atlas of human anatomy

 0    27 fiszek    glowackikrzysztof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sagittal plane
rozpocznij naukę
płaszczyzna strzałkowa

midsagittal plane
rozpocznij naukę
płaszczyzna środkowa

frontal plane
rozpocznij naukę
płaszczyzna czołowa

transverse or horizontal plane
rozpocznij naukę
Płaszczyzna poprzeczna lub pozioma

sagittal axis
rozpocznij naukę
Oś strzałkowa

transverse axis
rozpocznij naukę
Oś poprzeczna

longitudinal or vertical axis
rozpocznij naukę
Oś wzdłużna lub pionowe

obejmuje

Główne osie

sagittal axis is positioned perpendicular to transverse and longitudinal axis
rozpocznij naukę
Oś strzałkowa jest umieszczony prostopadle do osi podłużnej i poprzecznej

perpendicular
rozpocznij naukę
prostopadły

transverse axis is positioned perpendicular to longitudinal and sagittal axis
rozpocznij naukę
Oś poprzeczna jest umieszczona prostopadle do osi wzdłużnej i strzałkowej

longitudinal or vertical axis is positioned perpendicular to sagittal and transverse axis
rozpocznij naukę
osi wzdłużnej lub pionowej jest umieszczony prostopadle do osi strzałkowej i poprzecznego

Głównymi płaszczyzny

median(sagittal) plane
rozpocznij naukę
Mediana (strzałkowa) płaszczyzna

mediana

median plane, symmetry plane, divides the body into two equal halves
rozpocznij naukę
płaszczyzna, płaszczyzna symetrii dzieli ciało na dwie równe połówki

połówki

symetria

dzieli

equal
All our employees are equal.
rozpocznij naukę
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.

sagittal plane, runs parallei to the median- sagittal- plane
rozpocznij naukę
płaszczyzna biegnie parallei do median- sagittal- płaszczyźnie

równoległy

równolegle

into
The day changed into the night.
rozpocznij naukę
w
Dzień zamienił się w noc.

transverse plane- any cross-sectional plane of the body
rozpocznij naukę
poprzeczne plane- każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego korpusu

frontal plane. parallei to the forehead
rozpocznij naukę
płaszczyzna czołowa. równoległa do czole


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.