Słownictwo szkoła

 0    228 fiszek    misiekr4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przedmioty artystyczne
rozpocznij naukę
arts subject

Biology

Chemistry

podwójna lekcja
rozpocznij naukę
double lesson

języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages

Geography

History

nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities

information technology


Maths

wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
physical education

Physics

język polski
rozpocznij naukę
Polish

religion education

przedmioty ścisłe
rozpocznij naukę
science subjects

nauki społeczne
rozpocznij naukę
social sciences

design and technology

ekonomia education

nauka o ochronie środowiska
rozpocznij naukę
environmental science

medioznawstwo
rozpocznij naukę
media studies

Psychologia sportu
rozpocznij naukę
Sports Psychology

1. an award 2. a prize

to cheat

to cram

diploma

egzamin semestralny
rozpocznij naukę
end-of-term

arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
an exam paper

an examination

dodatkowe lekcje
rozpocznij naukę
extra lessons

podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
rozpocznij naukę
take an exam


Egzamin końcowy
rozpocznij naukę
final exam

zostać przyłapanym
rozpocznij naukę
get caught

uzyskać wyniki
rozpocznij naukę
get results

wystawiać oceny
rozpocznij naukę
give marks

składać się na
rozpocznij naukę
go towards


uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
to learn by heart / memorise

egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock examarkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
rozpocznij naukę
past paper

practical

zdawać ponownie
rozpocznij naukę
retake

powtarzać do
rozpocznij naukę
revise for

egzamin kończący naukę w szkole
rozpocznij naukę
School-Leaving exam

send out

podejść do testu
rozpocznij naukę
take test

test klasówka
rozpocznij naukę
test

written

brytyjski odpowiednik matury
rozpocznij naukę
A-levels

wynik w nauce
rozpocznij naukę
academic results

licencjat na kierunku humanistycznym
rozpocznij naukę
Bachelor of Arts

magister Nauk humanistycznych
rozpocznij naukę
Master of arts

licencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
rozpocznij naukę
Bachelor of Science

certificate

wyróżnienie
rozpocznij naukę
distinction

brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
rozpocznij naukę
GCSEs

otrzymać stopień naukowy
rozpocznij naukę
get a degree

a graduate

Ukończyć (studia wyższe)
rozpocznij naukę
graduate from

matura międzynarodowa
rozpocznij naukę
International Baccalaureate

zdać celująco śpiewająco
rozpocznij naukę
pass with flying colors

z trudem przebrnąć (np przez egzamin)
rozpocznij naukę
scrape through

zdobyć stypendium
rozpocznij naukę
get scholarship

absent

a bell

pause/break

prześladować, dręczyc
rozpocznij naukę
bully

sprawdź swoją pracę
rozpocznij naukę
check your work

concentrate

coursebook

praca okresowa
rozpocznij naukę
coursework

program nauczania
rozpocznij naukę
a curriculum

ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline

odrabiać lekcje
rozpocznij naukę
do your homework

poszukiwać informacji, prowadzić badania
rozpocznij naukę
do research

Napisać zadaną pracę
rozpocznij naukę
write an assignment

napisać esej
rozpocznij naukę
write an essay

get suspended

przedstawi prezentację
rozpocznij naukę
give a presentation

wygłosić referat na temat
rozpocznij naukę
give a talk on

oddać pracę domową
rozpocznij naukę
hand in homework

przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break

styl uczenia się
rozpocznij naukę
learning style

popełniać błędy
rozpocznij naukę
make mistakes

motivate

zeszyt, notatnik
rozpocznij naukę
notebook

lunch na wynos (np. kanapki do szkoły)
rozpocznij naukę
packed lunch

strój sportowy
rozpocznij naukę
PE kit

obecny / prezentować
rozpocznij naukę
present

Prace projektowe
rozpocznij naukę
Project work

zgłosić kogoś
rozpocznij naukę
report someone

ustawić / zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set homework

zwolnienie lekarskie
rozpocznij naukę
sick note

Autobus szkolny
rozpocznij naukę
School Bus

school year

wziąć rok przerwy
rozpocznij naukę
take a gap year

take notes


timetable

pracować nad projektem
rozpocznij naukę
work on the project

do pracy w parach
rozpocznij naukę
to work in pairs

absentee

nieobecność
rozpocznij naukę
absenteeism

zgromadzenie
rozpocznij naukę
assembly

attendance

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

czas skupienia uwagi
rozpocznij naukę
concentration span

urwać się z lekcji
rozpocznij naukę
cut classes

zatrzymanie / kara po lekcjach
rozpocznij naukę
detention

Forge

wolny termin / okienko
rozpocznij naukę
free period

obowiązkowy
rozpocznij naukę
obligatory

stary / były uczeń
rozpocznij naukę
old student

dobrowolny / opcjonalny
rozpocznij naukę
optional

Play truant

rozdanie nagród
rozpocznij naukę
prize-giving

punktualność
rozpocznij naukę
punctuality

sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
take the register

wziąć wolne
rozpocznij naukę
take time off

samouczek / konsultacje
rozpocznij naukę
tutorial

dozorca / woźny
rozpocznij naukę
caretaker

kolega z klasy
rozpocznij naukę
classmate

asystent w klasie
rozpocznij naukę
classroom assistant

form tutor

Dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
Head teacher


student po angielsku
student

teacher

doradca zawodowy
rozpocznij naukę
career adviser

wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head

przewodniczący samorządu szkolnego
rozpocznij naukę
Head Boy

lecturer

gospodarz, przewodniczący
rozpocznij naukę
prefect

bufet / stołówka
rozpocznij naukę
canteen

klasa (pomieszczenie) / sala lekcyjna
rozpocznij naukę
classroom

common room

corridor

sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gym

Biuro Dyrektora Szkoły
rozpocznij naukę
Head teacher's office

Laboratorium
rozpocznij naukę
Laboratory

Library

plac zabaw, boisko
rozpocznij naukę
playground

Boisko sportowe
rozpocznij naukę
Sports field

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staffroom

staphyl

tough room

lecture theatre

uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course

należeć do
rozpocznij naukę
belong to

impreza charytatywna
rozpocznij naukę
charity event


wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej
rozpocznij naukę
exchange trip

zajęcia pozalekcyjne
rozpocznij naukę
extra-curricular activities

impreza zorganizowana w celu zbierania funduszy
rozpocznij naukę
fundraising event

wziąć udział w
rozpocznij naukę
take part in

dołączyć do klubu / społeczeństwa
rozpocznij naukę
join a club / a society

member

zwracać uwagę
rozpocznij naukę
pay attention

Szkolna wycieczka
rozpocznij naukę
school trip

summer camp

training

voluntary work

Academy

szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
co-education School

szkoła pomaturalna
rozpocznij naukę
school college

Szkoła ogólnokształcąca
rozpocznij naukę
comprehensive School

do szkolenia zawodowego
rozpocznij naukę
do vocational training

Szkoła Podstawowa
rozpocznij naukę
Elementary School

szkoła średnia przyjmująca uczniów którzy zdali egzamin wstępny
rozpocznij naukę
Grammar School

Szkoła średnia
rozpocznij naukę
High School

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
Independent School

USA szkoła średnia dla uczniów 13 15 gimnazjum
rozpocznij naukę
Junior High School

kindergarten

Nursery

Szkoła Podstawowa
rozpocznij naukę
Primary School

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school

Secondary School

szkoła żeńska / męska
rozpocznij naukę
single-sex School

Szkoła państwowa
rozpocznij naukę
State School

szkoła wyższa
rozpocznij naukę
University

szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school

system szkół publicznych
rozpocznij naukę
public school system

school fees

odbywać praktykę
rozpocznij naukę
serve an apprenticeship

dzielić uczniów na grupy
rozpocznij naukę
stream

Workshop

zaniepokojony
rozpocznij naukę
concerned

zdezorientowany
rozpocznij naukę
confused

rozczarowany
rozpocznij naukę
disappointed

elicit

podkreślać
rozpocznij naukę
emphasise

enforce

Ensure

familiar

przestraszony
rozpocznij naukę
frightened

pod wrażeniem
rozpocznij naukę
impressed

na korzyść (czegoś), za
rozpocznij naukę
in favour of

let loose

spełnić oczekiwania
rozpocznij naukę
live up to expectations

stracić rachubę czego
rozpocznij naukę
lose count of

szaleniec, maniak
rozpocznij naukę
maniak

wprowadzić plan w życie
rozpocznij naukę
put a plan into actionodległego końca
rozpocznij naukę
the far end

way too

powierzchnia robocza
rozpocznij naukę
work surface

nie móc się zdecydować
rozpocznij naukę
be in two minds

cater for

crave

opustoszały, bezludny
rozpocznij naukę
deserted

skończyć (gdzieś jako ktos)
rozpocznij naukę
end up

bezpośrednia komunikacja twarzą w twarz
rozpocznij naukę
face-to-face Communication

draw up

oczekując na coś
rozpocznij naukę
in anticipation of

to maintain

technika ułatwiające zapamiętywanie
rozpocznij naukę
memory aid

mowy motywacyjne
rozpocznij naukę
motivational speech

zdecydować się na
rozpocznij naukę
opt for

prześcignąć
rozpocznij naukę
outperform

zespół, ława
rozpocznij naukę
panel

wysilać się
rozpocznij naukę
struggle

dzielić na mniejsze grupy
rozpocznij naukę
subdivide

treasured

głosują nogami
rozpocznij naukę
vote with your feet


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.