test 1 z ang - ang w pol

 0    60 fiszek    vaguepromisses
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

stwierdzić/zapewniać

biological conditions
rozpocznij naukę
warunki biologiczne

zwiększać / wzrastać

to be generated
rozpocznij naukę
wygenerowanie

investigations
rozpocznij naukę
Badania

to be associated with
rozpocznij naukę
być przypisanym

significant debate
rozpocznij naukę
istotna debata

stowarzyszenie

coś nietypowego dla ciała

to be more prone to
rozpocznij naukę
być bardziej podatnym na

zbieżny

wyspecjalizowana

to carry out a task
rozpocznij naukę
przeprowadzanie zadania


kreatywność

to adhere to
rozpocznij naukę
przestrzegać czegoś

goal-oriented
rozpocznij naukę
nastawienie na cel

kolejny

elastyczny

skończony

sztywne plany

to be communicative
rozpocznij naukę
być komunikatywny

nowość

utrzymać

to be undermind
to undermine
rozpocznij naukę
być "podkopwanym"
sprawiać by ktoś poczuł się gorszy

revolutionary blow
rozpocznij naukę
rewolucyjny cios / szok

primal instincts
rozpocznij naukę
pierwotne instynkty

subconscious
rozpocznij naukę
podświadomy

the vast hidden bulk
rozpocznij naukę
przeważająca, ukryta większość

oburzający

........

cierpią z powodu

to be triggered
rozpocznij naukę
być wyzwalanym

wpływy
POWER to affect how someone thinks or behaves, or how something develops PERSON/THING sb/sth that has an effect on another sb/sth

wpływy
EFFECT the effect that a person, event, or situation has on someone or something PHYSICAL FORCE the force or action of one object hitting another.

to be bordered
rozpocznij naukę
otaczać
EDGE ​ to form a line around the edge of something otaczać [often passive] The fields are bordered by tall trees.

wątpliwości
B1 [C, U] when you are not certain about something, or do not trust someone or something wątpliwość I have some doubts about his ability to do the job.

reservations
rozpocznij naukę
wątpliwości/ zastrzeżenia
DOUBT [C, U] ​ a doubt or a feeling that you do not agree with something completely zastrzeżenie, wątpliwość I still have reservations about her ability to do the job.

leczony / naprawiany / otoczony troską
DEAL WITH someone in a particular way CONSIDER something in a particulal way SPECIAL​ to do or buy something special for someone PROTECT ​ to put a substance on something in order to protect it

wyceniać/ cenić (sobie/ pieniądze)
I always value his opinion. The ring was valued at $1000.

regarding to / from
rozpocznij naukę
w odniesieniu do / z


wyzwanie

odwołanie

reminiscence
rozpocznij naukę
wspomnienie

oświetlony

wystawiony

ilustrować

odsłonić

przywracać

dwuznaczny

to weave into
rozpocznij naukę
tkać się/ lawirować
woeven into - wtkany

uzdolnienie

applicability
rozpocznij naukę
zastosowanie
applicable - mający zastosowanie, odpowiedni do sytuacji

dzielić się

wzajemny, obopólny
np. agreement

wymienić

to reciprocate
rozpocznij naukę
odwzajemnić

sztywno
unable to move easily

ciasno


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.