Lekcja - 10/4

 0    22 fiszki    maciejmalek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

find

latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
rozpocznij naukę
fly
Migratory birds are already flying back home.

zakazywać
Nauczyciel zabronił mi usiąść koło mojej przyjaciółki.
rozpocznij naukę
forbid
The teacher forbade me to sit next to my best friend.

zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
rozpocznij naukę
forget
Don't forget to buy a bottle of wine.

wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
rozpocznij naukę
forgive
Mary never forgave me for what I said that day.

dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
rozpocznij naukę
get
When will I get my dish?

dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
rozpocznij naukę
give
I'd like to give you this present as a sign of my love.

iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
rozpocznij naukę
go
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.

rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
rozpocznij naukę
grow
This plant has been growing like crazy.


mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
rozpocznij naukę
have
The postman didn't have any letters for us today.

słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
rozpocznij naukę
hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.

chować
Przestańcie się przed nami chować!
rozpocznij naukę
hide
Stop hiding from us!

uderzać
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
rozpocznij naukę
hit
He was struck on the head with a heavy object.

trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
rozpocznij naukę
hold
Mary kept a copy of the letter.


trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
rozpocznij naukę
keep
Mary kept a copy of the letter.

wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
rozpocznij naukę
know
Tom always knew the answers to all the questions.

kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
rozpocznij naukę
lay
I laid my head on the pillow and fell asleep.

prowadzić, dowodzić
rozpocznij naukę
lead

zostawać, wyjeżdżać
rozpocznij naukę
leave

pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rozpocznij naukę
lend
Can I borrow your book?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.