy(IV)
rozpocznij naukę
H2SO3

kwas siarkowy(VI)
rozpocznij naukę
H2SO4

kwas chlorowy (I)
rozpocznij naukę
HClO

kwas chlorowy (III)
rozpocznij naukę
HClO2

kwas chlorowy (V)
rozpocznij naukę
HClO3

kwas chlorowy (VII)
rozpocznij naukę
HClO4

siarczek sodu
rozpocznij naukę
Na2S

siarczek wapnia(II)
rozpocznij naukę
CaS

wodorosiarczek sodu
rozpocznij naukę
NaHS

wodorosiarczek wapnia (II)
rozpocznij naukę
Ca(HS)2

siarczek glinu (III)
rozpocznij naukę
Al2S3

siarczek ołowiu (II)
rozpocznij naukę
PbS

sairczek ołowiu (IV)
rozpocznij naukę
PbS2

fluorek glinu (III)
rozpocznij naukę
AlF3

chlorek miedzi
rozpocznij naukę
CuCl

Chlorek miedzi (II)
rozpocznij naukę
CuCl2

hydroksychlorek miedzi(II)
rozpocznij naukę
Cu(OH)Cl

bromek żelaza (II)
rozpocznij naukę
FeBr2

hydroksychlorek żelaza (II)
rozpocznij naukę
Fe(OH)Cl

dihydroksyjodek żelaza(III)
rozpocznij naukę
Fe(OH)2I

boran (III) sodu
rozpocznij naukę
Na3BO3

diwodoroboran(III) sodu
rozpocznij naukę
NaH2BO3

węglan (IV) potasu
rozpocznij naukę
K2CO3

wodorowęglan(IV) sodu
rozpocznij naukę
NaHCO3

metakrzemian (IV) wapnia (II)
rozpocznij naukę
CaSiO3

ortokrzemian (IV) baru (II)
rozpocznij naukę
Ba2SiO4

azotan (III) amonu
rozpocznij naukę
NH4NO2

azotan (V) glinu (III)
rozpocznij naukę
Al(NO3)3

metafosforan (V) chromu (III)
rozpocznij naukę
Cr(PO3)3

ortofosforan (V) strontu (II)
rozpocznij naukę
Sr3(PO4)2

pirofosforan (V) litu
rozpocznij naukę
Li4P2O7

siarczan (IV) ołowiu (IV)
rozpocznij naukę
Pb(SO3)2

siarczan (VI) amonu
rozpocznij naukę
(NH4)2SO4

chloran magnezu (II)
rozpocznij naukę
Mg(ClO)2

chloran (III) miedzi (II)
rozpocznij naukę
Cu(ClO2)2

chloran (V) potasu
rozpocznij naukę
KClO3

chloran (VII) ołowiu (II)
rozpocznij naukę
Pb(ClO4)2

azotan (V) żelaza (III)
rozpocznij naukę
Fe(NO3)3

hydroksyazotan (V) żelaza (III)
rozpocznij naukę
Fe(OH)(NO3)2

dihydroksyazotan (V) żelaza (III)
rozpocznij naukę
Fe(OH)2NO3


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.