A07 December 2016

 0    131 fiszek    patrycjon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


ubierać, zakładać

szpilki

pearl necklace
rozpocznij naukę
naszyjnik perłowy

enter vendors to the system
rozpocznij naukę
wprowadzać dostawców do systemu

outstanding emails
rozpocznij naukę
zaległe maile

dzień wolnego, urlop

I'm taking a day off.
rozpocznij naukę
Biorę dzień wolnego.

wolne

I will have time off between Christmas and New Year.
rozpocznij naukę
będę miał przerwę między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

till the end of the week
rozpocznij naukę
do końca tygodnia

Please let me know till the end of the week.
rozpocznij naukę
Daj mi znać do końca tygodnia.


otrzymać

I would like to receive the invoice from you till the end of the week.
rozpocznij naukę
Chciałbym otrzymać fakturę od ciebie do końca tygodnia.

I received the invoice yesterday.
rozpocznij naukę
Otrzymałam fakturę wczoraj.

it is correct
rozpocznij naukę
to jest poprawne

it is corrected
rozpocznij naukę
to jest poprawione

dostarczać (jak Provident)

Please provide the report.
rozpocznij naukę
Proszę dostarcz raport.

to exceed the limit
rozpocznij naukę
przekroczyć limit

My mailbox is full. I exceeded the limit of emails.
rozpocznij naukę
Moja skrzynka pocztowa jest pełna. I przekroczył limit wiadomości.

ostatnio, niedawno

I have received a horrible email from my boss recently.
rozpocznij naukę
Dostałem maila od mojego okropnego szefa niedawno.

set for this order*
rozpocznij naukę
ustalone dla tego zamówienia

zakładam

I assume that the boss will approve my time off.
rozpocznij naukę
Zakładam że szef zatwierdzi moje wolne.

po prostu

I assure you
rozpocznij naukę
zapewniam cię

I assure that this data is correct.
rozpocznij naukę
Zapewniam, że te dane są poprawne.

spowodowane

exchange rate
rozpocznij naukę
kurs wymiany walut

potwierdzić

Please confirm your arrival.
rozpocznij naukę
Proszę potwierdź przybycie.

dotyczący

I got / I received email concerning the payment.
rozpocznij naukę
Dostałam maila dotyczącego płatności.

wartość

the value on the invoice is incorrect
rozpocznij naukę
wartość na fakturze jest błędna

zatwierdzony

Your order is approved by me.
rozpocznij naukę
Twoje zamówienie jest potwierdzone przeze mnie.

żeby

In order to book an invoice you must be sure that it's correct.
rozpocznij naukę
Żeby zaksięgować fakturę musisz mieć pewność, że jest poprawna.


we can book it
rozpocznij naukę
możemy to zaksięgować

Can you provide the copy of the invoice?
rozpocznij naukę
Czy możesz dostarczyć kopię faktury?

What is the amount?
rozpocznij naukę
Jaka jest kwota?

it is correct
rozpocznij naukę
to jest poprawne

it is corrected
rozpocznij naukę
to jest poprawione

Yesterday I dealt with calculating the amount.
rozpocznij naukę
Wczoraj zajmowałem się liczeniem kwot.

Send the the figures for last month.
rozpocznij naukę
Przyślij liczby/kwoty za zeszły miesiąc.

I need to settle accounts.
rozpocznij naukę
Muszę rozliczać konta.

I didn't receive your invoice.
rozpocznij naukę
Nie otrzymałem waszej faktury.

I'm replacing John today.
rozpocznij naukę
Zastępuję dziś Johna.

I will sort it out.
rozpocznij naukę
Zajmę się tym/rozwiążę ten problem. („posortuję”)

Call me. / Give me a ring.
rozpocznij naukę
Zadzwoń do mnie.

I will call you.
rozpocznij naukę
Zadzwonię do ciebie.

I will circulate this email.
rozpocznij naukę
Roześlę tego maila.

I will reply tomorrow.
rozpocznij naukę
Odpowiem jutro.

Thank you for your reply.
rozpocznij naukę
Dziękuję za twoją odpowiedź.

appear and disappear
rozpocznij naukę
pojawiać się i znikać


stracić, przegrać

niebezpieczeństwo

śnieżyca

hazard

What a shame!
rozpocznij naukę
Jaka szkoda!


nie tyle że...

lotnisko

zgłaszać się

Please report to gate 15.
rozpocznij naukę
Zgłoś się na bramce 15.

zapewniać

czas wolny

otrzymać

ostatnio

potwierdzać

w sprawie

gwarantować


warunki

warunkowy

dodatkowo

naśnieżanie

artificial snow
rozpocznij naukę
sztuczny śnieg

must – had to
rozpocznij naukę
musieć

musiałam

lodowisko

poświęcenie

fire extinguisher*
rozpocznij naukę
gaśnica*

do not hesitate to contact me
rozpocznij naukę
nie wahaj się skontaktować ze mną

feel free to contact me
rozpocznij naukę
„czuj się wolny” skontaktować ze mną

daj mi znać

I hope all is well with you
rozpocznij naukę
mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze

in reply to you email
rozpocznij naukę
w odpowiedzi na twojego maila

I'll get back to you asap.
rozpocznij naukę
„Wrócę do ciebie” jak najszybciej.

jestem pewien

I'm not sure
rozpocznij naukę
nie jestem pewien


I'm writing with regard to
rozpocznij naukę
Piszę w związku z

I can't make it.
rozpocznij naukę
Nie wyrobię się.

I can't do it.
rozpocznij naukę
Nie zrobię tego.

I'm looking forward to your reply.
rozpocznij naukę
Niecierpliwie oczekuję twojej odpowiedzi.


pilnie

urgent matter
rozpocznij naukę
pilna sprawa

by tomorrow at the latest
rozpocznij naukę
do jutra najpóźniej

KPI Key Performance Indicator*
rozpocznij naukę
kluczowe wskaźniki jakości pracy*

I apologize for that.
rozpocznij naukę
Przepraszam za to. (formal, official)

harmonogram

zaplanować


sort out the problem
rozpocznij naukę
rozwiązać problem

at your ends
rozpocznij naukę
we własnym zakresie, ze swojej strony

opóźnienie

na składzie

unfortunately
rozpocznij naukę
niestety

spodziewać się

doceniać

I appreciate
rozpocznij naukę
doceniam, jestem wdzięczny

daj mi znać

daj nam znać

potwierdzić

to track the delivery
rozpocznij naukę
śledzić przesyłkę

We have a delay in payment.
rozpocznij naukę
Mamy opóźnienie w płatnościach.

We don't have any goods in stock.
rozpocznij naukę
Nie mamy towarów na składzie.

Unfortunately I can't make it today.
rozpocznij naukę
Niestety nie dam rady dziś.

You can expect my report tomorrow morning.
rozpocznij naukę
Możesz się spodziewać mojego raportu jutro rano.

I will appreciate if you send it asap.
rozpocznij naukę
Będę wdzięczny (docenie) jeśli przyślesz to jak najszybciej.

Let me know how to do it.
rozpocznij naukę
Daj mi znać, jak to zrobić.

Let me know when you book the invoices.
rozpocznij naukę
Daj mi znać, jak zaksięgujesz faktury.

Can you confirm this data?
rozpocznij naukę
Możesz potwierdzić te dane?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.