ANG. w medycynie unit 1

 0    170 fiszek    dorotamalkiewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedźlimb EXTREMITY
rozpocznij naukę
kończyna

cranial cavity
rozpocznij naukę
jamy czaszki

thorax / chest
rozpocznij naukę
Klatka piersiowa

przepona

sheet of muscle
rozpocznij naukę
arkusz mięśni

costal cartilages
rozpocznij naukę
żebrowe chrząstki

intercostal muscles
rozpocznij naukę
mięśnie międzyżebrowe

thoracic vertebrae
rozpocznij naukę
kręgi piersiowe

śródpiersie

breastbone, sternum
rozpocznij naukę
mostek

major blood vessels
rozpocznij naukę
główne naczynia krwionośne

prowadzić w

Wyprowadzać

tchawica

przełyk

thymus gland
rozpocznij naukę
grasica

węzły chłonne

nerw błędny

phrenic nerve
rozpocznij naukę
nerw przeponowy

abdominopelvic cavity
rozpocznij naukę
jama brzuszna

granica

dzielić

layers of muscle/ fat
rozpocznij naukę
warstwy mięśniowej / tłuszczu

otrzewna

serous membrane
rozpocznij naukę
błona surowicza

ująć

smarować

zawierać

digestive system
rozpocznij naukę
układ pokarmowy

urinary system
rozpocznij naukę
układ moczowy

gall bladder
rozpocznij naukę
pęcherzyk żółciowy

trzustka

śledziona

jelito


wątroba

odbytnica

internal reproductive organs
rozpocznij naukę
wewnętrzne narządy rozrodcze

upper limb (extremity)
rozpocznij naukę
kończyna górna

lower limb (extermitity)
rozpocznij naukę
kończyna dolna

elbow, cubitus
rozpocznij naukę
łokieć

pharynx (throat)
rozpocznij naukę
gardła (gardło)

larynx (voice box)
rozpocznij naukę
krtani (krtań)

trachea (windpipe)
rozpocznij naukę
tchawicy (tchawica)

bronchus/ bronchi
rozpocznij naukę
oskrzela / oskrzeli


moczowód

cewka moczowa

intestine, bowel (gut)
rozpocznij naukę
cienkiego, jelita (jelita)

gullet/ oesophagus
rozpocznij naukę
przełyku / przełyku

phalanx - finger / toe bones
rozpocznij naukę
kości paleca

umbilicus (navel)
rozpocznij naukę
pępka (pępek)

waterworks (urinary tract)
rozpocznij naukę
wodociągi (dróg moczowych)

sternum (breast bone)
rozpocznij naukę
Mostek (mostka)

obojczyk

skull/cranium
rozpocznij naukę
czaszki / czaszki

maxilla (upper jaw)
rozpocznij naukę
szczęka (górna szczęka)

lower jaw, mandible
rozpocznij naukę
dolnej szczęki, żuchwy

knee cap/ patella
rozpocznij naukę
rzepkę / rzepki

belly button/ umbilicus
rozpocznij naukę
pępek

back passage/ anus
rozpocznij naukę
odbyt / odbyt

heart muscle/ myocardium
rozpocznij naukę
mięsień sercowy / mięśnia sercowego

aortalnej

arterialny

kościsty

oskrzelowy

sercowy

szyjnej

cartilaginous
rozpocznij naukę
chrząstkowy

mózgowy

żołądka

wątroby

jelitowy

krtanialny


przełyku

płucny


śledzionowy

klatki piersiowej


transverse colon
rozpocznij naukę
poprzecznica

descending colon
rozpocznij naukę
zstępnica

sigmoid colon
rozpocznij naukę
esica

wyrostek robaczkowy

caecum pl. caceca
rozpocznij naukę
kątnicy pl. caceca

small intestine
rozpocznij naukę
jelito cienkie

ascending colon
rozpocznij naukę
wstępnica

dwunastnica

jelito grube

pulmonary arteries
rozpocznij naukę
tętnice płucne

cardiovascular system
rozpocznij naukę
układ sercowo-naczyniowy

digestive system
rozpocznij naukę
układ pokarmowy

endocrine system
rozpocznij naukę
układ hormonalny

integumentary system
rozpocznij naukę
system powłokowy

lymphatic system
rozpocznij naukę
Układ limfatyczny

muscular system
rozpocznij naukę
system mięśniowy

nervous system
rozpocznij naukę
układ nerwowy

reproductive system
rozpocznij naukę
układ rozrodczy

respiratory system
rozpocznij naukę
układu oddechowego

skeletal system
rozpocznij naukę
układ szkieletowy

urinary system
rozpocznij naukę
układ moczowy

zawierać

lymphatic capillaries
rozpocznij naukę
kapilary limfatyczne

lymphatic vessels
rozpocznij naukę
naczynia limfatyczne

lymphatic nodes
rozpocznij naukę
węzły chłonne

lymphatic ducts
rozpocznij naukę
kanały limfatyczne

oskrzeliki

salivary glands
rozpocznij naukę
gruczoły ślinowe

gruczoł żółciowych

przydatki

naskórek

skóra właściwa

subcutaneous tissue
rozpocznij naukę
tkanka podskórna

gruczoły potowe

sebaceous glands
rozpocznij naukę
gruczoły łojowe

ovaries and testes
rozpocznij naukę
jajniki i jądra

Składniki

nadnercza

część ustna gardła

parathyroids
rozpocznij naukę
przytarczyce

peripheral nerves
rozpocznij naukę
nerwy obwodowe

przysadka

salivary glands
rozpocznij naukę
gruczoły ślinowe

rdzeń kręgowy

testes/testicle, testis
rozpocznij naukę
jądra / jąder, jądra

tarczyca


vermiform appendix, appendices
rozpocznij naukę
wyrostek robaczkowy

część nosowa gardła

alveolus (alveoli)
rozpocznij naukę
pęcherzyk (pęcherzyki)

peripheral nervous system
rozpocznij naukę
obwodowy układ nerwowy

atrium, atria
rozpocznij naukę
przedsionek, przedsionki

apex, apices
rozpocznij naukę
wierzchołesk, wierzchołki

bacterium / bacteria
rozpocznij naukę
bakteria / bakterie

embolus, emboli (pl.)
rozpocznij naukę
zator, zatory (pl.)

epiphysis, es
rozpocznij naukę
nasada, nasady

gingiva (pl. gingivae)
rozpocznij naukę
dziąsła (pl. dziąsła)

hallux, halluces
rozpocznij naukę
paluch, pl

wnęka, wnęki

phenomenon / phenomena
rozpocznij naukę
zjawisko / zjawiska

pleura, pleurae
rozpocznij naukę
opłucna, pl

septum, septa
rozpocznij naukę
przegroda, przegrody

thrombus/thrombi
rozpocznij naukę
skrzeplina / skrzepliny

vena cava/venae cavae
rozpocznij naukę
żyła główna, pl

viscus, viscera
rozpocznij naukę
narząd trzewny, pl

mandibule, lower jaw
rozpocznij naukę
dolna szczęka

kość ramienna

kość promieniowa

kość łokciowa

carpals (wrist)
rozpocznij naukę
nadgarstek)

femur (tight bone)
rozpocznij naukę
kość udowa

tibia (shin, lager lower leg bone)
rozpocznij naukę
piszczel

strzałka

tarsals (ankle)
rozpocznij naukę
kostka

patella (knee cap)
rozpocznij naukę
rzepka

kość miedniczna

k. łonowa

ilium - hip bone
rozpocznij naukę
kośc biodrowa

sacral vertebrae
rozpocznij naukę
kręg krzyżowy

lumbar, thoracic, cervical vertebrae
rozpocznij naukę
k. lędźwiowy, Th, C

scapula (shoulder blade)
rozpocznij naukę
łopatka

coccygeal vertebrae
rozpocznij naukę
ogonowego kręgi

iris, irides
rozpocznij naukę
tęczówka, pl

spermatozoon, spermatozoa
rozpocznij naukę
plemnik, plemniki

komórka jajowa.pl

bronchus/ bronchi
rozpocznij naukę
oskrzela / oskrzeli

thorax, thoraces
rozpocznij naukę
Klatka piersiowa, pl


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.