Speakuot U_I Unit 6

 0    77 fiszek    jolapapior
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

For his/her age
rozpocznij naukę
Do jego / jej wieku

In his/her prime
rozpocznij naukę
w sile wieku

Act your age
rozpocznij naukę
zachowuj się adekwatnie do swojego wieku

osiągnąć pełnoletność

(nie) dojrzały

Dojrzałość

Starsi

Age discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja wiekowa

Dorosły

Mądrość

Dziecinny

to stay out late
rozpocznij naukę
nie wracać do późna

to hang out somewhere
rozpocznij naukę
przesiadywać gdzieś

Doceniać

to take sth for granted
rozpocznij naukę
nie doceniać kogoś/czegoś

Podeszły wiek

Przyznać

W średnim wieku

Live away from home
rozpocznij naukę
Żyć z dala od domu

A hall of residence
rozpocznij naukę
Akademik

to attend lectures
rozpocznij naukę
być obecnym na zajęciach

A senior citizen
rozpocznij naukę
senior

nieletni

Emerytowany

to outdo sb in sth
rozpocznij naukę
przewyższać kogoś w czymś

Udawać

to keep up the pretence of sth
rozpocznij naukę
stwarzać pozory czegoś

Krzyczeć

Niepewny


Zatwierdzenie

to outgrow one's peers
rozpocznij naukę
przerosnąć swoich rówieśników

Osiągać

Zawartość / zadowalać

Obowiązek

Zakaz

to be supposed to do sth
rozpocznij naukę
mieć coś (z)robić

to manage with sth
rozpocznij naukę
dawać sobie radę z czymś

Make sb do sth
rozpocznij naukę
nakłaniać kogoś do czegoś

Let sb do sth
rozpocznij naukę
dawać komuś coś robić

Be allowed to
rozpocznij naukę
Móc

Feel obliged to
rozpocznij naukę
czuć się zobowiązanym

appreciation
to have no appreciation of sth in appreciation of sth
rozpocznij naukę
uznanie
nie doceniać czegoś w dowód wdzięczności za coś

zobowiązać

Popierać

to interfere
rozpocznij naukę
zakłócać, przeszkadzać

to advise - advice
rozpocznij naukę
doradzać - rada

to practise - practice
rozpocznij naukę
ćwiczyć - praktyka

to judge - judgement
rozpocznij naukę
oceniać, sądzić - wyrok

to react - reaction
rozpocznij naukę
reagować - reakcja

Involve - involvement
to involve sb in sth
rozpocznij naukę
dotyczyć, angażować - zaangażowanie
angażować kogoś w coś

Impress - impression
rozpocznij naukę
wywierać wrażenie - wrażenie

to pretend - pretence
under false pretences
rozpocznij naukę
udawać - pozory
Podstępem

wybierać, zbierać

Meet expectations
rozpocznij naukę
Spełnić oczekiwania

(Nie) prawdopodobny

Have ups and downs
rozpocznij naukę
Mieć wzloty i upadki

donikąd

Take 1 step forward and 2 steps back
rozpocznij naukę
zrobić 1 krok do przodu i 2 kroki w tył

Look forward to
rozpocznij naukę
Oczekiwać czegoś

Have mixed feelings
rozpocznij naukę
Mieszane uczucia

The last thing you feel like doing
rozpocznij naukę
?

to look on the bright side
rozpocznij naukę
starać się dostrzec jasną stronę.


radosny, szczęśliwy

Cyniczny


Fill sb with optimism/hope/despair
rozpocznij naukę
Napełniać kogoś optymizmem / nadzieją / rozpaczą

Look promising
rozpocznij naukę
wyglądają obiecująco

Prospects
future prospects
rozpocznij naukę
Horyzont, prespektywa
widoki na przyszłość

Sprawiedliwy podział

Break off a relationship
rozpocznij naukę
Zerwać relację

Ostrożny

Suspicious
to get suspicious about [or of] sb/sth
rozpocznij naukę
Podjerzany (causing doubts), podejrzliwy
nabierać [perf nabrać] podejrzeń co do kogoś/czegoś

Nieufny

zmniejszać o połowę

bear sth in mind
rozpocznij naukę
pamiętać o czymś


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.