Ekonomiczne 1

 0    120 fiszek    arkadiuszderkacz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bilans
rozpocznij naukę
balance sheet
wzrost gospodarczy - Rozwój Ekonomiczny
rozpocznij naukę
economic growth - Economic Development
polityka gospodarcza
rozpocznij naukę
Economic policy
udziałowiec
rozpocznij naukę
stockholder
management
rozpocznij naukę
Management
wzrost
rozpocznij naukę
growth
akcyjny
rozpocznij naukę
joint-stock
księgować
rozpocznij naukę
book
spółka
rozpocznij naukę
company
dzierżawa
rozpocznij naukę
lease
fuzja
rozpocznij naukę
fusion
zarządzać
rozpocznij naukę
administer
elastyczny
rozpocznij naukę
flexible
zawodowy
rozpocznij naukę
professional
aktyw
rozpocznij naukę
active
materialny
rozpocznij naukę
tangible
nabytek
rozpocznij naukę
acquisition
gospodarczy
rozpocznij naukę
economic
tańszy
rozpocznij naukę
cheaper
przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial
skandal
rozpocznij naukę
a scandal
struktura
rozpocznij naukę
structure
majątek
rozpocznij naukę
assets
podlegać
rozpocznij naukę
undergo
działalność
rozpocznij naukę
activity
zarząd
rozpocznij naukę
management
personel
rozpocznij naukę
staff
technologia
rozpocznij naukę
technology
środowisko
rozpocznij naukę
environment
defekt
rozpocznij naukę
defect
natchnąć
rozpocznij naukę
inspire
porażka
rozpocznij naukę
defeat
wykonawczy
rozpocznij naukę
executive
wylać
rozpocznij naukę
pour out
motywować
rozpocznij naukę
to motivate
pomyślny
rozpocznij naukę
successful
podwładna
rozpocznij naukę
subordinate
taktyczny
rozpocznij naukę
tactical
nadzorować
rozpocznij naukę
oversee
ranga
rozpocznij naukę
rank
taktyka
rozpocznij naukę
tactics
lękać
rozpocznij naukę
fear
klęska
rozpocznij naukę
defeat
obawa
rozpocznij naukę
anxiety
inspirujący
rozpocznij naukę
inspiring
Poprawa
rozpocznij naukę
Improvement
nowoczesny
rozpocznij naukę
modern
wad
rozpocznij naukę
defects
personel
rozpocznij naukę
staff
zręczny
rozpocznij naukę
skilled
wrażliwy
rozpocznij naukę
sensitive
wykonawczy
rozpocznij naukę
executive
pomyślny
rozpocznij naukę
successful
nadzorować
rozpocznij naukę
oversee
Poprawa
rozpocznij naukę
Improvement
nowoczesny
rozpocznij naukę
modern
personel
rozpocznij naukę
staff
zręczny
rozpocznij naukę
skilled
kopnąć
rozpocznij naukę
Kick
wzrost
rozpocznij naukę
to surge
udziałowiec
rozpocznij naukę
stockholder
skandal
rozpocznij naukę
a scandal
struktura
rozpocznij naukę
structure
działalność
rozpocznij naukę
activity
magazyn
rozpocznij naukę
warehouse
stanowisko
rozpocznij naukę
position
zatrudnić
rozpocznij naukę
to contract
Przewidział
rozpocznij naukę
foresaw
ilustrować
rozpocznij naukę
illustrate
ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
rozpocznij naukę
product
We want to change perceptions of our product.
projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
rozpocznij naukę
project
I'm working on many projects.
czynnik
rozpocznij naukę
factor
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.
rozpocznij naukę
adapt
We should customize our services to clients' needs.
rozwinięty
rozpocznij naukę
developed
strategia
rozpocznij naukę
strategy
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
rozpocznij naukę
recent
The recent events have changed my life.
pertraktować
rozpocznij naukę
negotiate
finansowy
rozpocznij naukę
financial
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
rozpocznij naukę
senior
You should help this elderly lady carry her shopping.
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
rozpocznij naukę
decision
Think twice before you make a decision.
techniczny
rozpocznij naukę
technical
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
rozpocznij naukę
achieve
Together we will achieve more.
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
rozpocznij naukę
research
I conduct research on dieting.
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
rozpocznij naukę
client
The customers can try the clothes on in the fitting room.
przykład
rozpocznij naukę
example
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
rozpocznij naukę
object
My favourite subject has always been maths.
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
rozpocznij naukę
manage
I have driven many cars in my life.
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
rozpocznij naukę
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
rozpocznij naukę
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
rozpocznij naukę
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
okazja / możliwość
rozpocznij naukę
opportunity
obcisły
rozpocznij naukę
tight
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rozpocznij naukę
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
podejmować
rozpocznij naukę
take
polecenie
rozpocznij naukę
order
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
rozpocznij naukę
decision
Think twice before you make a decision.
wydawać
Czemu tak dużo pieniędzy wydajemy na jedzenie?
rozpocznij naukę
to spend
Why do we spend so much money on food?
autorytatywny
rozpocznij naukę
authoritative
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rozpocznij naukę
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
być wydajnym
rozpocznij naukę
be efficient
być w stanie podejmować szybkie decyzje
rozpocznij naukę
be able to make quick decisions
etat
rozpocznij naukę
time
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
rozpocznij naukę
recruitment
University recruitment starts in June.
biurowy
rozpocznij naukę
of office
przepracować
rozpocznij naukę
worked
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
rozpocznij naukę
unemployed
Tom is currently unemployed.
nadgodzina
rozpocznij naukę
overtime
minimalny
rozpocznij naukę
minimum
doradca
rozpocznij naukę
adviser
awans
rozpocznij naukę
promotion
urlop
rozpocznij naukę
1. vacation 2. holiday
Waga
rozpocznij naukę
Weight
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
rozpocznij naukę
to earn
I've earned some extra money this month.
nocny
rozpocznij naukę
night
zawody
rozpocznij naukę
professions
dzienny
rozpocznij naukę
daily
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
rozpocznij naukę
change
Shift work has been linked to obesity and depression.
pracownica
rozpocznij naukę
worker
wykorzystać
Musimy w pełni wykorzystać tę sytuację.
rozpocznij naukę
use
We have to take full advantage of this opportunity.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.