przyimki-ruchu, miejsca

 0    43 fiszki    g0310
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

into
The day changed into the night.
rozpocznij naukę
w
Dzień zamienił się w noc.

na czymś

across
We swam across the river.
rozpocznij naukę
przez coś
Przepłynęłyśmy przez rzekę.

round po angielsku
okrągły, w koło

wzdłóż

obok / przy

obok (bardzo blisko)

naprzeciwko (daleko)

z przodu, na przeciwko (blisko)

przedemną

poniżej

beside, next to
rozpocznij naukę
obok, obok

behind
The bank is behind the corner.
rozpocznij naukę
za / z tyłu
Bank znajduje się za rogiem.

z przodu

near
My house is near the school.
rozpocznij naukę
blisko / niedaleko (ogólnie)
Mój dom jest blisko szkoły.

na wierzchu, szczycie

under
Check under the bed.
rozpocznij naukę
pod
Sprawdź pod łóżkiem.

poniżej

w (dotyczy miejsc publicznych np. szkoła, kino

above
Our office is above the hairdresser’s.
rozpocznij naukę
powyżej / nad / u góry (daleko)
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.

powyżej/nad / u góry (bliżej)

w (dotyczy sie miejscowości lub miejsc np room)

w np at home

according to
According to the rules it is strictly forbidden.
rozpocznij naukę
według
Zgodnie z zasadami to jest surowo zakazane.

on behalf of
I'm acting on behalf of XYZ Plc.
rozpocznij naukę
w imieniu
Działam w imieniu spółki XYZ.

za pomocą

przez pomyłkę

celowo

out of onder
rozpocznij naukę
nie działające

pomiędzy (pomiędzy 2 rzeczami)

między, pomiędzy (więcej ni 2 rzeczy)

against
It's against the law to bribe.
rozpocznij naukę
przeciwko komuś/ czemuś
Przekupstwo jest wbrew prawu.

przybył (do jkiegoś miejsca np. dworzec)

przybył do (miejscowości)

z powodu

in common with
rozpocznij naukę
mieć coś wspólnego

instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
rozpocznij naukę
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.

oprócz

za czymś

jeżeli chodzi o...

W przypadku, w razie czegoś

regadles z

regardless of
rozpocznij naukę
niezależnie od tego, nie zważając na


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.