15.02.17 Engineering

 0    37 fiszek    Dav
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

augment our view of the road
rozpocznij naukę
poszerzyć nasze pole widzenia drogi

From the rise of autonomy
rozpocznij naukę
Od powstania autonomii

the technology that drives and controls our vehicles is undergoing a period of profound change.
rozpocznij naukę
technologia, która napędza i kontroluje nasze pojazdy przechodzi w okres głębokich przemian.

Chociaż raz

elegant chunks of mechanical engineering
rozpocznij naukę
eleganckie fragmenty inżynierii mechanicznej

our cars are rapidly evolving into
rozpocznij naukę
Nasze samochody są szybko rozwijającą się

bristling with intelligence
rozpocznij naukę
najeżone inteligencą

more sophisticated
rozpocznij naukę
bardziej wyrafinowane

make sense of the vast amounts of information they gather
rozpocznij naukę
sensu ogromnej ilości informacji, które zbierają

a host of advanced control
rozpocznij naukę
ogrom zaawansowanej kontroli

A key area of development is
rozpocznij naukę
Kluczowym obszarem rozwoju jest

the system is claimed to be one of the largest
rozpocznij naukę
System jest uważany za jeden z największych

Processing information gathered by eight cameras mounted on the outside of the car
rozpocznij naukę
przetwarzanie informacji zgromadzonych przez osiem aparatów fotograficznych zamontowanych na zewnątrz samochodu

under certain conditions
rozpocznij naukę
w określonych warunkach

you can forget any notions about
rozpocznij naukę
możesz zapomnieć o wszelkich pojęć

Tesla is totally upfront about this fact
rozpocznij naukę
Tesla całkowicie patrzy z góry na ten fakt

sensors can detect both hard and soft objects
rozpocznij naukę
czujniki mogą wykryć zarówno twarde i miękkie przedmioty

Autopilot can be engaged by pulling
rozpocznij naukę
Autopilot można włączyć poprzez pociągnięcie

It’s almost certainly more accurate
rozpocznij naukę
To prawie na pewno dokładniejsze

Soon, though, it all becomes second nature
rozpocznij naukę
Wkrótce jednak, to wszystko staje się drugą naturą

As with other
rozpocznij naukę
Podobnie jak w przypadku innych

Dubbed ‘thubber’
rozpocznij naukę
tak zwany "thubber"

especially critical for rapid heat dissipation
rozpocznij naukę
Szczególnie istotne dla szybkiego odprowadzania ciepła

the material could be further utilised in advanced manufacturing,
rozpocznij naukę
Materiał ten może być następnie wykorzystywane w zaawansowanych wytwarzania,

to be affixed to rigid, inflexible mounts
rozpocznij naukę
które mają być umieszczone na sztywnych, nieelastycznych mocowaniach

we can create stretchable mounts for
rozpocznij naukę
możemy stworzyć rozciągowe mocowania dla

Opportunities we could only dream of
rozpocznij naukę
Szanse mogliśmy tylko marzyć

a product’s viability
rozpocznij naukę
żywotność danego produktu

structures with exceptional stiffness
rozpocznij naukę
Struktury o wyjątkowej sztywności

After the ink solidifies
rozpocznij naukę
Po zestaleniu(krzepnięciu) tuszu

to becoming a reliable supplier
rozpocznij naukę
aby stać się wiarygodnym dostawcą

Suppliers have to be vetted and certified
rozpocznij naukę
Dostawcy muszą być sprawdzeni i certyfikowani

Rob pointed out that outsourcing manufacturing is just one of the directions
rozpocznij naukę
Rob zwrócił uwagę, że produkcja outsourcing jest tylko jednym z kierunków

The company has relentlessly automated and digitized repetitive tasks
rozpocznij naukę
Firma nieustannie automatyzuje i digitalizuje powtarzalne zadania

zobowiązać się do

By going consistently you also commit to getting better at
rozpocznij naukę
Idąc konsekwentnie również zobowiążesz się bycia coraz lepszym

Several experts suggest tackling a problem
rozpocznij naukę
Kilku Eksperów sugeruje rozwiązywanie problemu


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.