str. 24 i Unit 2,3

 0    85 fiszek    dorotamalkiewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

arterial blood/oxygenated
rozpocznij naukę
krwi tętniczej / dotleniona

bronchial tree, bronchus, bronchi, bronchioles
rozpocznij naukę
drzewo oskrzelowe

heart muscle/ myocardium
rozpocznij naukę
mięsień sercowy

cerebral artery
rozpocznij naukę
tętnica mózgowa

gastric function
rozpocznij naukę
Funkcja żołądka

żyła nerkowa

splenic vein
rozpocznij naukę
żyły śledziony

venous pressure
rozpocznij naukę
ciśnienie żylne

carotid artery
rozpocznij naukę
tętnica szyjna

pulmonary artery
rozpocznij naukę
tętnica płucna

laryngeal nerve
rozpocznij naukę
nerw krtaniowy

hepatic vein
rozpocznij naukę
żyła wątrobowa

spongy organs
rozpocznij naukę
narządy gąbczaste

stożkowy

oblique fissure
rozpocznij naukę
skośna szczelina

horizontal fissure
rozpocznij naukę
pozioma szczelina

bronchopulmonary segment
rozpocznij naukę
segment oskrzelowo

zraziki, płaciki

terminal brioncholes
rozpocznij naukę
oskrzeliki krańcowe

alveolar ducts
rozpocznij naukę
przewody pęcherzykowe

alveolar sacs
rozpocznij naukę
pęcherzyki płucne

visceral pleura
rozpocznij naukę
opłucna trzewna

root of the lungs
rozpocznij naukę
korzeń płuca

parietal pleura
rozpocznij naukę
opłucna ścienna

pleural cavity
rozpocznij naukę
jama opłucnej

common bile duct
rozpocznij naukę
przewod żółciowego wspólny

tail of pancreas
rozpocznij naukę
Ogon trzustki

lingual tonsils
rozpocznij naukę
migdałek językowy

prostate gland
rozpocznij naukę
Gruczoł krokowy

zaginać się łukowato

wyrastać z

schodzić

rozciągać się od do

przebić

right common carotid artery
rozpocznij naukę
Prawa tętnica szyjna wspólna

subclavian artery
rozpocznij naukę
tętnica podobojczykowa

brachiocephalic trunk
rozpocznij naukę
pień ramienno-głowowy

ascending aorta
rozpocznij naukę
aorta wstępująca

aortic valve
rozpocznij naukę
zastawka aortalna

descending aorta
rozpocznij naukę
aorta zstępująca

abdominal aorta
rozpocznij naukę
aorta brzuszna

arch of aorta
rozpocznij naukę
łuk aorty

coeliac trunk
rozpocznij naukę
pień trzewny

common iliac artery
rozpocznij naukę
tętnica biodrowa wspólna

external iliac artery
rozpocznij naukę
tętnica biodrowa zewnętrzna

internal illiac artery
rozpocznij naukę
tętnica biodrowa wewnętrzna

dwunastnica

szyszynka

coronal plane (frontal)
rozpocznij naukę
płaszczyzna czołowa

sagittal plane
rozpocznij naukę
płaszczyzna strzałkowa

longitudinal section
rozpocznij naukę
przekrój podłużny

midsagittal plane
rozpocznij naukę
płaszczyzna środkowa

transverse plane (horizontal)
rozpocznij naukę
poprzecznej płaszczyzny

cross section
rozpocznij naukę
Przekrój

mediastinal region
rozpocznij naukę
Region śródpiersia

ku dołowi

loose-fitting
rozpocznij naukę
luźny

double layered
rozpocznij naukę
dwuwarstwowy

pericardial sac
rozpocznij naukę
worek osierdziowy

fibrous pericardium
rozpocznij naukę
osierdzie włókniste

visceral pericardium (epicardium)
rozpocznij naukę
trzewna osierdzia (nasierdzie)

komora

komora serca

cienkościenne

thick-walled
rozpocznij naukę
grubościenne

atrioventricular valve
rozpocznij naukę
Zawór przedsionkowo-komorowy

mitral valve
rozpocznij naukę
zastawka dwudzielna

tricuspid valve
rozpocznij naukę
zastawka trójdzielna

bicuspid valve
rozpocznij naukę
zastawka dwudzielna

nasal cavity
rozpocznij naukę
Jama nosowa

spłaszczyć

krwiobieg

w górę

expiration, BREATHING OUT
rozpocznij naukę
wydech

inspiration BREATHING IN
rozpocznij naukę
wdychając

kompetentny

conscientious
rozpocznij naukę
obowiązkowy, sumienny

szczery

obdarzony wyobraźnią

niepewny siebie

nieczuły, nietaktowny

skromny


towarzyski

opiekuńczy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.