PL LA fiszki 5

 0    304 fiszki    lantczak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

średni, środkowy, środek
rozpocznij naukę
middle, mid

w średnim wieku
rozpocznij naukę
middle-aged

w połowie sierpnia
rozpocznij naukę
in half of August, in mid-August

które odbędzie się
rozpocznij naukę
to be held

które odbędzie się w poniedziałek
rozpocznij naukę
to be held on monday

aby dowiedzieć się o czymś
rozpocznij naukę
to find out about something

treasurer

społeczeństwo
rozpocznij naukę
society

społeczeństwo jest podzielone
rozpocznij naukę
society is divided

debata społeczna
rozpocznij naukę
societal debate

punktualność
rozpocznij naukę
timekeeping

Dawno już minęły czasy
rozpocznij naukę
Long gone are the times

Jako członek Rady Nadzorczej
rozpocznij naukę
Being a Supervisory Board Member

Jest, przebywanie, byt, trwający
rozpocznij naukę
being

Rola w niepełnym wymiarze czasu
rozpocznij naukę
part-time role

przychodzi mi do głowy
rozpocznij naukę
comes to my mind

najlepszą rzeczą, jaka przychodzi do głowy
rozpocznij naukę
the best thing that comes to mind

Jestem szczególnie dumny
rozpocznij naukę
I am particularly proud

szczególnie
rozpocznij naukę
especially, particulary


punktualność jest dla mnie ważna
rozpocznij naukę
timekeeping is important to me

fast, quick

quickly


slow down


sprzedać siebie
rozpocznij naukę
sell yourself

perhaps

Dobrym przykładem, który przychodzi mi do głowy jest
rozpocznij naukę
good example that comes to my mind is

debata, dyskusja
rozpocznij naukę
debate

omawiać problem
rozpocznij naukę
discuss the problem, debate an issue

debata dotycząca
rozpocznij naukę
debate concerning

chill out

zrelaksować się po szkole
rozpocznij naukę
chill out after school

to byłby dobry pomysł
rozpocznij naukę
it would be good idea

przestań się denerwować
rozpocznij naukę
stop getting nervous, keep your hair on

dzwonić po informację
rozpocznij naukę
to ring up for information

useful

przydatna lekcja
rozpocznij naukę
useful lesson

przydatność
rozpocznij naukę
usefulness

który jest użyteczny
rozpocznij naukę
which is useful

elementem kluczowym
rozpocznij naukę
a key element, key part

expression

wyrazy współczucia
rozpocznij naukę
my condolences, expressions of sympathy

rozpocząć karierę
rozpocznij naukę
start a career

spędzić trochę czasu podróżując
rozpocznij naukę
spend some time traveling

znaleźć pracę w sprzedaży
rozpocznij naukę
find a job in sales

dostać pracę jako sprzedawca
rozpocznij naukę
get a job as a salesman

szybko i łatwo zarobić dużo pieniędzy
rozpocznij naukę
quickly and easily earn a lot of money

mieć kilka pytań
rozpocznij naukę
have some questions

powoli w dół
rozpocznij naukę
slowly down

hitchhiking

except, apart from

oprócz tego
rozpocznij naukę
apart from that

Abstrahując od wszystkiego
rozpocznij naukę
Apart from anything

niezależnie, osobno
rozpocznij naukę
apart

Zła wiadomość
rozpocznij naukę
Bad news

nie ma możliwości
rozpocznij naukę
there is no possibility

by the way

pracować na zminy
rozpocznij naukę
work shifts

Pracować na niepełny etat
rozpocznij naukę
Work part-time

Pracować na pełny etat
rozpocznij naukę
Work full time

mieć elastyczny czas pracy
rozpocznij naukę
work flexitime hours

szczerze mówiąc
rozpocznij naukę
frankly speaking

Chciałbym, ale...
rozpocznij naukę
I'd like to, but...

teoretycznie
rozpocznij naukę
theoretically

teoretycznie dokładny rozmiar
rozpocznij naukę
theoretically exact size

chcesz pracować w niepełnym wymiarze godzin?
rozpocznij naukę
would you like to work part-time?

powiedz mi coś o swojej edukacji
rozpocznij naukę
Tell me something about your education

stopień (temperatury, naukowy)
rozpocznij naukę
degree (temperature, scientific)

stopni Celsjusza
rozpocznij naukę
degrees Celsius

master degree

w rzeczywistości
rozpocznij naukę
in fact

natychmiast, jak tylko
rozpocznij naukę
as soon as

tak szybko, jak tylko mogła
rozpocznij naukę
as soon as she could

jak najszybciej
rozpocznij naukę
as soon as possible

Byłem wkrótce odpowiedzialny za
rozpocznij naukę
I was soon responsible for

Moje ostatnie pytanie
rozpocznij naukę
My last question

mam dyplom z logistyki
rozpocznij naukę
I have a degree in logistics

wykształcenie
rozpocznij naukę
education

Targi Edukacyjne
rozpocznij naukę
Education Fair

System edukacji
rozpocznij naukę
The education system

oczekiwania finansowe
rozpocznij naukę
financial expectations

świadczenia dodatkowe
rozpocznij naukę
fringe benefit

ukończyć uniwersytet
rozpocznij naukę
to graduate from university

przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch-break

szanse na awans
rozpocznij naukę
opportunities for promotion

stała praca
rozpocznij naukę
permanent job

stałe godziny pracy
rozpocznij naukę
regular working hours

to earn

zarabiaj pieniądze
rozpocznij naukę
earn money

zarabiać na życie
rozpocznij naukę
to earn a living

praca na pełnym etacie
rozpocznij naukę
full-time job

a salary

a rise, salary increase

wynagrodzenie tygodniowe
rozpocznij naukę
wage

zamieszczać ogłoszenie
rozpocznij naukę
advertise

targi książki
rozpocznij naukę
book fair

detail

szczegółowy
rozpocznij naukę
detailed

nie wahaj się ze mną skontaktować
rozpocznij naukę
do not hesitate to contact me

w załączeniu
rozpocznij naukę
enclosed

fluently

dalsze informacje
rozpocznij naukę
further information

czekać z niecierpliwością na
rozpocznij naukę
look forward to

kampania marketingowa
rozpocznij naukę
Marketing Campaign

to promote, to stimulate

praca jest zgodna z moimi zawodowymi zainteresowaniami
rozpocznij naukę
the job matches my proffessional interests

dziękuję za danie mi szansy
rozpocznij naukę
thank you for giving me a chance

Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej
rozpocznij naukę
I'm looking forward to learning more

Do zobaczenia na rozmowie
rozpocznij naukę
See you at the interview

Widziałem twoje ogłoszenie w gazecie lokalnej
rozpocznij naukę
I saw your advertisement in a local paper

potrzebne kwalifikacje
rozpocznij naukę
necessary qualifications, qualifications needed

kontakt z Państwem
rozpocznij naukę
hearing from you

w załączonym cv
rozpocznij naukę
in the attached cv, in the enclosed cv

które zostało ogłoszone w
rozpocznij naukę
which was advertised in

uspokoić się
rozpocznij naukę
calm down

przekonać kogoś
rozpocznij naukę
reassure someone

calm, reassure

wreszcie / nareszcie
rozpocznij naukę
at last

Nie mam całego dnia
rozpocznij naukę
I haven't got all day

Nazywasz się dobrym pracownikiem?
rozpocznij naukę
Call yourself a good employee?

honestly

szczerze mówiąc
rozpocznij naukę
to be honest, honestly speaking

are you kidding? are you joking?

get away

I'll give you a hand

Jeśli chcesz
rozpocznij naukę
If you like

tak szybko, jak to możliwe
rozpocznij naukę
A.S.A.P. as soon as possible

pospiesz się
rozpocznij naukę
hurry up, get a move on

zrób to szybciej
rozpocznij naukę
do it more quickly

przyłóż się do pracy
rozpocznij naukę
pull your finger out

zacząć pracować ciężej
rozpocznij naukę
start working harder

błyskawicznie
rozpocznij naukę
quick as a flash

bardzo szybko
rozpocznij naukę
very quickly

bardzo szybko i w bardzo krótkim czasie
rozpocznij naukę
very quickly and in a very short time

już wkrótce
rozpocznij naukę
coming soon, very soon

szybkie i proste rozwiązanie
rozpocznij naukę
fast and easy solution

szybkie ustalenie
rozpocznij naukę
quick fix

sztuczne łzy
rozpocznij naukę
artificial tears

zastanawiam się
rozpocznij naukę
I'm wondering

miracle, wonder

wonderful

wonderful

panacea, miracle cure

Skierowanie na badania lekarskie
rozpocznij naukę
Referral for medical examination

studia podyplomowe
rozpocznij naukę
postgraduate studies

Ukończyłem studia podyplomowe
rozpocznij naukę
I completed postgraduate studies

skupić się na
rozpocznij naukę
focus on

Skupiam się na moim angielskim
rozpocznij naukę
I focus on my English

Obecnie rozwijam mój angielski
rozpocznij naukę
Currently I develop my English

Pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił
rozpocznij naukę
first thing I would to would

I would

Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić to poznanie zespołu
rozpocznij naukę
The first thing I would do is get to know the team

Chciałbym wiedzieć
rozpocznij naukę
I would like to know

przyczyniać się do
rozpocznij naukę
contribute to

przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników
rozpocznij naukę
contribute to achieving better results

reasonably, meaningfully

Wyniki mogą być zaskakujące
rozpocznij naukę
results might surprise you

Doskonałość
rozpocznij naukę
Perfection, Excellence

Doskonałość jest najlepszym sposobem walki z dyskryminacją.
rozpocznij naukę
Perfection is the best way to fight discrimination.

Doskonałość w logistyce
rozpocznij naukę
Excellence in Logistics

skutecznie zoptymalizować
rozpocznij naukę
effectively optimize, successfully optimise

jest kształtowana przez
rozpocznij naukę
is being shaped by

Szereg czynników zewnętrznych
rozpocznij naukę
A number of external factors

external

ściana zewnętrzna
rozpocznij naukę
external wall

egzamin wewnętrzny
rozpocznij naukę
internal exam

Factors

Czynniki wpływające na
rozpocznij naukę
Factors affecting on

Miała za zadanie
rozpocznij naukę
She was tasked with

zidentyfikowanie kluczowych wyzwań
rozpocznij naukę
identify key challenges

trendy w branży
rozpocznij naukę
industry trends

related to

związanych z logistyką i łańcuchem dostaw w Europie.
rozpocznij naukę
related to logistics and supply chain in Europe.

widoczność
rozpocznij naukę
visibility

widoczność jest ograniczona przez mgłę
rozpocznij naukę
visibility is reduced by fog

widoczność w mediach społecznościowych
rozpocznij naukę
visibility in social media

Przejrzystość łańcucha dostaw
rozpocznij naukę
Supply chain visibility

zaawansowany
rozpocznij naukę
advanced

jak zaawansowani jesteśmy?
rozpocznij naukę
how advanced are we?

współpraca
rozpocznij naukę
cooperation, collaborations

Przyjemnej lektury
rozpocznij naukę
Happy reading!

Ciesz się i czuć się swobodnie
rozpocznij naukę
Enjoy and feel free

nie krępuj się
rozpocznij naukę
feel free

zasoby, środki
rozpocznij naukę
Resources

Czy chcesz rozpocząć karierę w naszej firmie?
rozpocznij naukę
Are you looking to start a career on our company?

Engineer

Engineering

szeroki zakres
rozpocznij naukę
broad field

flexibly

okazja do nauki
rozpocznij naukę
an opportunity to study

dołączyć za darmo
rozpocznij naukę
join for free

Dowiedz się więcej tutaj
rozpocznij naukę
Find out more here

umożliwiać
rozpocznij naukę
enable

gdziekolwiek jesteś
rozpocznij naukę
wherever you are

rówieśnicy
rozpocznij naukę
peers

Sprostać wyzwaniu
rozpocznij naukę
Meet the challenge

dla solidnych logistycznych profesjonalistów
rozpocznij naukę
for rock-solid professionals in Logistics

twardy jak skała, solidny
rozpocznij naukę
rock-solid

tęsknić, chybienie, brakować
rozpocznij naukę
miss

Nie przegap okazji
rozpocznij naukę
Don't miss the opportunity

udział, dzielić się
rozpocznij naukę
share

dziękuję za podzielenie się informacją
rozpocznij naukę
Thank you for sharing information

just ahead

tuż przed szansą
rozpocznij naukę
opportunity just ahead

Z poważaniem,
rozpocznij naukę
yours faithfully, yours sincerely

wzrost / zwiększenie
rozpocznij naukę
rise

Co z wtorkiem wieczorem w takim razie?
rozpocznij naukę
what about tuesday evening then?

Twoje kwalifikacje wyglądają imponująco
rozpocznij naukę
Your qualifications look impressive

trzymaj się mocno proszę
rozpocznij naukę
Hold tight please

dyrektor wykonawczy
rozpocznij naukę
Executive Director

Jak się czujesz Anno?
rozpocznij naukę
How are you feeling Anna?

nie martw Anno
rozpocznij naukę
Don't worry Anna

tak długo, jak mówisz właściwe rzeczy będzie dobrze
rozpocznij naukę
As long as you say the right things will be fine

czego potrzebujesz
rozpocznij naukę
what do you need

musisz być pewny siebie
rozpocznij naukę
You need to be confident

daj mi przykłady
rozpocznij naukę
Give me examples

budowanie marki
rozpocznij naukę
branding

takie stanowisko
rozpocznij naukę
Such a position

kontynuować, postępować, przebiegać
rozpocznij naukę
proceed

co cię przyciągnęło
rozpocznij naukę
What attracted you?

zachęcenie, przyciąganie
rozpocznij naukę
attract

dobrze znana firma
rozpocznij naukę
a well-known company

nie znałem tej firmy
rozpocznij naukę
I didn't know this company

renomowana firma
rozpocznij naukę
reputable company

z wieloletnim doświadczeniem
rozpocznij naukę
With many years of experience

Jestem zaangażowany w moją pracę
rozpocznij naukę
I'm involved in my job

poważny biznes
rozpocznij naukę
Serious business

seriously

poważnie chory
rozpocznij naukę
seriously ill

jak podkreślił
rozpocznij naukę
As he stressed

Wyzwanie intelektualne
rozpocznij naukę
Intellectual challenge

wykonanie strategii
rozpocznij naukę
execute strategies

w celu wykorzystania możliwości rynkowych
rozpocznij naukę
To exploit market opportunities

Ja rozwiązuje problemy
rozpocznij naukę
I resolves issues, I solve problems

Jestem w stanie osiągnąć lepsze wyniki
rozpocznij naukę
I am able to achieve better results

Inni uważali, że były nieosiągalne
rozpocznij naukę
others believed were unachievable

nieosiągalne / niemożliwe do osiągnięcia
rozpocznij naukę
unachievable/ impossible to achieve

achieve

Osiągnięcia
rozpocznij naukę
Achievements

czy powiedział byś że to jest dobrze zrobione
rozpocznij naukę
would you say that it is well done

uważam się za ukierunkowanego na cel
rozpocznij naukę
I consider myself to be goal-orientated

Skupiam się na moich ustalonych celach
rozpocznij naukę
I focus on my setting objectives

zoptymalizować wydajność mojego zespołu
rozpocznij naukę
optimize performance of my unit

przy, wzdłuż, wraz
rozpocznij naukę
Alongside

przedstawienie, wydajność, wykonanie
rozpocznij naukę
Performance

wspólne wykonanie
rozpocznij naukę
corporate performance

potrzebuję więcej czasu
rozpocznij naukę
I need more time

to zajmuje dużo więcej niż
rozpocznij naukę
It takes much more than that

Ustawienie krótkoterminowych przepływów pieniężnych
rozpocznij naukę
Setting short-term cash flows

podobne praktyki
rozpocznij naukę
Similar practices

To jest strategicznie uzasadnione
rozpocznij naukę
This is strategically justified

certainly

W mojej poprzedniej firmie byłem kierownikiem CD
rozpocznij naukę
In my previous company I was a CD manager

byłeś dyrektorem logistyki
rozpocznij naukę
You were the director of logistics

potem pracowałem sześć lat w Dino
rozpocznij naukę
afterwards I worked six years in Dino

Jak byś opisał swoje główne zadania
rozpocznij naukę
How would you describe your main tasks?

W zakresie moich obowiązków jest
rozpocznij naukę
in scope of my responsibilities is

wykonanie danej strategii
rozpocznij naukę
Execution a given strategy

postęp od, przejście od
rozpocznij naukę
Progress from

faktyczne opracowanie nowej strategii
rozpocznij naukę
actually developing a new strategy

innymi słowy
rozpocznij naukę
in other words

zmiana z bycia częścią zespołu do zarządzania nim
rozpocznij naukę
shift from participating in team to leading them

Założenia rachunku zysków i strat
rozpocznij naukę
Assume profit and loss account

zakładam że
rozpocznij naukę
I assume that

twoje osiagnięcia
rozpocznij naukę
Your achievements, your track record

kiedy ostatnim razem musiałeś pracować z innymi
rozpocznij naukę
when last time you had to work with others

decydujący projekt
rozpocznij naukę
critical project

wykonać, ukończyć
rozpocznij naukę
accomplish

rozwijanie świadomości ludzi
rozpocznij naukę
Developing people's awareness

świadomość
rozpocznij naukę
awareness

składa się z co najmniej trzech członków
rozpocznij naukę
composed of at least three members

przynajmniej / co najmniej
rozpocznij naukę
at least

różne podmioty, różne jednostki
rozpocznij naukę
Different entities

różnorodny, różny
rozpocznij naukę
diverse

pracują razem na rzecz wspólnego celu
rozpocznij naukę
They work together for a common goal

wykorzystać
rozpocznij naukę
exploit

używać go do własnej korzyści
rozpocznij naukę
use to one's advantage

Jestem mocno zmotywowany i dobrze zorganizowany
rozpocznij naukę
I am strongly motivated and highly organized

niższa cena z biegiem czasu
rozpocznij naukę
Lower price over time

ustawia się stosunkowo wysoką cenę
rozpocznij naukę
sets a relatively high price

marketingowiec
rozpocznij naukę
marketer

wśród, pośród, między
rozpocznij naukę
Amongst, among

przywództwo/ bycie liderem
rozpocznij naukę
Leadership

jestem przywódcą
rozpocznij naukę
I'm a leader

uważam, że
rozpocznij naukę
I considers that

Kluczowa cecha
rozpocznij naukę
Key feature

brał udział
rozpocznij naukę
took part, he participated

na jednym z etapów mojej kariery
rozpocznij naukę
At one stage of my career

ma zarówno laptopa i samochód
rozpocznij naukę
It has both laptop and car

obie, zarówno
rozpocznij naukę
Both

osiągnięcia zawodowe
rozpocznij naukę
professional achievements

challenge


Zakres gwarancji
rozpocznij naukę
Warranty scope

reputable

zmiany zakresu obowiązków w
rozpocznij naukę
change in the scope responsibilities

reszta, zmiana
rozpocznij naukę
change

wykorzystanie możliwości
rozpocznij naukę
exploit opportunities

zrealizować istotny projekt
rozpocznij naukę
Realize a significant project, accomplish critical project

postawione cele
rozpocznij naukę
set objectives

wziąć odpowiedzialność
rozpocznij naukę
take responsibility, assume responsibility

opracować strategię
rozpocznij naukę
develop a strategy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.