The power of introverts

 0    107 fiszek    kamilazabik2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ekstrawertyczny
rozpocznij naukę
extrovert

introvert

introversion

stimulate

biased

liderowanie / bycie liderem
rozpocznij naukę
leadership

spectrum

gregarious

nakręcony, pobudzony
rozpocznij naukę
switched-on

niewyróżniający się, niewidoczny
rozpocznij naukę
low-key

outlier

whereas

autonomiczny
rozpocznij naukę
autonomous

antyspołeczny
rozpocznij naukę
antisocial

koszula nocna
rozpocznij naukę
nightgown

stanowczy, dobitny, wymowny, wyraźny, zdecydowany
rozpocznij naukę
emphatic

cubicle

instil


self-help

solitude

wilderness

revelation


historian


congregation

sermon

rectitude

unassuming

tapestry

autonomy

instynktowny, ekspresywny, trzewiowy
rozpocznij naukę
visceral

wyjąć wtyczkę
rozpocznij naukę
unplug

nieistotny / nieważny
rozpocznij naukę
unimportant

naśladować
rozpocznij naukę
mimic

oparte na wierze zdanie na jakiś temat
rozpocznij naukę
belief

abolish

intricate

wyjeżdżać
rozpocznij naukę
go off

serdeczność, życzliwość, ciepło
rozpocznij naukę
warmth

chata, domek
rozpocznij naukę
cabin

przytulnie, wygodnie
rozpocznij naukę
cozily

piwna impreza
rozpocznij naukę
keg party

opiekun na obozie letnim
rozpocznij naukę
counselor

zebrać się, zbierać się
rozpocznij naukę
gather

hałaśliwy, awanturniczy, niesforny
rozpocznij naukę
rowdy

recite

koja, kuszetka, miejsce na łóżku piętrowym (lub pryczy piętrowej)
rozpocznij naukę
bunk

mellow

opuścić (miejsce), porzucić (osobę), zaniechać (działania)
rozpocznij naukę
forsake

w głębi duszy, w głębi serca
rozpocznij naukę
deep down

long

majestatyczny, okazały, pompatyczny, pretensjonalny
rozpocznij naukę
grandiose

współmałżonek, małżonek, małżonka
rozpocznij naukę
spouse

uwewnętrzniać
rozpocznij naukę
internalize

dziwnie, osobliwie, cudacznie
rozpocznij naukę
oddly

countless

committee

wpatrywanie, intensywne spojrzenie, wpatrywać się intensywnie
rozpocznij naukę
gaze

pomijać kogoś
rozpocznij naukę
pass somebody over

bezwiednie, nieświadomie
rozpocznij naukę
unwittingly

przycisnąć kogoś (użyć swojej władzy)
rozpocznij naukę
stamp on somebody

buzować, kipieć, wrzeć
rozpocznij naukę
bubble up

powierzchnia, ujawniać się
rozpocznij naukę
surface

światło reflektora punktowego (np. w teatrze), centrum uwagi
rozpocznij naukę
spotlight

kierować, sterować
rozpocznij naukę
helm

ukochany, drogi
rozpocznij naukę
beloved

zakład psychiatryczny
rozpocznij naukę
lunatic asylum

ambiwertyk (osoba posiadająca cechy zarówno intro- jak i ekstrawertyka)
rozpocznij naukę
ambivert

skłonność, tendencja (do czegoś)
rozpocznij naukę
streak

składnik, element
rozpocznij naukę
ingredient

odrzucić coś (np. ofertę, propozycję)
rozpocznij naukę
turn something down

bell tower

radosny, wesoły
rozpocznij naukę
jolly

dobry przykład, trafny przykład
rozpocznij naukę
case in point

epifania, objawienie
rozpocznij naukę
epiphany

instynktowny, ekspresywny
rozpocznij naukę
visceral

swobodny, oswobodzony
rozpocznij naukę
freed

zniekształcenie, przeinaczenie, wypaczenie
rozpocznij naukę
distortion

roszczenie regresowe
rozpocznij naukę
action over

prawość, uczciwość, rzetelność
rozpocznij naukę
rectitude

skromny, bezpretensjonalny (o osobie)
rozpocznij naukę
unassuming

modest

agricultural

w sposób zrozumiały
rozpocznij naukę
understandably

likwidować, obalać, znieść
rozpocznij naukę
abolish


a widower

dworski, uprzejmy
rozpocznij naukę
courtly

literally

ustąpić, ustępować
rozpocznij naukę
yield

chwianie (się), kołysanie
rozpocznij naukę
swaying

sterta, stos
rozpocznij naukę
stack, the stack

wierni, parafianie, zbór (społeczność religijna)
rozpocznij naukę
congregation

sermon

pleść, tkać, wyplatać
rozpocznij naukę
weave

zawiły, złożony, skomplikowany
rozpocznij naukę
intricate

różnorodność (np. barw), bogactwo (np. krajobrazu), zawiłość (np. historii)
rozpocznij naukę
tapestry

przedwcześnie
rozpocznij naukę
prematurely

opłakiwać, lamentować, obchodzić żałobę
rozpocznij naukę
mourn

nagle, bez uprzedzenia
rozpocznij naukę
all of a sudden

otoczenie, środowisko
rozpocznij naukę
milieu

gotowy, gotów, przygotowany
rozpocznij naukę
poised

być na krawędzi czegoś, być na granicy czegoś
rozpocznij naukę
be on the brink of something

obłąkanie, obłęd, szał, szaleństwo, wariactwo
rozpocznij naukę
madness

nieoczekiwanie
rozpocznij naukę
serendipitously


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.