BBC Learning English: News Review: Trump dismisses US attorney general over immigration ban

 0    28 fiszek    teresa99a
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pełniący obowiązki (zastępujący kogoś na stanowisku); doing the work of another person for a short time; syn: temporary
Ona będzie pełniła obowiązki dowódcy w czasie mojej nieobecności.
rozpocznij naukę
acting
She will be the acting commander during my absence.
minister sprawiedliwości i prokurator generalny; prokurator generalny
Prokurator generalny oficjalnie potępił skorumpowanych sędziów
rozpocznij naukę
attorney general
The Attorney General has officially condemned the corrupt judges.
oświadczenie, komunikat; syn: declaration
Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.
rozpocznij naukę
a statement
The company issued a statement concerning the cause of the explosion.
oskarżać
rozpocznij naukę
to accuse
zdrada
rozpocznij naukę
betrayal
być zwolnionym (AmEn)
rozpocznij naukę
to be fired
być zwolnionym (BrEn)
rozpocznij naukę
to get/be sacked
zwolnić, wyrzucić (z pracy)
rozpocznij naukę
to dismiss
wyrzucić, zwolnić kogoś z pracy
rozpocznij naukę
to give someone the sack
redukcja (etatów)
rozpocznij naukę
redundancy
emerytura
rozpocznij naukę
retirement
rozwiązać (np. problemy)
rozpocznij naukę
to sort out
zakazać, zabronić (czegoś); zablokować, wstrzymać (coś)
rozpocznij naukę
to ban
przeciwstawiać się (prawu), ignorować (nakazy), postępować wbrew (komuś, czemuś)
rozpocznij naukę
to defy
przeciwstawianie się (prawu), ignorowanie (nakazów), postępowanie wbrew (komuś, czemuś)
rozpocznij naukę
defying
1) opór, bunt, przekora 2) naruszenie (prawa, przepisu)
rozpocznij naukę
defiance
przestrzegać, być posłusznym, postępować zgodnie z, zastosować się do (np. poleceń, planu)
rozpocznij naukę
to obey
celowy, zamierzony
rozpocznij naukę
deliberate
przyjmować na służbę, zatrudniać
Ona zatrudnia 10 osób!
rozpocznij naukę
to retain
She's retaining 10 people!
w sądzie
rozpocznij naukę
in court
bronić (np. swoich praw), bronić (kogoś)
rozpocznij naukę
to defend
kierowniczy (np. o stanowisku); having the power to put important laws and decisions into effect
rozpocznij naukę
executive
rozkaz, polecenie
rozpocznij naukę
an order
uchodźca, emigrant, uciekinier (opuszczający kraj z powodów politycznych lub z powodu wojny)
rozpocznij naukę
a refugee
przestrzegać, być posłusznym, postępować zgodnie z, zastosować się do (np. poleceń, planu); podporządkowywać się
rozpocznij naukę
to obey
rywal, rywalka
rozpocznij naukę
a rival
zapalać papierosa
rozpocznij naukę
light up a cigarette
nieposłuszny (o osobie); również prowokujący (o zachowaniu), wyzywający (o spojrzeniu)
rozpocznij naukę
defiant

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.