unit 3 cz 2

 0    99 fiszek    izunadrops
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

abilities

wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results

poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standard

wszechstronny rozwój
rozpocznij naukę
all-round development

chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
attend school

average

mól ksiązkowy
rozpocznij naukę
Bookworm

przeprowadzać burzę mózgów
rozpocznij naukę
brainstorm

kreatywność
rozpocznij naukę
creativity

distinguished

celować w czymś
rozpocznij naukę
excel at sth

gifted

omawiac prace domową
rozpocznij naukę
discuss homework

nauczanie domowe
rozpocznij naukę
homeschooling

know-it-all

trudności w uczeniu
rozpocznij naukę
learning difficulties

robić postępy
rozpocznij naukę
make progress

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
to learn by heart/memorise

znakomite oceny
rozpocznij naukę
outstanding grades

słuchać uwaznie
rozpocznij naukę
pay attention

wyznaczać cele
rozpocznij naukę
to set targets

umiejętności
rozpocznij naukę
skills


sprawdać listę obecności
rozpocznij naukę
take attendance

praca zespołowa
rozpocznij naukę
teamwork

nie chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
be off school

prześladować
rozpocznij naukę
bully

prześladowanie
rozpocznij naukę
bullying

oszukiwac/ściągać
rozpocznij naukę
cheat

ściągać/spisywać
rozpocznij naukę
copy

cheat notes

mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
rozpocznij naukę
do well/badly at school/in exams

wydalić ze szkoły
rozpocznij naukę
expell sb

expulsion

nie osiągnąć czegoś
rozpocznij naukę
fail to achieve sth

failure

mieć słabe wyniki
rozpocznij naukę
get poor results

mieć problemy/trudności
rozpocznij naukę
have a hard time

beznadziejny
rozpocznij naukę
hopeless

indyvidualne podejście
rozpocznij naukę
individual approach

źle się zachowywać
rozpocznij naukę
misbehave

przewinienie
rozpocznij naukę
offence

pokonywac problemy
rozpocznij naukę
overcome problems

zajęcia wyrównawcze
rozpocznij naukę
remedial classes

chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip lessons

specjalne potrzeby edukacyjne
rozpocznij naukę
special educational needs

support

słabe punkty
rozpocznij naukę
weaker areas

Brytolska Matura
rozpocznij naukę
A-levels

assessment

egzamin wstepny
rozpocznij naukę
entrance exam

arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
an exam paper

wyniki egzaminu
rozpocznij naukę
exam results

zasady zdawania egzaminu
rozpocznij naukę
examination rules

egzamin zewnetrzny/wewnętrzny
rozpocznij naukę
exam external / internal

nie zdać testu/egzaminu
rozpocznij naukę
gail a test/an exam

oblać egzamin
rozpocznij naukę
flunk an exam

Brytyjski egazmin gimnazjalny
rozpocznij naukę
GCSEs


średnia ocen
rozpocznij naukę
Grade point average

stopień wyrażony w punktach
rozpocznij naukę
mark


egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam

dzienniczek internetowy
rozpocznij naukę
online report

pass the test

arkusze egazminacyjne z porpzednich lat
rozpocznij naukę
past papers

zdawać ponownie egzamin
rozpocznij naukę
re-sit exam

egzamin po ukończeniu nauki w szkole
rozpocznij naukę
school-leaving exam

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
a school report

otrzymać 100 punktów
rozpocznij naukę
get 100 points

przygotować egzamin
rozpocznij naukę
set an exam

podejść do egzaminu
rozpocznij naukę
take the exam

pisać sprawdzian
rozpocznij naukę
take a test

świetlica szkolna
rozpocznij naukę
afterschool club

chodzić na kurs
rozpocznij naukę
attend a course

Zostać członkiem
rozpocznij naukę
become a member

rozwijać zdolności artystyczne
rozpocznij naukę
develop artistically

rozwijać umiejetności interpersonalne
rozpocznij naukę
develop interpersonal skills

kurst pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
first aid training

zapisać się do klubu
rozpocznij naukę
join the club

brac udział
rozpocznij naukę
participate

chór szkolny
rozpocznij naukę
school choir

orkiestra szkolna
rozpocznij naukę
school orchestra

society

voluntary

catch up on

to catch up with

rzucić szkołe
rozpocznij naukę
drop out of school

mieć zaległości
rozpocznij naukę
fall behind with school work

zabrac się do pracy
rozpocznij naukę
get down to work

hand in

note down

take in

spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late

a piece of cake

pracować do późna w nocy
rozpocznij naukę
burn the midnight oil

całkowicie się pogubić
rozpocznij naukę
feel out of your depth

znać coś na wylot
rozpocznij naukę
know sth inside out

zdać śpiewająco
rozpocznij naukę
pass with flying colors


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.