Useful expressions up/out/over/on/run/call/put

 0    40 fiszek    dareku
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

take up
You should never take up this job.
rozpocznij naukę
podjąć coś

hang up
Don't hang up on me.
rozpocznij naukę
rozłączyć się

dig up
He will dig up everything about you.
rozpocznij naukę
odkopać

wind up
You wind up asking me for help, I promise you.
rozpocznij naukę
skończyć

slip up
I'm sorry, I slipped up.
rozpocznij naukę
potknąć się

link up
The Americans decided to link up with the British.
rozpocznij naukę
dołączyć

tot up
Tot all your income up and calculate the tax.
rozpocznij naukę
zsumować

dream up
You never know what he will dream up next.
rozpocznij naukę
wymyślić

sell up
The company was not doing well so we decided to sell up.
rozpocznij naukę
rozsprzedać

rozchmurzyć się, rozpogodzić się

put the blame on sb
She puts the blame on me.
rozpocznij naukę
obwiniać kogoś

put one's foot in it
He really put his foot in it with this car.
rozpocznij naukę
wdepnąć w coś

put sth to the test
I am going to put this glass to the test.
rozpocznij naukę
przetestować coś

put sth to the vote
This sale should be put to the vote.
rozpocznij naukę
przegłosować coś

put a brave face to sth
She always puts a brave face to all danger.
rozpocznij naukę
stawić czemuś czoła

put sb to expense
Your stupidity puts us to great expense.
rozpocznij naukę
narazić kogoś na koszty

put a stop to sth
The teacher put a stop to the duel.
rozpocznij naukę
przerwać coś

put to flight
After the second attack, the troops were easily put to flight,
rozpocznij naukę
zmusić do ucieczki

put sth on the market
We've found a new house and so we have put this one on the market.
rozpocznij naukę
wystawić na sprzedaż

put sb to the bed
My mother always put me to the bed.
rozpocznij naukę
zanieść/położyć kogoś do łóżka

put somebody at ease
Carol soon put the candidate at ease by chatting about the weather.
rozpocznij naukę
uspokoić, udobruchać, zrelaksować

a close call
That was a close call.
rozpocznij naukę
blisko

duty calls
I have to go - duty calls.
rozpocznij naukę
obowiązki wzywają

call box
I am looking for some change for the call box.
rozpocznij naukę
budka telefoniczna

call a halt to sth
We should call a halt to this exam.
rozpocznij naukę
wstrzymać coś

call to memory
This scenery calls to memory my childhood.
rozpocznij naukę
przypominać coś

call one's attention to sth
I must call your attention to this problem.
rozpocznij naukę
zwrócić uwagę

call sb names
Adam got punished for callings his brother names.
rozpocznij naukę
przezywać kogoś

call sb to the bar
Mark was called to the bar.
rozpocznij naukę
być wezwanym na przysięgę

call into question
After the loss of our suplies, the whole expedition was called into question.
rozpocznij naukę
podważać, kwestionować

run riot
In the second half the team ran riot and scored five goals.
rozpocznij naukę
oszaleć, szaleć

a run on sth
Dusring the recent financial crisis there was a run on the pund.
rozpocznij naukę
popyt na

run one's eye over sth
Can I have a copy of the article to run my eye over, before it's printed?
rozpocznij naukę
rzucić na coś okiem

run in the family
Having a good singing voice runs in the family.
rozpocznij naukę
coś jest rodzinne

a run of bad luck
I would have won easily but I had a run of bad luck.
rozpocznij naukę
zła passa

run of the house
They gave us the complete run of the house while they were away.
rozpocznij naukę
dać wolną chatę

a good run for one's money
You can't really complain, you've had a good run for your money.
rozpocznij naukę
dobrze wykorzystać pieniądze

czekać, nie rozłączać się

to watch out
rozpocznij naukę
uważać

to watch over
rozpocznij naukę
czuwać, pilnować


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.