Divine 7.02.2017. Ga 2,11-3,14

 0    48 fiszek    kaztrz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Antioch
rozpocznij naukę
Antioch
oppose, opposed
rozpocznij naukę
sprzeciwiać, w przeciwieństwie
manifestly
rozpocznij naukę
jawnie
certain
It's certain.
rozpocznij naukę
pewny
To pewne.
James
rozpocznij naukę
Jakub
altogether
rozpocznij naukę
całkowicie
insist, insisted, insisted on
rozpocznij naukę
nalegać, nalegał, nalegał na
circumcision, circumcise, circumcised
rozpocznij naukę
obrzezanie, obrzezać obrzezany
pretence
rozpocznij naukę
udawanie
obliged to
rozpocznij naukę
obowiązek
copy
They sold 30,000 copies in paperback.
rozpocznij naukę
kopia, egzemplarz książki, gazety
Sprzedali 30 tysięcy egzemplarzy w miękkiej oprawie.
behavior
rozpocznij naukę
zachowanie
respect, respecting
rozpocznij naukę
szacunek, poszanowanie
in spite
rozpocznij naukę
pomimo
Jews, Jewish
rozpocznij naukę
Żydzi, żydowski
righteous
rozpocznij naukę
cnotliwy
hold, held, held
rozpocznij naukę
trzymać, ładownia
less
Work is less important than health.
rozpocznij naukę
mniej
Praca jest mniej ważna niż zdrowie.
fidelity
rozpocznij naukę
wierność
justify, justifies
rozpocznij naukę
uzasadnić uzasadnia
admit
rozpocznij naukę
przyznać
look to
rozpocznij naukę
patrzeć
induce, induced
rozpocznij naukę
wywołania, wywołanej
absurd
rozpocznij naukę
absurd
abandon, abandoned
rozpocznij naukę
porzucić, opuszczony
crucify, crucified
rozpocznij naukę
ukrzyżowanie, ukrzyżowany
sacrifice, sacrificed
rozpocznij naukę
ofiara, poświęcił się
point
rozpocznij naukę
sprawa, kwestia, cel, zwrotnica
Galatia
rozpocznij naukę
Galacji
mad
rozpocznij naukę
obłąkany, nierozumny, wściekły
put a spell
rozpocznij naukę
zaczaruj
spite
rozpocznij naukę
złość
plain
rozpocznij naukę
przeciętny, zwyczajny
explanation
rozpocznij naukę
wyjaśnienie
crucifixion
rozpocznij naukę
ukrzyżowanie
outward
rozpocznij naukę
zewnętrzny
enough
We don't have enough eggs.
rozpocznij naukę
dosyć / wystarczająco
Nie mamy wystarczająco jajek.
observance, observances
rozpocznij naukę
przestrzeganie, obrzędy
favour
rozpocznij naukę
przysługa
receive
rozpocznij naukę
otrzymać
waste, wasted
rozpocznij naukę
odpadami, zmarnowane
freely
rozpocznij naukę
dowolnie
consider, considered
rozpocznij naukę
rozważyć, uważany
rely, rely on
rozpocznij naukę
polegać, polegać na
foresee, foresaw, foreseen
rozpocznij naukę
przewidział
redeemed
rozpocznij naukę
umorzone
sake
For God's sake!
rozpocznij naukę
wzgląd
Na litość Boską!
promise, promised
rozpocznij naukę
obietnica, obiecał

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.