Wyrażenia powiązane ze zdrowiem - matura z angielskiego

 0    20 fiszek    support
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

chwiejność emocjonalna
On cierpi na chwiejność emocjonalną.
rozpocznij naukę
emotional instability
He suffers from emotional instability.

choroba dziedziczna
Jak można zapobiec rozwojowi choroby dziedzicznej?
rozpocznij naukę
a hereditary disease
How can a development of hereditary disease be prevented?

zapalenie oskrzeli
Czy zapalenie oskrzeli jest zaraźliwe? W jaki sposób się rozprzestrzenia?
rozpocznij naukę
bronchitis
Is bronchitis contagious? How does it spread?

zwichnięty
Jeżeli masz zwichnięty palec, najczęściej oznacza to, że jest on wykrzywiony i spuchnięty.
rozpocznij naukę
dislocated
If you have a dislocated finger, it usually means that your finger is crooked and swollen.

skręcić
Johnny skręcił kostkę, grając w koszykówkę podczas lekcji WF-u.
rozpocznij naukę
to sprain
Johnny sprained his ankle while playing basketball during his PE classes.

nadwyrężyć
Możliwą przyczyną nadwyrężonych mięśni jest brak rozgrzewki przed ćwiczeniami fizycznymi.
rozpocznij naukę
to strain
A possible cause of strained muscles is not warming up before physical exercises.

drżeć
Spójrz na tego biednego kociaka! Cały się trzęsie.
rozpocznij naukę
to shiver
Just look at the poor kitten! It's shivering all over.

swędzieć
Jeśli swędzi mnie skóra, jak mogę to załagodzić? Czy drapanie się to dobry pomysł?
rozpocznij naukę
to itch
If my skin itches, how can I alleviate it? Is scratching a good idea?

odzyskać zdrowie
Po latach walki z rakiem płuc, udało jej się odzyskać zdrowie.
rozpocznij naukę
to regain health
After years of struggling with lung cancer, she managed to regain health.

łagodzić
Jakie środki przeciwbólowe należy zażyć, aby załagodzić ból?
rozpocznij naukę
to alleviate
Which painkillers should be taken in order to alleviate pain?

przedawkować
Przedawkował penicylinę i prawie umarł.
rozpocznij naukę
to overdose
He overdosed on penicillin and almost died.

szpital położniczy
Jako że zbliżał się czas porodu, została przyjęta do szpitala położniczego.
rozpocznij naukę
a maternity hospital
As the time of her delivery drew near, she was admitted to a maternity hospital.

wypisać
W ciągu trzech dni zostanie wypisany ze szpitala.
rozpocznij naukę
to discharge
He will be discharged from hospital within three days.

ubezpieczenie medyczne
Lepiej kup ubezpieczenie medyczne, jako że nie wiesz, co może się wydarzyć.
rozpocznij naukę
medical insurance
You'd better buy medical insurance as it's unknown what may happen.

próbka krwi
Do obowiązków pielęgniarki należy pobieranie próbek krwi.
rozpocznij naukę
a blood sample
Duties of a nurse include taking blood samples.

recepta
Doktor zdecydował się przepisać mi receptę.
rozpocznij naukę
a prescription
The doctor decided to write me a prescription.

plomba
Masz małą dziurę, ale muszę założyć plombę.
rozpocznij naukę
a filling
You have a small cavity but I have to place a filling.

staw
Nadwaga może powodować ból stawów.
rozpocznij naukę
a joint
Excess weight may cause joint pain.

rana
Krew ciekła z jego rany.
rozpocznij naukę
a sore
The blood was trickling from his sore.

badanie kontrolne
Dwa razy do roku mam kontrolne badania dentystyczne.
rozpocznij naukę
a checkup
Twice a year, I have a dental checkup.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.