(3) Listening comprehension 10 & 11

 0    51 fiszek    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przeglądać ubrania wiszące na wieszakach
rozpocznij naukę
to survey racks of clothes

magazyn (w sklepie)
rozpocznij naukę
stock (in the store)

for a lark
as a joke

sukienka, suknia
rozpocznij naukę
a frock
a dress (old-fashioned)

nieprzenośny
rozpocznij naukę
non-portable

jeszcze bardziej podnosić koszty
rozpocznij naukę
to raise costs further

sklepy stacjonarne
rozpocznij naukę
bricks-and-mortar stores

zmagać się z czymś (np. z recesją, głodem)
Kraj zmaga się obecnie z największą recesją od czasów drugiej wojny światowej.
rozpocznij naukę
be in the throes of sth
The country is presently in the throes of the worst recession since the Second World War.

zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
Ona zachęciła go do napisania książki.
rozpocznij naukę
to spur sb to do sth
She spurred him on to write a book.

minus czegoś
Negatywnym aspektem rozwoju technologii jest to, że poszkodowani zostają twórcy.
rozpocznij naukę
a downside of sth
The downside of technology is that the injured party is the originators.

wynajmować powierzchnię
Rozważ wszystkie możliwości, zanim coś wynajmiesz.
rozpocznij naukę
to lease space
Consider all the options before you lease something.

dopasowanie odzieży (do sylwetki)
rozpocznij naukę
the fit of a garment

sprawdzić ubranie w dotyku
rozpocznij naukę
check the feel of the garment

pozostawać niesprzedanym (o produktach)
rozpocznij naukę
to linger unsold

obniżyć cenę, przecenić
Niski popyt konsumpcyjny zmusił nas do przecenienia szerokiej gamy towarów, czasami nawet o 30 procent.
rozpocznij naukę
to mark down (the price)
Low consumer demand has forced us to mark down, a wide range of goods, sometimes by as much as 30 percent.

obniżać marże
rozpocznij naukę
to squeeze margins

półbuty męskie (z ozdobnymi dziurkami na przyszwie)
rozpocznij naukę
brogues
strong leather shoes, usually worn by men, often with a pattern in the leather

loafers
a type of leather shoe without a fastening, that a person's foot slides into

mieć za wyłączne zadanie robienie czegoś
rozpocznij naukę
to have the sole job of doing sth

To nie przypadek, że...
rozpocznij naukę
It is no coincidence that...

przetestować, wypróbować coś
rozpocznij naukę
to test sth out

w dającej się przewidzieć przyszłości
rozpocznij naukę
in the foreseeable future

transportować /zamawiać w dużych ilościach
rozpocznij naukę
to ship/order in bulk

alejka (w supermarkecie, w sklepie)
Poznałem go w alejce z jogurtami w supermarkecie.
rozpocznij naukę
an aisle
I met him in the yogurt aisle at the supermarket.

odnosić ogromne sukcesy (np. w biznesie)
rozpocznij naukę
to be riding high (in business)

nieustająca ekspansja
rozpocznij naukę
relentless expansion

aczkolwiek, chociaż, jednak
On w końcu zgodził się, żeby przyjść, aczkolwiek niechętnie.
rozpocznij naukę
albeit
fml; although
He finally agreed to come, albeit unwillingly.

skromny, nieznaczny zysk
rozpocznij naukę
a slender profit
a small profit

dyskont o najniższych cenach
rozpocznij naukę
a discounter
a discount store

sprzedaż rok do roku
rozpocznij naukę
year-on-year sales

u szczytu (np. władzy, potęgi), w najlepszym okresie (np. życia, kariery), w kwiecie (np. wieku)
rozpocznij naukę
be in one's pomp / prime
informal

wyprzedzać oczekiwania, wychodzić im na przeciw
rozpocznij naukę
be ahead of expectations

zwrot (ku lepszemu)
To miasto ujrzało historyczny zwrot.
rozpocznij naukę
a turnaround
a change from bad to good, becoming successful again
This city has seen a historic turnaround.

wyzwać kogoś na pojedynek w jego własnej konkurencji
rozpocznij naukę
to take sb on at his own game

ciąć, redukować plany zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to axe plans to do sth

unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka od czegoś
Ona unika rozgłosu odkąd zakończyła karierę aktorki.
rozpocznij naukę
to shun sth
She has shunned publicity since she retired from acting.

wyprzedawać
Wyprzedajemy te ubrania - to stara kolekcja.
rozpocznij naukę
to sell sth off
We are selling these clothes off - it's an old collection.

uznawać coś za niezbędne, konieczne
Uznano, że należy to zrobić.
rozpocznij naukę
to deem sth essential
It was deemed essential.

we właściwym czasie
rozpocznij naukę
in due course

w żadnym wypadku
rozpocznij naukę
by no means

przerwa w konkurencji (konkurowaniu)
rozpocznij naukę
a let-up in the competition
a pause

z jednego powodu (dlatego że)
rozpocznij naukę
for one thing

ulepszać, dopracować strategię
rozpocznij naukę
to tweak a strategy
to streamline, to facilitate, to improve

wystroić kogoś
Ona tak się wystroiła, że jej nie rozpoznałem.
rozpocznij naukę
to spruce sb up
She spruced up so much that I didn't recognize her.

być wystrojonym, odszykowanym
rozpocznij naukę
be spruced-up

pokonać konkurencję
rozpocznij naukę
to beat competition

znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś
Masz lepszy pomysł?
rozpocznij naukę
to come up with sth
Can you come up with a better idea?

niewielki wzrost sprzedaży
rozpocznij naukę
a slight lift in sales

marna, niewesoła przyszłość
rozpocznij naukę
bleak future

kryzys tożsamości
rozpocznij naukę
identity crisis

nieuchronnie
To nieuchronnie doprowadzi do zamknięcia małych firm.
rozpocznij naukę
inevitably
This will inevitably lead to the closing of small businesses.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.