Academic purposes

 0    33 fiszki    bappertpl
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

worsen

dominująca teoria
rozpocznij naukę
the pervasive theory

okoliczności doprowadzające do ubóstwa
rozpocznij naukę
Impoverished circumstances

to take part in...
rozpocznij naukę
to participate

to decline

previous

złożony, skomplikowany
rozpocznij naukę
elaborate

program nauczania
rozpocznij naukę
a curriculum

reforma programu nauczania
rozpocznij naukę
curriculum reform

Obowiązkowy angielski jest w programie
rozpocznij naukę
English is compulsory in the program

rozprawa z...
rozpocznij naukę
crackdown (on sth)

praktykant, to be an apprentice to sb

praktyka, nauka zawodu
rozpocznij naukę
apprenticeship, to serve/complete one's apprenticeshiprozpocząć karierę
rozpocznij naukę
to embark on a career

stażysta, praktykant
rozpocznij naukę
trainee, trainee

zasiłek, kieszonkowe
rozpocznij naukę
allowance

stażysta w ich pracy
rozpocznij naukę
intern in their work

to intern

a graduate

dostać się na staż do firmy
rozpocznij naukę
get an placement to the company

zawód, fach
rozpocznij naukę
trade

on jest stolarzem z zawodu
rozpocznij naukę
He is a carpenter by trade

to imagine or expect something in the future, especially something good
rozpocznij naukę
envisions

szyty na miarę, dostosowany do potrzeb
rozpocznij naukę
tailor-made

śmiałe przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
bold venture

promować, rozwijać coś
rozpocznij naukę
to foster

foreign, overseas

przedmiot fakultatywny (do wyboru na uniwersytecie)
rozpocznij naukę
elective courses, optional subject (to choose a university)

włączyć do programu
rozpocznij naukę
incorporate into the program

mieć prawo ubiegać się o coś (allowance, benefit)
rozpocznij naukę
to be eligible for sth; have the right to apply for something

prowadzić badania naukowe
rozpocznij naukę
to conduct research


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.