START FROM SCRATCH

 0    39 fiszek    zeuskris
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zacząć od początku, zacząć od zera
rozpocznij naukę
start from scratch / start from zero

przywilej, uprawnienie, zaszczyt / uprzywilejować
rozpocznij naukę
privilege

uprzywilejowany
rozpocznij naukę
privileged

dobrze położony, dobrze sytuowany
rozpocznij naukę
well situated


przyjąć łapówkę
rozpocznij naukę
accept a bribe

jest obecnie w toku
rozpocznij naukę
is now underway

może wywoła falę
rozpocznij naukę
it may will trigger a wave of

zrezygnował ze stanowiska
rozpocznij naukę
he resigned from a post

w wyniku, w następstwie
rozpocznij naukę
in the wake of

nabyć, zdobyc, otrzymać
rozpocznij naukę
acquire

masywna-solidna operacja
rozpocznij naukę
massive operation

unikanie podatków
rozpocznij naukę
tax evasion / tax dodging

wzbudzić oburzenie, skandal
rozpocznij naukę
arouse an outrage

nie będzie nadawać się do picia
rozpocznij naukę
will not be fit to drink

nie będzie zdolny stanąć przed sądem
rozpocznij naukę
will not be fit to stand a trial

konieczność, potrzeba
rozpocznij naukę
necessity

chrapanie / chrapanie
rozpocznij naukę
snore

warczenie / warczeć
rozpocznij naukę
snarl

nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem
rozpocznij naukę
it is no use crying over spilt milk

zakaz / zakazać
rozpocznij naukę
ban

Nie ma sensu zabierać suszarki na pustynię
rozpocznij naukę
There is no point in taking a hair dryer to a desert

to było głupie z waszej strony, żeby mnie zapytać
rozpocznij naukę
it was silly of you to ask me

w zdrowym ciele zdrowy duch
rozpocznij naukę
a sound mind in a sound body

owijać w bawełnę
rozpocznij naukę
beating around the bush

na prawdę to lubię
rozpocznij naukę
I really enjoy it

muszę dotrzymać terminów
rozpocznij naukę
I have to meet deadlines

współczesny
rozpocznij naukę
contemporary

coś się staje coraz szybciej
rozpocznij naukę
something is getting faster

zniechęcać, odwieść
rozpocznij naukę
discourage

miłośnik-kibic, wentylator
rozpocznij naukę
fan

so far

zgodne z normą
rozpocznij naukę
comply with a standard

zgodne z przepisami
rozpocznij naukę
comply with regulations

zgodne z zasadami
rozpocznij naukę
comply with the rules

zastosowac się
rozpocznij naukę
comply

in compliance with

to zależy od Ciebie
rozpocznij naukę
it is up to you

to zależy od sytuacji
rozpocznij naukę
it depends on the situation


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.