Ekonomiczne 1

 0    120 fiszek    arkadiuszderkacz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

balance sheet

wzrost gospodarczy - Rozwój Ekonomiczny
rozpocznij naukę
economic growth - Economic Development

polityka gospodarcza
rozpocznij naukę
Economic policy

udziałowiec
rozpocznij naukę
stockholder

Management


joint-stock

book

company

lease


administer

flexible

professional


tangible

acquisition

economic

cheaper

przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial

a scandal

structure

assets

undergo

działalność
rozpocznij naukę
activity

management

staff

technology

environment


inspire

defeat

executive

pour out

to motivate

successful

subordinate

tactical

oversee


tactics


defeat


inspirujący
rozpocznij naukę
inspiring

Improvement

modern


staff

skilled

sensitive

executive

successful

oversee

Improvement

modern

staff

skilled


to surge

udziałowiec
rozpocznij naukę
stockholder

a scandal

structure

działalność
rozpocznij naukę
activity

warehouse

position

to contract

Przewidział
rozpocznij naukę
foresaw

illustrate

ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline

produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
rozpocznij naukę
product
We want to change perceptions of our product.

projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
rozpocznij naukę
project
I'm working on many projects.

factor

dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.
rozpocznij naukę
adapt
We should customize our services to clients' needs.

developed

strategy

niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
rozpocznij naukę
recent
The recent events have changed my life.

pertraktować
rozpocznij naukę
negotiate

financial

starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
rozpocznij naukę
senior
You should help this elderly lady carry her shopping.

decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
rozpocznij naukę
decision
Think twice before you make a decision.

technical

osiągać
Razem osiągniemy więcej.
rozpocznij naukę
achieve
Together we will achieve more.

badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
rozpocznij naukę
research
I conduct research on dieting.

klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
rozpocznij naukę
client
The customers can try the clothes on in the fitting room.

example

przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
rozpocznij naukę
object
My favourite subject has always been maths.

kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
rozpocznij naukę
manage
I have driven many cars in my life.

proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
rozpocznij naukę
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.

rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
rozpocznij naukę
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.

napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
rozpocznij naukę
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.

okazja / możliwość
rozpocznij naukę
opportunity

tight

wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rozpocznij naukę
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.

take

order

decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
rozpocznij naukę
decision
Think twice before you make a decision.

wydawać
Czemu tak dużo pieniędzy wydajemy na jedzenie?
rozpocznij naukę
to spend
Why do we spend so much money on food?

autorytatywny
rozpocznij naukę
authoritative

wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rozpocznij naukę
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.

być wydajnym
rozpocznij naukę
be efficient

być w stanie podejmować szybkie decyzje
rozpocznij naukę
be able to make quick decisions


rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
rozpocznij naukę
recruitment
University recruitment starts in June.

of office

przepracować
rozpocznij naukę
worked

bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
rozpocznij naukę
unemployed
Tom is currently unemployed.

overtime

minimum

adviser

promotion

1. vacation 2. holiday


zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
rozpocznij naukę
to earn
I've earned some extra money this month.


professions


zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
rozpocznij naukę
change
Shift work has been linked to obesity and depression.

worker

wykorzystać
Musimy w pełni wykorzystać tę sytuację.
rozpocznij naukę
use
We have to take full advantage of this opportunity.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.