zmiany w aktywach i pasywach 2

 0    11 fiszek    agnieszkamusur
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

długoterminowe aktywa trwałe
rozpocznij naukę
Long-term financial assets

długoterminowe należności
rozpocznij naukę
long-term receivables

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
rozpocznij naukę
deferred income tax assets

zaliczki na dostawy
rozpocznij naukę
advances for deliveries

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
rozpocznij naukę
Cash and other pecuniary assets

rezerwa na zobowiązania
rozpocznij naukę
provision for liabilities

koszty ogólnego zarządu
rozpocznij naukę
general and administrative costs/expenses

zysk/strata z działalności gospodarczej
rozpocznij naukę
profit / loss on business activities

koszty działalności operacyjnej
rozpocznij naukę
Operating expenses

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
rozpocznij naukę
repayment of granted long-term loans

należności i zobowiązania
rozpocznij naukę
receivables and liabilities


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.