Lekcje 10-12

 0    90 fiszek    bskrzynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to think over / to think through
rozpocznij naukę
przemyśleć / przemyśleć

nagły wypadek

zabójstwo

injuries
He had severe head injuries.
rozpocznij naukę
kontuzje/obrażenia
Miał rozległe urazy głowy.

burglary; burgle; burglar
rozpocznij naukę
włamanie; włamać się; włamywacz

shoplifting; shoplift; shoplifter
rozpocznij naukę
kradzież; okradać sklepy; złodziej sklepowy


smuggling; smuggle; smuggler
rozpocznij naukę
przemyt; przemycić; przemytnik

kieszonkowiec

wykradać/porywać

aresztować


evidence / proof
rozpocznij naukę
Dowody / dowód

proces sądowy/rozprawa


theft
Most crime that is committed round here is theft.
rozpocznij naukę
kradzież
Większość przestępstw popełnianych w okolicy to kradzieże

popełnić

Burglary
Burglary to houses, shop lifting and credit card fraud.
rozpocznij naukę
Włamanie do domów
Włamania do domów, kradzieże ze sklepów i oszustwa z kartami kredytowymi.

oszustwo

Violent crime
Violent crime is not usual here at all.
rozpocznij naukę
Brutalne przestępstwo
Brutalne przestępstwa są tutaj rzadkością.

sensational news
The reporters like writing sensational stories.
rozpocznij naukę
sensacyjne wiadomości
Dziennikarze lubią pisać sensacyjne historie.

unlikely
It is unlikely that robbery was the motive.
rozpocznij naukę
mało prawdopodobne,
To mało prawdopodobne, że kradzież była motywem

wallet, billfold
The victim still had his wallet on him when they found him.
rozpocznij naukę
portfel, portfel
Ofiara nadal miała swój portfel przy sobie kiedy ją znaleziono.

suspect
They suspect he was visiting one of the female lecturers
rozpocznij naukę
podejrzany/podejrzewa się
Podejrzewa się, że odwiedzał jedną z żeńskich wykładowców.

a crime of passion
Yes, it could have been a crime of passion.
rozpocznij naukę
zabójstwo w afekcie
Tak to mogło być zabójstwo w afekcie.

to accuse
You can’t accuse anybody just like that.
rozpocznij naukę
oskarżać
Nie możesz nikogo oskarżać tak po prostu

evidence.
Because you don’t have any evidence.
rozpocznij naukę
dowód.
Dlatego, że nie masz dowodu.

But Helen need not have worried.
rozpocznij naukę
Ale Helen nie musi się martwić.

committed a crime
rozpocznij naukę
popełnił przestępstwo

pospolity

zachwycony

oczekiwać

środowisko

wyłącznie

przynajmniej / co najmniej

z aprobatą

ostatecznie / w końcu

zaawansowany

do przewidzenia/przewidzieć

wynaleźć/wymyśleć

zawierać

wiedza

topić

mnożyć

analiza

Ustalenia/ znaleziska

obserwować

badania

to specialise in
rozpocznij naukę
specjalizować się

carry out an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzić eksperyment


minerał

wiedza

immune system
rozpocznij naukę
układ odpornościowy

wymyślać


I was delighted.
Were you happy with his choice of restaurant?
rozpocznij naukę
Byłem zachwycony.

I was a little bit disappointed with it.
Was the food good?
rozpocznij naukę
Byłem nim trochę zawiedziony.

latest
The latest hot topics in genetic engineering.
rozpocznij naukę
najnowszy
O najbardziej gorących tematach w inżynierii genetycznej

developments in genetics and biotechnology
In fact, the developments in medicine are really amazing.
rozpocznij naukę
rozwój genetyki i biotechnologii
Prawdę mówiąc, postępy w medycynie są naprawdę niewiarygodne.

I sometimes wonder how fast everything is changing.
Yes, the world in the future will be more different than we can easily imagine.
rozpocznij naukę
Czasami zastanawiam się, jak szybko wszystko się zmienia.
Tak, świat w przyszłości będzie inny niż możemy to sobie wyobrazić.

college
We went to primary school and college together so we talked about that.
rozpocznij naukę
kolegium
Chodziliśmy razem do szkoły podstawowej i liceum, więc rozmawialiśmy o tym.

arts subjects
I liked arts, especially history and English literature.
rozpocznij naukę
przedmiotów artystycznych
Lubiłem przedmioty humanistyczne, zwłaszcza historię i angielską literaturę

science
I didn’t mind learning chemistry and physics.
rozpocznij naukę
nauka
Nie miałem nic przeciwko uczeniu się chemii i fizyki.

crops
There are already over 400 million acres of land growing genetically modified crops.
rozpocznij naukę
zboża/uprawy
Już mamy ponad czterysta milionów akrów ziemi z uprawami genetycznie zmodyfikowanymi.


potężny/ogromny

inhabitants of the desert
rozpocznij naukę
mieszkańcy

obrażać / obrazić

bronić

wydajny/efektywny


wymieranie/wymarcie

realistically
rozpocznij naukę
realistycznie

na podstawie/oparty na

strumień


trzęsienie ziemiindependence
rozpocznij naukę
niepodległość

nabyć, uzyskać

doradzać

całkowicie

powódź

volcanic eruption
rozpocznij naukę
wybuch wulkanu

wymieranie/wymarcie

dostęp

do rozważenia

wierny


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.