[12] VB: Science and technology

 0    200 fiszek    FilipWojdak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

artifical intelligence
rozpocznij naukę
Sztuczna inteligencja

biomedical engineering
rozpocznij naukę
Inżynieria biomedyczna

cybernetyka

genetinc engineering
rozpocznij naukę
Inżynieria genetyczna

genetyka

geologia

językoznawstwo


magnetyzm

fizyka

robotyka

socjologia

statystyka

zoologia


analiza

przyciągać

korzystny

komórki

White Blood cells
rozpocznij naukę
Białe krwinki

chemik

Electric current
rozpocznij naukę
Prąd elektryczny


gęstość

double helix
rozpocznij naukę
Podwójna spirala

równanie

eksperyment

Zbadać

explore an idea
rozpocznij naukę
badać koncepcję

explore the ocean
rozpocznij naukę
odkrywać ocean

explore space
rozpocznij naukę
badać przestrzeń kosmicznągene therapy
rozpocznij naukę
terapia genowa

badać

launch a rocket
rozpocznij naukę
wystrzelić rakietę


materia

molekuła

jądro

operate remotely
rozpocznij naukę
pracować zdalnie

organ transplant
rozpocznij naukę
przeszczep organów

penicylina

zjawisko

białko / proteina

badania

revolve around the Sun
rozpocznij naukę
krążyć wokół Słońca

scientific breakthrough
rozpocznij naukę
naukowy przełom

naukowiec

rozwiązać

Space centre
rozpocznij naukę
centrum kosmiczne

Space shuttle
rozpocznij naukę
statek kosmiczny

Space station
rozpocznij naukę
Stacja Kosmiczna

Space travel
rozpocznij naukę
podróż kosmiczna

kosmiczne odpadki

struktura

technika

próbówka

treat disease
rozpocznij naukę
leczyć chorobę

rentgenowski

lornetka

caffee maker
rozpocznij naukę
ekspres do kawy

zmywarka

food processor
rozpocznij naukę
robot kuchenny

high-speed rail link
rozpocznij naukę
kolej dużych prędkości

household appliances
rozpocznij naukę
sprzęt AGD


sztuczny

wkładać wtyczkę do kontaktu

toster

washing machine
rozpocznij naukę
pralka

wind-up radio
rozpocznij naukę
przenośne radio

urządzenie

elementy sterujące

create charts
rozpocznij naukę
tworzyć wykresy

create grids
rozpocznij naukę
tworzyć tabelę

urządzenie

do calculations
rozpocznij naukę
robić obliczenia

do interactive exercises
rozpocznij naukę
wykonać ćwiczenia interaktywne

edycja muzyki


instrukcja obsługi

silnik elektryczny

gniazdko

przełącznik

flat battery
rozpocznij naukę
rozładowana bateria

take out the battery
rozpocznij naukę
wyjąć baterię

zepsuć się

zepsuty

faulty connection
rozpocznij naukę
błędne połączenie


wyczerpać się (bateria)


lift the lid
rozpocznij naukę
podnieś pokrywę

złośliwe oprogramowanie

make a funny noise
rozpocznij naukę
wydawać zabawne odgłosy

przestarzały

out of order
rozpocznij naukę
zepsuty

poor sound quality
rozpocznij naukę
słaba jakość dźwięku

remove the cover
rozpocznij naukę
zdjąć obudowę

rewire a plug
rozpocznij naukę
zmieniać wtyczkę

service centre
rozpocznij naukę
centrum serwisowe


be in working progress
rozpocznij naukę
być w toku pracy

augmented reality
rozpocznij naukę
Rzeczywistość rozszerzona

computer-generated
rozpocznij naukę
komputerowo generowany

CGI (Computer Generated Imagery)
rozpocznij naukę
grafika generowana komputerowo

statistical data
rozpocznij naukę
dane statystyczne

baza danych

instatnt messenging system
rozpocznij naukę
system szybkiego odpowiadania

odziaływać

podkładka

bezprzewodowy

superimposed
rozpocznij naukę
nałożony

arkusz kalkulacyjny

biolog

astronom

computer science
rozpocznij naukę
informatyka

computer scientist
rozpocznij naukę
informatyk

genetyk

językoznawca

mathematician
rozpocznij naukę
matematyk

meteorologist
rozpocznij naukę
meteorolog

fizyk

statistician
rozpocznij naukę
statystyk


air conditioning
rozpocznij naukę
klimatyzacja

cordless kettle
rozpocznij naukę
czajnik bezprzewodowy

have an influence on
rozpocznij naukę
wywierać wpływ na

żarówka

nawigacja satelitarna

vacuum cleaner
rozpocznij naukę
odkurzacz

conduct an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzić eksperyment

rozwijać

rozwój

wynalazek

keep records of
rozpocznij naukę
prowadzić dokumentacje

make a discovery
rozpocznij naukę
dokonać odkrycia

przewidzieć

prognoza

reach a conclusion
rozpocznij naukę
dojść do wniosku

szczepionka

clone a cell
rozpocznij naukę
sklonować komórke

compile statistics
rozpocznij naukę
sporządzać statystyki

develop a cure for
rozpocznij naukę
opracować lekarstwo na

oszacować

dowody

stawić hipotezę

hipoteza

dociekać


udowodnić

register your invention
rozpocznij naukę
zarejestrować wynalazek

report your findings
rozpocznij naukę
zgłosić wyniki swoich badań

test a theory
rozpocznij naukę
przetestować teorię

doładować

regulować

dispose of old batteries
rozpocznij naukę
wyrzucać stare baterie

ink cartridge
rozpocznij naukę
wkład z tuszem do drukarki

refer to the manual
rozpocznij naukę
sprawdzić w instrukcji

attach a document
rozpocznij naukę
dołączyć dokument

log onto a website
rozpocznij naukę
zalogować się na stronie internetowej

predictive texting
rozpocznij naukę
pisanie SMS-ów przy pomocy metody słownikowej

word processing
rozpocznij naukę
edycja i formatowanie tekstów

punktor

zminimalizować

powtórzyć, przywrócić / cofnąć

zawiesić się

przerwa w dostawie prądu

przestawać działać/rozładowywać się

run out of time
rozpocznij naukę
zabrakło czasu

odbić

identity fraud
rozpocznij naukę
kradzież tożsamości

be addicted to
rozpocznij naukę
być uzależniony od

best value for money
rozpocznij naukę
najlepszy stosunek ceny do jakości

programy TV na życzenie w internecie

constant lack of time
rozpocznij naukę
stały brak czasu

polegać na

distant future
rozpocznij naukę
odległej przyszłości

electronic noticeboard
rozpocznij naukę
elektroniczna tablica ogłoszeń

skończyć

futuristic trends
rozpocznij naukę
futurystyczne trendy

wydać stłumiony okrzyk

punktualnie

przejąć

postęp

alleviate pain
rozpocznij naukę
złagodzić ból

zmieniać, zmodyfikować

come to rescue
rozpocznij naukę
przyjść na ratunek

come up with
rozpocznij naukę
wymyślić

comprehensible
rozpocznij naukę
zrozumiały

cutting-edge surgery
rozpocznij naukę
przełomowa operacja chirurgiczna

wymiar

offer an insight into sth
rozpocznij naukę
przedstawić wgląd w coś

raise concerns
rozpocznij naukę
wyrazić zaniepokojenie

powstrzymać

severe migraine
rozpocznij naukę
ciężka migrena


technological advancement
rozpocznij naukę
postęp techniczny

the onset of sth
rozpocznij naukę
Początek czegoś


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.