Vocabulary Bank #4 - Work

 0    175 fiszek    Matir98
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

księgowy/-a
rozpocznij naukę
accountant


architect


beautician

builder

carpenter

cashier

mistrz kucharski, szef kuchni
rozpocznij naukę
chef

urzędnik służby cywilnej
rozpocznij naukę
civil servant

sprzątacz/-ka
rozpocznij naukę
cleaner

programista/programistka
rozpocznij naukę
computer programmer

developer

instruktor jazdy
rozpocznij naukę
driving instructor

dustman

electrician

agent/-ka nieruchomości
rozpocznij naukę
estate agent

pracownik szczebla kierowniczego
rozpocznij naukę
executive


projektant/-ka mody
rozpocznij naukę
fashion designer

firefighter

gardener

hairdresser

recepcjonista/recepcjonistka w hotelu
rozpocznij naukę
hotel receptionist

agent ubezpieczeniowy / agentka ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
insurance agent

projektant/-ka wnętrz
rozpocznij naukę
interior decorator

tłumacz/-ka (języka mówionego)
rozpocznij naukę
interpreter

dziennikarz/dziennikarka
rozpocznij naukę
journalist

labourer

prawnik/prawniczka
rozpocznij naukę
lawyer

kierowca ciężarówki
rozpocznij naukę
lorry driver

mechanic


kustosz muzeum
rozpocznij naukę
museum curator

musician

sanitariusz/-ka
rozpocznij naukę
paramedic


plumber

policjant/-ka
rozpocznij naukę
police officer

politician

listonosz/-ka
rozpocznij naukę
postman

prywatny detektyw
rozpocznij naukę
private investigator

recepcjonista/recepcjonistka
rozpocznij naukę
receptionist

scientist

ochroniarz (normalna praca)
rozpocznij naukę
security guard

sprzedawca/sprzedawczyni
rozpocznij naukę
shop assistant

pracownik opieki społecznej
rozpocznij naukę
social worker

soldier

surgeon

nauczyciel/-ka
rozpocznij naukę
teacher

kontroler/-ka biletów
rozpocznij naukę
ticket inspector

funkcjonariusz kontrolujący prawidłowość parkowania
rozpocznij naukę
traffic warden

tłumacz/-ka
rozpocznij naukę
translator

pracownik biura podróży
rozpocznij naukę
travel agent

przedsiębiorca pogrzebowy
rozpocznij naukę
undertaker

ochroniarz (dziwna praca)
rozpocznij naukę
bodyguard

hodowca choinek
rozpocznij naukę
Christmas tree grower

projektant smaków
rozpocznij naukę
flavour designer

kontroler jakości mebli
rozpocznij naukę
furniture tester

nurek wyławiający piłki golfowe, które wpadły do zbiorników wodnych
rozpocznij naukę
golf ball diver

osoba, która użycza swoich rąk do fotografii artystycznej, fotografii mody i reklamy
rozpocznij naukę
hand model

osoba stojąca nieruchomo, przeważnie na rynku czy placu, udająca posąg
rozpocznij naukę
human statue

osoba wyręczająca innych w codziennych obowiązkach
rozpocznij naukę
life manager

asystent/-ka iluzjonisty
rozpocznij naukę
magician's assistant

osoba badająca poziom obsługi klientów, robiąc zakupy w danym sklepie, a następnie opisując szczegółowo przebieg transakcji
rozpocznij naukę
mystery shopper

psycholog zwierzęcy, zoopsycholog
rozpocznij naukę
pet psychologist

osoba opiekująca się zwierzętami domowymi
rozpocznij naukę
pet sitter

osoba nosząca transparenty lub plakaty reklamowe
rozpocznij naukę
placard carrier

twórca figur woskowych
rozpocznij naukę
wax figure maker


w pełnym wymiarze godzin, na pełny etat
rozpocznij naukę
full-time

fizyczny, ręczny, manualny
rozpocznij naukę
manual

nudny, nieciekawy (o pracy)
rozpocznij naukę
menial

w niepełnym wymiarze godzin
rozpocznij naukę
part-time

permanent

źle opłacany
rozpocznij naukę
poorly-paid

seasonal

stressful

temporary

dobrze płatny
rozpocznij naukę
well-paid

brave

komunikatywny
rozpocznij naukę
communicative

creative

łatwy w obejściu
rozpocznij naukę
easygoing

efficient

mający dobre relacje z ludźmi
rozpocznij naukę
good with people

hardworking

o wysokiej motywacji
rozpocznij naukę
highly-motivated

obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative

o dużej wiedzy
rozpocznij naukę
knowledgeable

posiadający dar przekonywania
rozpocznij naukę
persuasive

godny zaufania
rozpocznij naukę
reliable

ubiegający się o pracę, kandydat
rozpocznij naukę
applicant

application

candidate

contract

list motywacyjny
rozpocznij naukę
cover letter

CV, życiorys zawodowy
rozpocznij naukę
CV

zdobywać doświadczenie
rozpocznij naukę
gain experience

rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
interview

anons prasowy z ofertą pracy
rozpocznij naukę
job advert

podanie o pracę
rozpocznij naukę
job application

doświadczenie zawodowe
rozpocznij naukę
previous experience

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

zakwalifikować jako, uznać za
rozpocznij naukę
qualify as

prowadzić rekrutację
rozpocznij naukę
recruit

recruitment

reference

szkolenie pracownicze
rozpocznij naukę
training session

wolne stanowisko pracy
rozpocznij naukę
vacancy

przyjąć ofertę pracy
rozpocznij naukę
accept a job offer

złożyć podanie o pracę
rozpocznij naukę
apply for a job

czytać oferty pracy
rozpocznij naukę
read job adverts

podpisać umowę
rozpocznij naukę
sign a contract

rozpocząć pracę
rozpocznij naukę
start work

premia, dodatek
rozpocznij naukę
bonus


kariera zawodowa
rozpocznij naukę
career

przepisowy strój
rozpocznij naukę
dress code

employee

employer

income

pay rise

position

promote

promotion

wysokie zarobki
rozpocznij naukę
high salary

pracujący na własny rachunek
rozpocznij naukę
self-employed

koszty podróży
rozpocznij naukę
travel expenses

zarobki, płaca
rozpocznij naukę
wage

warunki pracy
rozpocznij naukę
working conditions

zdolny do wykonywania pracy fizycznej
rozpocznij naukę
able to do manual work

dotrzymujący terminów
rozpocznij naukę
able to meet deadlines

być zatrudnionym tymczasowo
rozpocznij naukę
be employed on a temporary basis

zgadzać się z kimś, być w porozumieniu
rozpocznij naukę
be in agreement

nadzorować, być szefem
rozpocznij naukę
be in charge of sth

być na chorobowym
rozpocznij naukę
be off sick

być na zwolnieniu lekarskim
rozpocznij naukę
be on sick leave

otrzymać awans
rozpocznij naukę
get promoted

być odpowiedzialnym za
rozpocznij naukę
be responsible for

pracować na własny rachunek
rozpocznij naukę
be self-employed

do sth for a living

zarabiać na życie
rozpocznij naukę
earn a living

utworzyć związek zawodowy
rozpocznij naukę
form a union

go on strike

mieć zdolności organizacyjne
rozpocznij naukę
have organisational skills

zdobywać doświadczenie w trakcie wykonywania pracy
rozpocznij naukę
learn on the job

zarabiać na życie, utrzymywać się
rozpocznij naukę
make a living

dotrzymywać terminów
rozpocznij naukę
meet deadlines

za godzinę (np. 5 funtów za godzinę)
rozpocznij naukę
per hour

prowadzić biznes
rozpocznij naukę
run a business

rozpocząć karierę w danej dziedzinie (w czymś)
rozpocznij naukę
start a career in sth

pracować na nocną zmianę
rozpocznij naukę
work a night shift

mieć ruchomy czas pracy
rozpocznij naukę
work flexitime

pracować w firmie
rozpocznij naukę
work for a company

pracować w godzinach nadliczbowych
rozpocznij naukę
work overtime

pracować pod presją
rozpocznij naukę
work under pressure

zostać zwolnionym z pracy
rozpocznij naukę
be fired

zostać zwolnionym w wyniku redukcji etatów
rozpocznij naukę
be made redundant

być bezrobotnym
rozpocznij naukę
be out of work

emerytura, renta
rozpocznij naukę
pension

zrezygnować z pracy, złożyć wypowiedzenie
rozpocznij naukę
quit

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

emerytura, przejście na emeryturę
rozpocznij naukę
retirement

zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit

zajmować się skargami
rozpocznij naukę
deal with complaints

odejść z pracy (inaczej: poddać się)
rozpocznij naukę
give up

wręczyć wypowiedzenie
rozpocznij naukę
hand in your resignation

szukać pracy
rozpocznij naukę
look for a job

wysłać coś
rozpocznij naukę
send sth off

założyć firmę
rozpocznij naukę
set up a business

wziąć dzień wolnego
rozpocznij naukę
take a day off

przejąć firmę
rozpocznij naukę
take over a business

odrzucić ofertę
rozpocznij naukę
turn down an offer

pracować nad czymś
rozpocznij naukę
work on sth


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.