8 Matura focus 3

5  1    161 fiszek    adastanczykowska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

courage

courageous


okrucieństwo
rozpocznij naukę
cruelty

determinacja
rozpocznij naukę
determination

zdeterminowany
rozpocznij naukę
determined

enthusiasm

entuzjastyczny
rozpocznij naukę
enthusiastic

generosity

generous

helpful

helpfulness

honest

honesty

honourable

mieć nadzieję
rozpocznij naukę
hopeful

imaginative


dobroć, uprzejmość, dobro
rozpocznij naukę
kindness


lonely


loyalty

materialistyczny
rozpocznij naukę
materialistic

modest

optimism

optymistyczny
rozpocznij naukę
optimistic

patient

polite

qualities

reliable

selfish

sensitive


stupidity

pełen wspólczucia
rozpocznij naukę
sympathetic

dobrze wychowany
rozpocznij naukę
wll-mannered

appreciate


mieć szczęście/mniej szczęścia
rozpocznij naukę
be fortunate/ less fortunate

wrócić na łono rodziny
rozpocznij naukę
be reunited with one's family


beggar

benefit

odwiedzić kogoś
rozpocznij naukę
call on sb

zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
collect money

pojemnik na zbiórkę datków
rozpocznij naukę
collection cup

zrobić dobry uczynek
rozpocznij naukę
do a good deed

donate

donation

starsi ludzie
rozpocznij naukę
elderly people

friendship

pomóc komuś (idiom)
rozpocznij naukę
give sb a hand

pomóc komuś
rozpocznij naukę
help sb out

homeless

zainspirować
rozpocznij naukę
inspire

jobless

zaoferować komuś nagrodę/pracę
rozpocznij naukę
offer sb a reward/ a job

zorganizować wyprzedaż
rozpocznij naukę
organise a sale

sprawić by ktoś się uśmiechnął
rozpocznij naukę
put a smile on sb's face

zbierać pieniądze na akcje charytatywne
rozpocznij naukę
raise money for charity

używane ubrania
rozpocznij naukę
second-hand clothes

shelter

okazać wdzięczność
rozpocznij naukę
show your appreciation

spać pod gołym niebem
rozpocznij naukę
sleep rough

the blind

the deaf

voluntary work

sprawić komuś ciepło na duszy
rozpocznij naukę
warm sb's heart

arrest

złamać zasady/prawo
rozpocznij naukę
break the rules/ the law

alarm antywłamaniowy
rozpocznij naukę
Burglar Alarm

kradzież z włamaniem
rozpocznij naukę
burglary

włamać się
rozpocznij naukę
burglepopełnić morderstwo/przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a murder/ a crime

uszkodzenie mienia
rozpocznij naukę
criminal damage

kara śmierci
rozpocznij naukę
death penalty

wykopać tunel
rozpocznij naukę
dig a tunnel


próba ucieczki
rozpocznij naukę
escape attempt/ attempted escape

wyrzucić kogoś ze szkoły
rozpocznij naukę
exclude sb from school

follow

imprison

prowadzić śledztwo w sprawie
rozpocznij naukę
investigate sth
zamknąć kogoś na klucz
rozpocznij naukę
lock sb up

murderer

policjant/policjantka
rozpocznij naukę
policeman / policewoman

prisoner

strażnik więzienny
rozpocznij naukę
prison guard

punish

przesłuchiwać
rozpocznij naukę
queastion

zwolnić z więzienia
rozpocznij naukę
release from prison

robbery

firma ochroniarska
rozpocznij naukę
security firm

oświetlenie posesji
rozpocznij naukę
security lights

sentence

skazać kogoś na (śmierć/więzienie)
rozpocznij naukę
sentence sb to (death / prison)

steal

suspect

podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect

theft

uniform

violence

młodociany przestępca
rozpocznij naukę
young offender

zakazać, znieść
rozpocznij naukę
abolish

authorities

źle się zachowywać
rozpocznij naukę
behave badly

citizen

constitution

demonstracja
rozpocznij naukę
demonstration


employ

zatrudnienie (na pełen etat/na część etatu)
rozpocznij naukę
employment (full-time / part-time)

government

immigrant

większość
rozpocznij naukę
majority

neighbour

neighborhood

organisation

politician

instytucja publiczna
rozpocznij naukę
public institution

konferencja prasowa
rozpocznij naukę
press conference

statistics

zrobić z kogoś głupca
rozpocznij naukę
make a fool of sb

make a noise

wysunąć twierdzenie
rozpocznij naukę
make a point

ukarać kogoś dla przykładu
rozpocznij naukę
make an example of sb

usprawiedliwiać się
rozpocznij naukę
make an excuse

wytwarzać (samochody/drzwi)
rozpocznij naukę
make (cars / doors)

sprawić, żeby ktoś coś zrobił
rozpocznij naukę
make sb do sth

uszczęśliwić/zasmucić/rozzłościć kogoś
rozpocznij naukę
make sb happy/sad/angry

poprawić kogoś dzień
rozpocznij naukę
make sb's day

ułatwić/utrudnić coś
rozpocznij naukę
make sth easier/harder

average

być pod wrażeniem czegoś
rozpocznij naukę
be impressed by sth

curious

drown

engage

engagement

pierścionek zaręczynowy
rozpocznij naukę
engagement ring

groan

trzymać coś przy uchu
rozpocznij naukę
hold sth against your ear

incident

postawić kogoś na nogi
rozpocznij naukę
lift sb onto their feet

on average

punkt widzenia
rozpocznij naukę
point of view

promote

objąć kogoś
rozpocznij naukę
put your arms round sb

zatkać uszy rękoma
rozpocznij naukę
put your hands over your ears

random

wypisać kogoś ze szpitala
rozpocznij naukę
release sb from hospital

stressful

złapać kogoś za ramię
rozpocznij naukę
take hold of sb's arm

dostroić radio
rozpocznij naukę
tune a radio

robić głośniej
rozpocznij naukę
turn up the volume

szum (ze stacji)
rozpocznij naukę
white noise


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.