Thinking and learning

 0    85 fiszek    FairyFeller
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zaskoczony

wątpliwy

zgadywanie

przeczucie

pomysłowy

do przyjęcia

reflect on sth
reflect
rozpocznij naukę
zastanawiać się nad czymś
reflect

conscientious
However, for conscientious MEPs and those in the non-attached group, it is a nightmare.
rozpocznij naukę
sumienny, skrupulatny
Jednak dla sumiennych posłów do PE oraz dla posłów niezrzeszonych to jest koszmar.

nieuważny

Egzamin próbny

special needs
rozpocznij naukę
specjalne potrzeby

czesne, nauczanie szkolenie

brush up on English
rozpocznij naukę
podszlifować angielski

come round to an idea
rozpocznij naukę
przekonać się, zmienić zdanie (do czegoś)

stawić czoła czemuś, poradzić sobie z czymś

hit on/upon sth
When we first hit upon the idea, everyone told us it would never work.
rozpocznij naukę
wpadać na coś, wymyślać coś
When we first ________, everyone told us it would never work.

make out sth
rozpocznij naukę
dostrzegać coś, dosłyszeć coś, zrozumieć

piece together
rozpocznij naukę
dowiedzieć się prawdy

rozwiązywać coś (np. problem)

swot up on an exam
rozpocznij naukę
zakuwać na egzamin

think up
think
rozpocznij naukę
wymyślać
think

think through problems
think
rozpocznij naukę
przeanalizować problem
think

give account of
rozpocznij naukę
zrelacjonować coś, zdać relację z czegoś, wyjaśnić coś

take account of
rozpocznij naukę
wziąć coś pod uwagę, uwzględniać coś

by all accounts
rozpocznij naukę
w zgodnej opinii, według wszystkich

on account of
rozpocznij naukę
z powodu czegoś

in the balance
He stood on the edge of the cliff, his life in the balance.
rozpocznij naukę
w niepewności, nierozstrzygnięty
He stood on the edge of the cliff, his life _____

strike a balance
rozpocznij naukę
znajdować złoty środek

redress/upset/alter the balance
rozpocznij naukę
naruszyć równowagę

on balance
They felt sure that, on balance, they had made the right choice.
rozpocznij naukę
w sumie
They felt sure that, _______, they had made the right choice.

basis for sth
rozpocznij naukę
Podstawa czegoś

contrary to popular belief
rozpocznij naukę
wbrew powszechnemu przekonaniu

beyond belief
rozpocznij naukę
nie do wiary

in the belief that
rozpocznij naukę
w przekonaniu, że

widely held/firm/ growing belief
rozpocznij naukę
popularne przekonanie

bring sth to conclusion
These are things that we have to push further and bring conclusion and finality to.
rozpocznij naukę
zakończyć, sfinalizować, finalizować
Są to sprawy, które musimy przeforsować i doprowadzić do końca.

come to/ arrive at/ reach a conclusion
rozpocznij naukę
dojść do wniosku

foregone conclusion
After how poorly the team has played so far this season, it's a foregone conclusion that they won't make it to the championship.
rozpocznij naukę
być z góry przesądzonym
After how poorly the team has played so far this season, it's__________ that they won't make it to the championship.

give sth consideration
rozpocznij naukę
rozważyć coś

show consideration for
rozpocznij naukę
pokazać szacunek dla

out of consideration for
rozpocznij naukę
przez wzgląd na

cast doubt on/ raise doubts/ open to doubt
rozpocznij naukę
wzbudzać wątpliwości

beyond your wildest dreams
rozpocznij naukę
ponad wszelkie wyobrażenie

under the impression that
rozpocznij naukę
wrażenie, że

make a mental note of
rozpocznij naukę
odnotować sobie w pamięci

mental arithmetic
rozpocznij naukę
liczenie w pamięci

wiek psychiczny

slip your mind
rozpocznij naukę
wylecieć komuś z pamięci

one-track mind
rozpocznij naukę
umysł myślący jednotorowo

take mind off
That's the good thing about helping other people – it takes your mind off your own problems.
rozpocznij naukę
odwracać czyjąś uwagę od czegoś
That's the good thing about helping other people – it ___________ your own problems.

bring/call to mind
rozpocznij naukę
przypominać, przywodzić na myśl

be in two minds about something
Mr President, I am in two minds about whether to take the floor.
rozpocznij naukę
bić się z myślami
Mr President, I am _______ about whether to take the floor.

state/frame of mind
rozpocznij naukę
samopoczucie

under misapprehension that
rozpocznij naukę
w błędnym założeniu

put into perspective
rozpocznij naukę
postrzegać z odpowiedniej perspektywy

stand by/stick to principles
rozpocznij naukę
trzymać się zasad

in principle
rozpocznij naukę
w zasadzie

out of the question/ beyond question
rozpocznij naukę
poza dyskusją, wykluczone

it raises/begs the question
rozpocznij naukę
Nasuwać się pytanie

see sense/reason
rozpocznij naukę
widzieć sens

come to your senses
We hope they will come to their senses and abide by the request of the International Court immediately.
rozpocznij naukę
pójść po rozum do głowy, oprzytomnieć, opamiętać się
Mamy nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy i bezzwłocznie dostosuje się do żądania międzynarodowego trybunału.

take sides, to side with
rozpocznij naukę
opowiedzieć się za

on the plus/minus side
rozpocznij naukę
na plus/ na minus

put/set sb straight
rozpocznij naukę
uporządkować coś

put the record straight
rozpocznij naukę
wyjaśnić nieporozumienia

take a dim view of sth
My mum takes a dim view of informal relationships.
rozpocznij naukę
nie aprobować czegoś
Moja mama nie aprobuje nieformalnych związków.

with a view to sth
rozpocznij naukę
mając coś na uwadze

come into view
rozpocznij naukę
zobaczyć coś

go to your head
Miszel, aren’t you afraid that proverbial soda water will go to your head?
rozpocznij naukę
uderzać do głowy
Miszel, nie boisz się, że w pewnym momencie drogi do sławy uderzy Ci do głowy przysłowiowa woda sodowa?

have your wits about you
Cycling is potentially very dangerous in the city - you have to have your wits about you.
rozpocznij naukę
zachować przytomność umysłu
Cycling is potentially very dangerous in the city - you have to ____ wits_____

in the dark about
rozpocznij naukę
nic o czymś nie wiedzieć

not to have a leg to stand on
rozpocznij naukę
nie mieć żadnego uzasadnienia, nie mieć podstaw

not see the wood for the trees
After you've spent years researching a single topic you get to a point where you can't see the wood for the trees.
rozpocznij naukę
szczegóły przesłaniają istotę rzeczy
After you've spent years researching a single topic you get to a point where you can't ____the wood ________

round the bend
rozpocznij naukę
postradać zmysły, być niepoczytalnym

dzielić włos na czworo, przesadnie analizować

take stock of sth
After two years spent teaching overseas, she returned home for a month to take stock of her life.
rozpocznij naukę
rozważać szczegółowo
After two years spent teaching overseas, she returned home for a month to ____stock____ her life.

disbelieve in
rozpocznij naukę
nie wierzyć w

conceptualise
rozpocznij naukę
określić

inconceivable
rozpocznij naukę
niepojęty

inexplicable
rozpocznij naukę
niewytłumaczalny

uparty

self-righteous
rozpocznij naukę
zadufany w sobie

szukać usprawiedliwienia

znieczulać

rozważny


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.