Growth and development

 0    113 fiszek    Karolina21
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

raise the income
rozpocznij naukę
podnieść dochody

rozwój

developing world
rozpocznij naukę
rozwijający się świat


aspiracja

emerging economies
rozpocznij naukę
gospodarek wschodzących

child survival
rozpocznij naukę
przeżywalność dzieci

zrównoważony

gatunek

zagrożony

istotny / trafny

rosnąć

oddalony / oddalona

szokować

kupić

optymista

pesymista

rekwizyty


brutalnyraw materials
rozpocznij naukę
surowce

utrzymać

kurczyć

prześcignąć

sprzęt AGD

sprzęt elektroniczny (TV, radio)

entertainment
rozpocznij naukę
rozrywka

produkty spożywcze

household goods
rozpocznij naukę
produkty gospod domowego

housing and utilities
rozpocznij naukę
czynsz, rachunki itp

miscellaneous
rozpocznij naukę
różny wydatki

wydatek

fragment

równie

koszty paliwa

year on year
rozpocznij naukę
rok do roku

penssion fund
rozpocznij naukę
fundusz emerytalny

szydełkować

steady supply
rozpocznij naukę
Ciągłość dostaw

featured in magazine
rozpocznij naukę
opisywany w gazecie

scheme (for sth)
rozpocznij naukę
Schemat/plan

wełniany

przeciętny

obecność

incidence of
rozpocznij naukę
Częstość występowania

zagearantowanie

parent company
rozpocznij naukę
spółka-matka

subsidiaries
rozpocznij naukę
spółki zależne/filia


obrót firmy


doświadczenie

wiedza


katastrofa

ekspertyza

błąd

kataklizm

niepowodzenie

planowaniesukces

oszczędności

to met a need
rozpocznij naukę
zaspokajać potrzebę

scientifically
rozpocznij naukę
naukowo

stopień

zaspokoić

konsekwencje

ponad to

wpływowy

kierownictwo

szkolenie


developmental
rozpocznij naukę
ewolucja

przeważnie

według

ewolucja


dotyczy


zapewniony

poczucie własnej wartości

social status
rozpocznij naukę
status społeczny

podziwianych

nawet jeśli

poprzedni

definitywny

wzrost / rozwój

self-actualization
rozpocznij naukę
samorealizacji

umiejętności

osiągniecie

pragnienie

stosować w

are not secure
rozpocznij naukę
nie są pewne

pensions company
rozpocznij naukę
fundusz emerytalny

appealing to our need
rozpocznij naukę
odwołując się do naszej potrzeby

należący

nevertheless
rozpocznij naukę
Niemniej jednak


kwestionariusz

krytykowane


kulturalny / kulturowy

goe-political
rozpocznij naukę
goe-polityczne

wskazywać

subiektywny

jakościowy

quantitative
rozpocznij naukę
ilościowy

Cokolwiek

market research
rozpocznij naukę
badania rynku


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.