ANGIELSKI SGH

 0    131 fiszek    patrykpilarski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Świadczenia dodatkowe
rozpocznij naukę
Fringe benefits

incentive

Rotacja pracowników
rozpocznij naukę
Staff turnover

Fizyczny pracownik
rozpocznij naukę
Manual worker

burden


assumption

reliable

odzwierciedlać
rozpocznij naukę
To reflect

initiative

To force

Niewykwalifikowany
rozpocznij naukę
Unskilled

Płaca minimalna
rozpocznij naukę
Minimum wage

Funkcja/rola
rozpocznij naukę
Function

autonomiczny
rozpocznij naukę
Autonomous

the control that a manager has over workers
rozpocznij naukę
Line authority

Zgłaszać się u kogoś/gdzieś
rozpocznij naukę
To report to sb/sth

Delegate

Podejmować decyzje
rozpocznij naukę
To Make decisions

dawać priorytet lub pierwszeństwo czemuś
rozpocznij naukę
Give priority to sth

Motywować zespół
rozpocznij naukę
Motivate staff

shaped like a pyramid
rozpocznij naukę
Pyramidal

Successive
z rzędu

Nie do pogodzenia/niekompatybilny
rozpocznij naukę
Incompatible

indywidualista
rozpocznij naukę
maverick

A disadvantage
rozpocznij naukę
Drawback

An unpleasant or violent competition for power (walka o władzę)
rozpocznij naukę
Power struggle

to get into a stronger position than someone else so that you are controlling a situation
rozpocznij naukę
Get the upper hand

To pay for something (especially something expensive)
rozpocznij naukę
Foot the bill

Making sb responsible for what he does and able to explain his action
rozpocznij naukę
To hold sb accountable

Making sb responsible for what he does and able to explain his action
rozpocznij naukę
To hold sb to account

To avoid fights (unikać starć)
rozpocznij naukę
To avoid clashes

Family business
rozpocznij naukę
Family run company

when two or more companies or organizations join together (fuzja)
rozpocznij naukę
Merger

the fixed period of time when someone does an important job or is in a particular place (kadencja)
rozpocznij naukę
Term

to increase in amount or level
rozpocznij naukę
To mount (e.g. speculation mount)

Quarterly

First/better than anything else
rozpocznij naukę
Second to none

cherish

popular/recognised brands/name
rozpocznij naukę
Household brand/name

Indulge yourself/dogadzać
rozpocznij naukę
Treat yourself to sth

Zająć stanowisko
rozpocznij naukę
To take a stance

wyraźny/rzucający się w oczy
rozpocznij naukę
conspicuous

cease

Targować się/okazja
rozpocznij naukę
bargain

alter

To revolve around

To kick-start

To have debts
rozpocznij naukę
To be in the red

To have profits
rozpocznij naukę
To be in the black

To embrace

dislike/hate
rozpocznij naukę
To be loth

To fork out

Pracować na pełnych obrotach
rozpocznij naukę
To work at full capacity

People who work in sales
rozpocznij naukę
Sales force

commision

Ułatwienia kredytowe
rozpocznij naukę
Credit facilities

Marża zysku
rozpocznij naukę
Profit margin

Zysk zatrzymany
rozpocznij naukę
Retained earnings

non-essential

Zaufanie konsumentów/nastroje konsumenckie
rozpocznij naukę
Consumer confidence

Wydać dużo pieniędzy
rozpocznij naukę
To splurge money on sth

Zedrzeć z kogoś pieniądze
rozpocznij naukę
To rip sb off

Ostentacyjna konsumpcja
rozpocznij naukę
Conspicuous consumption

Oszczędne gospodarowanie
rozpocznij naukę
austerity

Zwiększyć poczucie własnej wartości
rozpocznij naukę
To boost self-esteem

księgowy po angielsku
accountant

assign

Struktura macierzowa
rozpocznij naukę
Matrix structure

Hierarchiczna organizacja funkcjonalna
rozpocznij naukę
Hierarchical functional structure

expertise

Moc/władza/autorytet
rozpocznij naukę
authority


wada/przewinienie
rozpocznij naukę
demerit

Rozchodzić się/odbijać się
rozpocznij naukę
To reverberate


teetotal

dziesiątkować
rozpocznij naukę
To decimate

Rozbieg/okres tuż przed
rozpocznij naukę
run-up

opłaty/zarzuty
rozpocznij naukę
charges

luźny/niedbały
rozpocznij naukę
sloppy

latter

Wtórny/coś powstałe na bazie czegoś wcześniejszego (Film/firma)
rozpocznij naukę
spin-off

inevitable

kaprys/fanaberia
rozpocznij naukę
whim

Nie mówiąc już o / a tym bardziej
rozpocznij naukę
Let alone

Poczucie bycia potraktowanym niesprawiedliwie
rozpocznij naukę
Feel hard done-by

Pociągnąć ich do odpowiedzialności
rozpocznij naukę
Hold them accountable

Okazać się
rozpocznij naukę
Turn out


turmoil

= ruin/destroy
rozpocznij naukę
Thwart (plans)

Ostro krytyczny
rozpocznij naukę
Fiercely critical

Jeśli się powiedzie
rozpocznij naukę
If deal goes through

Cło/taryfa celna
rozpocznij naukę
tariff

Chętny do zaostrzania polityki
rozpocznij naukę
Be keen to tighten the policy

Overshoot

Oddział (firmy)
rozpocznij naukę
division

Concerned about

Próba przejęcie
rozpocznij naukę
pursuit

defraudować
rozpocznij naukę
embezzle

Bring profits
rozpocznij naukę
To yield

To scrap (a product/an idea)

Okazać się
rozpocznij naukę
To prove success

wyszarpnąć
rozpocznij naukę
To yank

The person who has or had a particular official position (osoba piastująca urząd)
rozpocznij naukę
Incumbent

a short interruption in a war or argument/or an agreement to stop fighting or arguing for a period of time (rozejm)
rozpocznij naukę
Truce

zniszczenia/uszkodzenia
rozpocznij naukę
Damage

Compensation/pay for a damage
rozpocznij naukę
Damages

To have the opposite effect to the one you intended
rozpocznij naukę
Backfire

To check something that is written or printed in order to correct any mistakes in it
rozpocznij naukę
proofread

Kind and gentle
rozpocznij naukę
benign

An action or a venture that involves risk
rozpocznij naukę
Gamble

Existing everywhere
rozpocznij naukę
pervasive

Very harmful or evil
rozpocznij naukę
Pernicious

Great danger
rozpocznij naukę
peril

Przywlec / doprowadzić na skraj bankructwa
rozpocznij naukę
To drag to the brink of bankruptcy

Wyznaczyć cele
rozpocznij naukę
To set targets

Nierealistyczny cel
rozpocznij naukę
stretch goal

Pobudzić / zwiększyć wydajność
rozpocznij naukę
To boost productivity

Używany oszczędnie
rozpocznij naukę
Used sparingly

Rażące błędy
rozpocznij naukę
Blatant errors

Sound advice

Kosztem czegoś/kogoś
rozpocznij naukę
At the expense of

Motivation talk
rozpocznij naukę
Pep talk

Go awayget lost
rozpocznij naukę
Hit the bricks

Stosunki kadrowe
rozpocznij naukę
Office politics

wrażliwy/podatny
rozpocznij naukę
susceptible

policy of favoring members of a disadvantaged group
rozpocznij naukę
Affirmative action

the tendency to award progressively higher academic grades for work that would have received lower grades in the past
rozpocznij naukę
Grade inflation

Rygorystyczny
rozpocznij naukę
rigorous


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.