kolokwium 2

 0    57 fiszek    marta06091
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to overlap

wypiętrzać
rozpocznij naukę
to uplift

to fracture

zalewając okolicę
rozpocznij naukę
flooding surrounding

to flood

rozchodzić się wszędzie
rozpocznij naukę
spread everywhere

an extend

enormous

wychodząca lava jest roztopiona, ale z czasem schładza się i trwardnieje
rozpocznij naukę
pouring out lava is molten, but within time it cools and hardens

w ten sposób skały wulkaniczne są tworzone
rozpocznij naukę
in this way volcanic rocks are formed

obszar wulkaniczny jest żyzny
rozpocznij naukę
volcanic area is fertiles

fertile

to fertilize

fertilizer

artificial

gleby są żyzne na obszarach wulkanicznych
rozpocznij naukę
the soils are fertile in volcanic areas

gnojówka/gnojowica
rozpocznij naukę
a manure

ziarna kawy mogą być hodowane
rozpocznij naukę
Coffee beans can be grown

obszar wulkaniczny przyciąga turystów
rozpocznij naukę
volcanic area attracts tourists

możemy wyróżnić różne typy wulkanów
rozpocznij naukę
We can distinguish various types of volcanoes

wśród nich są wygasłe wulkany, nieaktywne, aktywne i uśpione
rozpocznij naukę
Among them are extinct volcanoes, inactive, active and dormant

uprzednio płaske
rozpocznij naukę
formely flat

niektóre płyty są wypiętrzone
rozpocznij naukę
Some of plates are raised

góry i wzgórza powstają w ten sposób
rozpocznij naukę
mountains and hills are made up this way

lawa wytryskuje
rozpocznij naukę
lava wells up

twarda skała
rozpocznij naukę
Hard, solid rock

płynna skała
rozpocznij naukę
molten rock

pressure

wywierać nacisk
rozpocznij naukę
to exert pressure

Trzęsienia ziemi są wynikiem ruchów tektonicznych
rozpocznij naukę
Earthquakes are the result of tectonic movements

Wywarte ogromne ciśnienie wewnątrz ziemi
rozpocznij naukę
Exerted enormous pressure from the interior of the earth

Powoduje fale uderzeniowe, które rozchodzą się z epicentrum i ogniska
rozpocznij naukę
This causes shock waves, which spread from the epicenter and focus

ziemia drży
rozpocznij naukę
the earth trembles, quakes, shakes, vibrates

ziemia pęka
rozpocznij naukę
earth cracks

ziemia odkształca się
rozpocznij naukę
earth buckles

ziemia wystaje
rozpocznij naukę
earth protrudes

ziemia unosi się do góry
rozpocznij naukę
Earth elevates, uplifts

to powoduje rozwalanie się domów, spadają
rozpocznij naukę
This causes houses collapse, fall down

pull down

ludzie cierpią lub giną
rozpocznij naukę
people suffer or are killed

ludzie i przedmioty są zagrzebane
rozpocznij naukę
people and property are buried

budynki chwieją się
rozpocznij naukę
buildings sway and wobble

płyty zginają się
rozpocznij naukę
plate bend

płyty nachylają się
rozpocznij naukę
plate tilt

Wynikiem ruchów tektonicznych są procesy górotwórcze, orogenetyczne, epeirogenetyczne
rozpocznij naukę
The result of tectonic movements are mountain bulding movements, orogenetic, epeirogenetic

mogą one wystąpić kiedy płyty zderzają się
rozpocznij naukę
they can occur when plates collide

nacisk jest wywierany
rozpocznij naukę
compression is exerted

powoduje pękanie płyt
rozpocznij naukę
causes cracking of plates

granice płyt
rozpocznij naukę
plates boundaries

fale docierają do powierzchni
rozpocznij naukę
waves reach the surface

płyty rozdzielają się
rozpocznij naukę
plates separate

below/ beneath

pod/ nad/ powyżej
rozpocznij naukę
under / over / above

mountains of accumulations

góry fałdowe
rozpocznij naukę
fold mountains

góry stołowe
rozpocznij naukę
Table mountains

góry zrębowe
rozpocznij naukę
block mountains


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.