życie szkolne

 0    59 fiszek    erosiak0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nieobecnydręczyć / prześladować

check your work
rozpocznij naukę
sprawdź swoją pracę

skupić się

podręcznik

praca okresowa

program nauczania

termin wykonania pracy

dyktando

do your homework
rozpocznij naukę
zrobić swoją pracę domową

prowadzić badania/zbierać informacje

do / write an assignment
rozpocznij naukę
wykonać / napisać zadaną pracę

do / write an essay
rozpocznij naukę
napisać wypracowanie, esej

get suspended
rozpocznij naukę
zostać zawieszonym

give a presentation
rozpocznij naukę
przedstawić prezentację

give a talk on
rozpocznij naukę
wygłosić referat na temat

hand in homework
rozpocznij naukę
oddać pracę domową

przerwa na lunch

learning style
rozpocznij naukę
styl uczenia się

make mistakes
rozpocznij naukę
robić błędy

miss lessons
rozpocznij naukę
opuszczać lekcje

motivate / motivating
rozpocznij naukę
motywować / motywujący

zeszyt

packed lunch
rozpocznij naukę
drugie śniadanie

strój gimnastyczny

wagarować

obecny; prezentować

project work
rozpocznij naukę
prace projektowa

report someone
rozpocznij naukę
donieść na kogoś

set homework
rozpocznij naukę
zadawać pracę domową

zwolnienie lekarskie

autobus szkolny

rok szkolny

take a gap year
rozpocznij naukę
zrobić sb przerwę na rok pomiędzy szkołą średnią a studiami

robić notatki


plan lekcji

work on a project
rozpocznij naukę
pracować nad projektem

work in pairs
rozpocznij naukę
pracować w parach

osoba nieobecna

absencja

zgromadzenie, apel

obecność na zajęciach / frekwencja

compulsory / obligatory
rozpocznij naukę
obowiązkowy

concentration span
rozpocznij naukę
czas skupienia uwagi

urwać się z lekcji

kara zatrzymania ucznia po lekcjach

podrabiać

wolna lekcja "okienko"

były student

opcionalny / dobrowolny

prize-giving
rozpocznij naukę
rozdanie nagród

punktualność

take the register
rozpocznij naukę
sprawdzać obecność

take time off
rozpocznij naukę
wziąć wolne

samouczek

życie szkolne


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.