słówka na lekcje

 0    39 fiszek    pkyks2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Łączna ilość godzin w miesiącu
rozpocznij naukę
total amount of monthly hours

na podstawie oszacowania miesięcznych godzin i ostatniej średniej ilości zamówień
rozpocznij naukę
based on estimation of monthly hours and last average amount of contracts

rotacja pracownika
rozpocznij naukę
rotation of worker

Trafienia. ilość umów z unikalnych kontaktów
rozpocznij naukę
Hit rate. amount of contracts from unique contacts

CoPc. Klient. operacje. wydajność. centrum.
rozpocznij naukę
COPC. Customer. operations. performance. center.

Definiowanie misji
rozpocznij naukę
Define mission

wzrost dochodów
rozpocznij naukę
increase of income

najlepszą jakość obsługi klienta
rozpocznij naukę
the best of quality of customer service

każdy zna cel na każde trzy mieśiaće
rozpocznij naukę
everybody knows target for every three month

specjalne spotkanie informacyjne
rozpocznij naukę
special information meeting

Informacje specjalne spotkanie nowych ludzi i przypomnieć stałych pracowników
rozpocznij naukę
special information meeting for new people and remind permanent personnel

plany biznesowe
rozpocznij naukę
biznes plans

analiza parametrów
rozpocznij naukę
analysis parameters

dochód na godzinę
rozpocznij naukę
income per hour

Umowa na godzinę
rozpocznij naukę
contract per hour

Średnia ilość zamówień
rozpocznij naukę
average amount of contracts

poziom jakości obsługi klienta
rozpocznij naukę
cusotmer servic quality level

definiowanie celów
rozpocznij naukę
defining goals

specific

measurable

achievable

realistyczny
rozpocznij naukę
realistic

ściśle określony
rozpocznij naukę
time bound

wyniki sprawdzianów
rozpocznij naukę
results checking

Średnia ilość
rozpocznij naukę
average amount

kluczowy wskaźnik wydajności
rozpocznij naukę
key performance indicator

finansowe i niefinansowe
rozpocznij naukę
financial and non-financial

Całkowita efektywność zespołu
rozpocznij naukę
total efectivnes of team

przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative

Średni dochód zespół / osoba
rozpocznij naukę
average income team/person

Zamówienia na głowę
rozpocznij naukę
contracts per head

Długość i wysokość kontraktu
rozpocznij naukę
length and amount of contract

Średnia długość wywiadu / rozmowy
rozpocznij naukę
average length of interview/ conversation

procent zwrotu
rozpocznij naukę
perecent of return

łączna i średnia liczba godzin
rozpocznij naukę
total and average number of hours

Średnia liczba pobrać kontakty
rozpocznij naukę
average number of download contacts

codziennie, informacje o docelowej ralization
rozpocznij naukę
daily, information about target ralization

planowanie, organizowanie, koordynowanie, przewodzenie, kontrola
rozpocznij naukę
planning, organizing, coordinating, conduction, controling

nakład pracy
rozpocznij naukę
work load


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.