Setswana od końca 2

 0    100 fiszek    kaskawnecie
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sediba (didiba)
rozpocznij naukę
well

setena (ditena)
rozpocznij naukę
brick

fenesetere (difenesetere)
rozpocznij naukę
window

motlhaba (metlhaba)
rozpocznij naukę
sand

emere (diemere)
rozpocznij naukę
backet

tshimo (masimo)
rozpocznij naukę
field

lebati (mabati)
rozpocznij naukę
door

terata (diterata)
rozpocznij naukę
fence

setlhabi (ditlhabi)
rozpocznij naukę
pain

pula (dipula)
rozpocznij naukę
rain

water

leina (maina)
rozpocznij naukę
name

botshelo (matshelo)
rozpocznij naukę
life

bolwetse (malwetse)
rozpocznij naukę
sickness

molelo (melelo)
rozpocznij naukę
fire, heat

molao (melao)
rozpocznij naukę
law

moruti (meruti)
rozpocznij naukę
shade, shalter

Modimo (Medimo)
rozpocznij naukę
God

molato (melato)
rozpocznij naukę
debt, faul

nako (dinako)
rozpocznij naukę
time

thuso (dithuso)
rozpocznij naukę
assistance

tiro (ditiro)
rozpocznij naukę
work, job

money, blood

koloi (dikoloi)
rozpocznij naukę
car, track, wagon

terena (diterena)
rozpocznij naukę
tram

terekere (diterekere)
rozpocznij naukę
tractor

baesekele (dibaesekele)
rozpocznij naukę
bicycle

bese (dibese)
rozpocznij naukę
bus

lori (dilori)
rozpocznij naukę
lorry

tsela (ditsela)
rozpocznij naukę
road

peterole (-)
rozpocznij naukę
petrol

go tsoga (tsogile)
rozpocznij naukę
to rise, to get up

go ya (ile)
rozpocznij naukę
to go

go tswa (tswile/dule)
rozpocznij naukę
to come from, to come out

go sala (setse)
rozpocznij naukę
to stay behind

go tsamaya (tsamaile)
rozpocznij naukę
to go away, depart, travel

go lwala (lwetse)
rozpocznij naukę
to be sick

go tlhola (tlhotse)
rozpocznij naukę
to spend the day, search for, visit

go bona (bonye)
rozpocznij naukę
to see, to get

go bitsa (biditse)
rozpocznij naukę
to call

go batla (batlile)
rozpocznij naukę
to want

go thusa (thusitse)
rozpocznij naukę
to help

go dira (dirile)
rozpocznij naukę
to do, to work

go rata (ratile)
rozpocznij naukę
to like, to love

go itse (itsile)
rozpocznij naukę
to know

go alafa (alafile)
rozpocznij naukę
to treat sick

go tla (tlile)
rozpocznij naukę
to come

go utlwa (ultwile)
rozpocznij naukę
to hear, feel, taste, understand, obey

go nwa (nole)
rozpocznij naukę
to drink

go ruta (rutile)
rozpocznij naukę
to teach

go gana (ganne)
rozpocznij naukę
to refuse

go kopa (kopile)
rozpocznij naukę
to ask for, to beg

go bereka (berekile)
rozpocznij naukę
to work

go disa (disitse)
rozpocznij naukę
to herd, to look after

go ithuta (ithutile)
rozpocznij naukę
to study, to learn

go tlhoka (tlhokile)
rozpocznij naukę
to be in need of, lack

go fetsa (feditse)
rozpocznij naukę
to finish (trans)

go aga (agile)
rozpocznij naukę
to build

go reka (rekile)
rozpocznij naukę
to buy

go tsaya (tsere)
rozpocznij naukę
to take, to marry (of men)

go ja (jele)
rozpocznij naukę
to eat

go bua (buile)
rozpocznij naukę
to speak

go rekisa (rekisitse)
rozpocznij naukę
to sell

go tlhatswa (tlhatswitse)
rozpocznij naukę
to wash (things)

go bala (badile)
rozpocznij naukę
to read, to count

go tshameka (tshamekile)
rozpocznij naukę
to play

go kwala (kwadile)
rozpocznij naukę
to write

go tima (timile)
rozpocznij naukę
to extinguish, to deprive of

go simolola (simolotse)
rozpocznij naukę
to begin (trans)

go apaya (apeile)
rozpocznij naukę
to cook

go na (nele)
rozpocznij naukę
to fall (rain)

go bolaya (bolaile)
rozpocznij naukę
to kill

go utswa (utswile)
rozpocznij naukę
to steal

go senya (sentse)
rozpocznij naukę
to distroy

go tlisa (tlisitse)
rozpocznij naukę
to bring

go araba (arabile)
rozpocznij naukę
to answer

go amogela (amogetse)
rozpocznij naukę
to receive

go boloka (bolokile)
rozpocznij naukę
to save, to keep

go roka (rokile)
rozpocznij naukę
to sew

go bedisa (bedisitse)
rozpocznij naukę
to boil

go nna (ntse)
rozpocznij naukę
to be, to stay, to become, to reside

to reside

go tsena (tsenye)
rozpocznij naukę
to come in, to go in, to start (school, meeting)

go duba (dubile)
rozpocznij naukę
to knead, to mix, to bake

go phimola (phimotse)
rozpocznij naukę
to dry, to dust

go jesa (jesitse)
rozpocznij naukę
to feed

go fisa (fisitse)
rozpocznij naukę
to burn, to scorch

go adima (adimile)
rozpocznij naukę
to born, to land

go baakanya (baakantse)
rozpocznij naukę
to prepare, to fix

go baya (beile)
rozpocznij naukę
to put, to place

go berekela (bereketse)
rozpocznij naukę
to work for

go betsa (beditse)
rozpocznij naukę
to beat

go bina (binne)
rozpocznij naukę
to dance

go boa (boile)
rozpocznij naukę
to return

go boela (boetse)
rozpocznij naukę
to return to

go bolela (boletse)
rozpocznij naukę
to tell

go bolelela (boleletse)
rozpocznij naukę
to tell to

go botsa (boditse)
rozpocznij naukę
to ask

go bula (butse, budile)
rozpocznij naukę
to open

go dia (diile)
rozpocznij naukę
to delay (trans)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.