MACMILLAN REPETYTORIUM MATURALNE 2016 DZIAŁ 03 SZKOŁA

 0    169 fiszek    nayavehawo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

academy

szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school

college

szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów
rozpocznij naukę
comprehensive school

uczyć się zawodu
rozpocznij naukę
do vocational training

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
elementary school / primary school

faculty

szkoła wyznaniowa
rozpocznij naukę
faith school

finansowane przez państwo
rozpocznij naukę
funded by the government

szkoła średnia przyjmująca uczniów ktorzy zdali egzamin
rozpocznij naukę
grammar school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
high school

studia wyższe, wyższe wykształcenie
rozpocznij naukę
higher education

szkoła średnia dla uczniów od 13 do 15 lat
rozpocznij naukę
junior high school

kindergarten

nursery

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
public school

system oświaty publicznej
rozpocznij naukę
public school system

scholarship

school fees

szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school

odbywać praktykę
rozpocznij naukę
serve an apprenticeship

szkoła nie koedukacyjna
rozpocznij naukę
single-sex school

szkoła średnia przygotowująca do egzaminów
rozpocznij naukę
sixth form college

szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school

kredyt studencki
rozpocznij naukę
student loan

workshops

doradca zawodowy
rozpocznij naukę
career adviser

caretaker

asystent nauczyciela
rozpocznij naukę
classroom assistant

wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head

form teacher

przewodniczący samorządu uczniowskiego
rozpocznij naukę
head girl/boy

headmaster

lecturer

canteen

common room

corridor

sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gymnasium

gabinet dyrektora szkoły
rozpocznij naukę
headteacher's office

lecture theatre

library

playground

sports field

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staffroom

absent

osoba nieobecna
rozpocznij naukę
absentee


attendance

bully

zapamiętać informacje
rozpocznij naukę
commit information to memory

obowiązkowe
rozpocznij naukę
compulsory/obligatory

czas skupienia uwagi
rozpocznij naukę
concentration span

program nauczania
rozpocznij naukę
curriculum

cut classes

Napisać zadanie
rozpocznij naukę
write an assignment

napisać wypracowanie
rozpocznij naukę
write an essay

prowadzić badania
rozpocznij naukę
do research

forge

free period

zostać zawieszonym
rozpocznij naukę
get suspended

przedstawić prezentację
rozpocznij naukę
give presentation

styl uczenia się
rozpocznij naukę
learning style

opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
skip classes

optional

być lepszym od innych
rozpocznij naukę
outperform the others

drugie śniadanie do szkoły
rozpocznij naukę
packed lunch

zwracać uwagę, uważać
rozpocznij naukę
pay attention

strój na wf
rozpocznij naukę
PE kit

play truant

prezentować
rozpocznij naukę
present (czasownik)

present (przymiotnik)

rozdanie nagród
rozpocznij naukę
prize-giving

punktualność
rozpocznij naukę
punctuality

poruszyć problem
rozpocznij naukę
raise a problem

samodyscyplina
rozpocznij naukę
self-discipline

zadawać pracę
rozpocznij naukę
set work

sick note

starać się zrozumieć
rozpocznij naukę
struggle to understand

rok przerwy przed studiami
rozpocznij naukę
take a gap year

take notes

sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
take the register

wziąć wolne
rozpocznij naukę
take time off


plan zajęć
rozpocznij naukę
timetable


cheat

copy


Egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam

zostać przyłapanym
rozpocznij naukę
get caught

otrzymać wyniki
rozpocznij naukę
get results

wyrazić opinię
rozpocznij naukę
give feedback

wystawiać oceny
rozpocznij naukę
give marks

składać się na
rozpocznij naukę
go towards

rozdać coś
rozpocznij naukę
hand sth out

egzamin próbny
rozpocznij naukę
practice exam


zdać ponownie
rozpocznij naukę
retake

egzamin kończący szkołę
rozpocznij naukę
school leaving exam

podejść do testu
rozpocznij naukę
take a test

brytyjskie matury
rozpocznij naukę
A levels

wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results

certificate

diploma

wyróżnienie
rozpocznij naukę
distinction

do a degree course

brytyjski egzamin gimnazjalny
rozpocznij naukę
GCEs

uzyskać stopień naukowy
rozpocznij naukę
get a degree

graduate

ukończyć studia
rozpocznij naukę
graduate from

matura międzynarodowa
rozpocznij naukę
International Baccalaureate

magister nauk humanistycznych
rozpocznij naukę
Master of Arts

magister nauk przyrodniczych
rozpocznij naukę
Master of Science

wygrać stypendium
rozpocznij naukę
win a scholarship

być wrzuconym na głęboką wodę
rozpocznij naukę
be thrown in at the deep end

Nie można myśleć logicznie
rozpocznij naukę
can't think straight

ponieść sromotną klęskę
rozpocznij naukę
fail miserably

śmiało, dawaj!
rozpocznij naukę
fire away!

być w stanie coś zrozumieć
rozpocznij naukę
get one's hand round sth

rozumieć coś
rozpocznij naukę
get the hang of sth

uporać się z czymś
rozpocznij naukę
get to grips with sth

dostać nauczkę
rozpocznij naukę
learn one's lesson

potrzebować pomocy
rozpocznij naukę
need a hand

na końcu języka
rozpocznij naukę
on the tip of one's tongue

zdać egzamin śpiewająco
rozpocznij naukę
pass an exam with flying colours

wypytywać kogoś
rozpocznij naukę
pick sb's brains

pustka w głowie
rozpocznij naukę
mind goes completely blank

przebrnąć przez egzamin
rozpocznij naukę
scrape through an exam

przewidzieć
rozpocznij naukę
secound-guess

będziesz mieć nauczkę
rozpocznij naukę
that will teach you!

uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course

prowadzić klub
rozpocznij naukę
run a club

zwrócić się do grupy
rozpocznij naukę
address a group

zaniepokojony
rozpocznij naukę
anxious

przywiązanie
rozpocznij naukę
attachment

być typu naukowca
rozpocznij naukę
be an academic type

nie móc się zdecydować
rozpocznij naukę
be in two minds about

zatroszczyć się o coś
rozpocznij naukę
cater for sth

zatrzymać się
rozpocznij naukę
come to a stop

pragnąć czegoś
rozpocznij naukę
crave sth

opustoszały
rozpocznij naukę
deserted

poświęcony czemuś
rozpocznij naukę
devoted to

draw up

instytucja edukacyjna
rozpocznij naukę
educational institution

elict

podkreślić
rozpocznij naukę
emphasise

skończyć (gdzieś jako ktoś)
rozpocznij naukę
end up

enforce

ensure

Komunikacja twarzą w twarz
rozpocznij naukę
face-to-face communication

w oczekiwaniu na coś
rozpocznij naukę
in anticipation of sth

na korzyść czegoś
rozpocznij naukę
in favour of sth

let loose

spełnić oczekiwania
rozpocznij naukę
live up to expectations

maintain

technika ułatwiająca zapamiętywanie
rozpocznij naukę
memory aid

mowa motywacyjna
rozpocznij naukę
motivational speech

opowiadać się za czymś
rozpocznij naukę
opt for sth

panel


przypominać sobie informację
rozpocznij naukę
recall information

wyrazić zgodę na coś
rozpocznij naukę
sanction sth

zdobyć kilka punktów (w teście)
rozpocznij naukę
score some points

sharp as a knife

podzielić na mniejsze grupy
rozpocznij naukę
subdivide

wykorzystać
rozpocznij naukę
take advantage of

przeciwległy koniec
rozpocznij naukę
the far end

treasured

write a cv


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.