sutarzewicz_01.12.2016 not full

 0    57 fiszek    ewciamierzwa9309
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

podskórny tłuszcz
rozpocznij naukę
subcutaneous fat

Besides this,...

wydzielanie pewnych substancji
rozpocznij naukę
excretion of certain substances

znajdować się na rozdrożu
rozpocznij naukę
reach a crossroadS

pozbawiony złudzeń
rozpocznij naukę
disillusioned by sth

bieg schodowy / 1 kondygnacja
rozpocznij naukę
flight of stairs / 1 floor

niezdecydowanie, wahanie
rozpocznij naukę
indecisiveness

moje zbawienie
rozpocznij naukę
my salvation

rzekomo, podobno
rozpocznij naukę
reputedly

wyruszamy o świcie!
rozpocznij naukę
we're setting off at first light

wychodzić na jaw
rozpocznij naukę
come to light

wpajać komuś coś
rozpocznij naukę
impress sth upon sb

impress / e.g. impressed into the surface

ucieczka przed prześladowaniem
rozpocznij naukę
flight from persecution

gęsi w locie
rozpocznij naukę
Geese in flight

znacznie przewyższać liczebnie
rozpocznij naukę
vastly outnumber

choroba musi przebiegać po swojemu
rozpocznij naukę
disease must take its course

uniewinniony od morderstwa
rozpocznij naukę
acquitted of murder

siła napędowa, motor działań
rozpocznij naukę
the driving force

czy możesz zająć się sklepem?
rozpocznij naukę
can you take charge of the shop?

patrzeć ponurym wzrokiem
rozpocznij naukę
take a gloomy view

premia na koniec roku
rozpocznij naukę
an end-of-the year bonus

pozornie puste ulice
rozpocznij naukę
apparently deserted streets

wszedł do rutynowego użytku
rozpocznij naukę
came into routine use

nie jest również proste
rozpocznij naukę
Nor is it easy to

dokonywać systematycznych osądów
rozpocznij naukę
make systematic judgments

zadanie, które jest dosłownie niemożliwe
rozpocznij naukę
a task that is virtually impossible

mimo, ze było mgliście, wyruszyli by zdobyć górę
rozpocznij naukę
Although it was foggy, they set off to climb the mountain

choć lubię marchewki, nie chcę ich jeść codziennie
rozpocznij naukę
Much as I like carrots, I do not want to eat them every day

dochodzenie skończyło się 8 aresztowaniami
rozpocznij naukę
investigation ended up with 8 arrests

trudności w rozwiązaniu zadania
rozpocznij naukę
difficulties in completing the task

pomimo jego determinacji nigdy nie udało mu się pokonać rywali
rozpocznij naukę
despite his determination he has never managed to defeat his rival

John polega na swojej asystentce by wiedzieć co robić dalej
rozpocznij naukę
John relies on his assistant to know what to do next

odpowiedzialny za większość wytrzymałości skóry jak i za utrzymywanie jej wodoodrną
rozpocznij naukę
responsible for most of skin's durability as well as for keeping i waterproof

naczyniamia krwionośne
rozpocznij naukę
blood vessels

pomaga utrzymać skórę elastyczną, giętką
rozpocznij naukę
It helps to keep skin SUPPLE

w bezpośredni sposób
rozpocznij naukę
in a straightforward manner

czyni to dostępnym dla ludzi
rozpocznij naukę
renders it accessible to people

ekipa poszukiwawcza została zorganizowana
rozpocznij naukę
search party was organized

każda zainteresowana strona może
rozpocznij naukę
any interested party may...

tak trzymaj!
rozpocznij naukę
keep it up!

śledzić/ prowadzić rejestr
rozpocznij naukę
keep track of...

wczorajsze wydarzenia są wciąż żywe w mojej głowie
rozpocznij naukę
yesterday's events are still VIVID in my mind

bujna wyobraźnia
rozpocznij naukę
vivid imagination

żywe kolory
rozpocznij naukę
vivid colours

moje żądanie zostało zlekceważone
rozpocznij naukę
my demand went unheeded

zważać, zbaczać na
rozpocznij naukę
heed sth / pay attention to sth

jest zapotrzebowanie na grę
rozpocznij naukę
game is in demand

kredyt dostępny na żądanie
rozpocznij naukę
credit available on request

plotkuje się, że
rozpocznij naukę
it is rumored that

został zdyskwalifikowany zgodnie z
rozpocznij naukę
He was disqualified in accordance with the

wchodzi w życie jutro o 8.
rozpocznij naukę
it comes into effect at 8 o'clock

kto by pomyślał, że!
rozpocznij naukę
Fancy
‘fancy meeting all those television actors!’

w żaden sposób nie może być ten obraz przypisany Vegasowi
rozpocznij naukę
in no way can this picture be ascribed to Vegasowi

zaczyna mieć szkodliwy wpływ na
rozpocznij naukę
is starting to have a detrimental effect on

zwykle nie jestem chętny na kolarstwo
rozpocznij naukę
I don't usually GO IN FOR cycling

urlop naukowy
rozpocznij naukę
sabbatical leave


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.